Sådan bruges værktøjerne Fdisk og Format til at partitionere eller ompartitionere en harddisk

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 255867 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA255867
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Yderligere Information

Sådan bruges værktøjerne Fdisk og Format

Inden du installerer et operativsystem, skal du oprette en primær partition på computerens harddisk (disk 1) og derefter formatere et filsystem på denne partition. Værktøjet Fdisk er et MS-DOS-baseret værktøj, du kan bruge til at klargøre (partitionere) en harddisk. Du kan bruge værktøjet Fdisk til at oprette, ændre, slette eller få vist nuværende partitioner på harddisken og derefter tildele hver enkelt allokeret plads på harddisken (primær partition, udvidet partition eller logisk drev) et drevbogstav. Disk 1 kan indeholde én udvidet partition, og en anden harddisk kan indeholde en primær eller udvidet partition. En udvidet partition kan indeholde et eller flere logiske MS-DOS-drev.

Når du har brugt værktøjet Fdisk til at partitionere harddisken, skal du bruge værktøjet Format til at formatere partitionerne med et filsystem. Filsystemet FAT (File Allocation Table) gør det muligt for harddisken at acceptere, lagre og hente data. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 - 2. udgave, Windows Millennium Edition (Me) og Windows 2000 understøtter FAT16- og FAT32-filsystemerne. Når du kører Fdisk på en harddisk, der er større end 512 MB, bliver du bedt om at vælge et af følgende filsystemer:
 • FAT16: Dette filsystem har en maksimumbegrænsning på 2 GB for hver allokeret plads eller drevbogstav. Hvis du for eksempel bruger FAT16-filsystemet, og du har en harddisk på 6 GB, kan du have tre drevbogstaver (C, D og E), der hver har 2 GB allokeret plads. Yderligere oplysninger om FAT16-filsystemet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
 • Yderligere oplysninger om FAT16-filsystemet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: FAT32: Dette filsystem understøtter drev på op til 2 terabyte og lagrer filer på mindre sektioner af harddisken end FAT16. Dette giver mere ledig plads på harddisken. FAT32-filsystemet understøtter ikke drev, der er mindre end 512 MB. Yderligere oplysninger om FAT32-filsystemet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  154997 Description of the FAT32 File System
Når du kører kommandoerne fdisk og format, oprettes der en MBR (Master Boot Record) samt filallokeringstabeller. MBR og filallokeringstabellerne lagrer den nødvendige diskgeometri, der gør det muligt for harddisken at acceptere, lagre og hente data. Yderligere oplysninger om MS-DOS-partitionering samt en oversigt over harddiskgeometri finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
69912 MS-DOS Partitioning Summary


Vigtige overvejelser inden du bruger værktøjerne Fdisk og Format

Overvej følgende spørgsmål, inden du bruger værktøjerne Fdisk og Format:
 • Er det en ny harddisk? Hvis svaret er nej, skal du se spørgsmål 2.
  • Er denne harddisk den eneste harddisk på computeren (master), eller er det en sekundær harddisk (slave)?
  • Har du forberedt harddisken ved at følge producentens instruktioner? Det er vigtigt, at jumperne og kabelføringen er indstillet i overensstemmelse med harddiskens rolle (master eller slave).
  • Har du kontrolleret, om din BIOS (Basic Input/Output System) understøtter harddisken eller den sekundære harddisk? Hvis ikke, skal du se i dokumentationen, der fulgte med bundkortet, eller kontakte producenten. Normalt er BIOS udstyret med en indstilling til automatisk genkendelse af harddisken, der konfigurerer drevet, men du skal kontrollere dette, før du fortsætter.
  • Hvilken type filsystem vil du bruge? Du kan bruge enten FAT16- eller FAT32-filsystemet. Hvis du ikke er sikker på, hvilket filsystem du vil bruge, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
   118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
   154997 Description of the FAT32 File System
 • Indeholder harddisken allerede data?
  • Har du sikkerhedskopieret alle vigtige data? Hvis ikke, skal du sikkerhedskopiere dine data, inden du fortsætter. Når du kører kommandoen fdisk for at oprette, slette eller ændre en partition, slettes alle data på den pågældende partition permanent. Bemærk, at du kan få vist de aktuelle partitionsoplysninger uden at slette dine data.

   Yderligere oplysninger om installation af hjælpeprogrammet MSBackup finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   152561 How to Install Microsoft Backup
   Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger hjælpeprogrammet MSBackup, finder du i hjælpeprogrammets Hjælp-fil. Hvis du vil bruge hjælpeprogrammet MSBackup sammen med en flytbar medieenhed, kan du læse følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
   188575 How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup
   Bemærk, at Windows ME ikke omfatter et sikkerhedskopieringsværktøj.
  • Har harddisken et drive overlay- eller et diskhåndteringsprogram? Hvis computeren bruger et drive overlay-program til understøttelse af store harddiske, skal du ikke bruge værktøjet Fdisk, før du har konsulteret softwareproducenten. Hvis du ikke er sikker, skal du læse følgende artikel i Microsoft Knowledge Base eller kontakte softwareproducenten, inden du fortsætter:
   186057 How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
  • Har du de disketter eller cd-rom'er, du skal bruge til at geninstallere dine programmer? Sørg for, at du har programmerne, så du kan geninstallere dem, når du har partitioneret og formateret dit drev. Hvis du har købt et opgraderingsprogram, skal du sørge for, at du har den fuldstændige version af det oprindelige program. Mange opgraderingsprogrammer kræver kontrol af opgraderingstilladelse, inden du kan installere det opgraderede produkt. Hvis du ikke kan finde de oprindelige disketter eller cd-rom'er, skal du kontakte softwareproducenten, inden du fortsætter.
  • Har du sikkerhedskopier af opdaterede enhedsdrivere på en anden enhed end det drev, du vil formatere og partitionere? Hvis du har installeret opdaterede enhedsdrivere til eksterne enheder (f.eks. modem, printer osv.), skal du sørge for at sikkerhedskopiere den nye driver til en anden enhed end det drev, du vil formatere og partitionere, så du kan geninstallere den, når du har installeret operativsystemet.
 • Vil du kombinere flere udvidede partitioner i en enkelt udvidet partition? Hvis ja skal du se afsnittet "Sådan ompartitioneres og formateres den udvidede partition og de logiske drev på en harddisk" i denne artikel.
 • Har du en startdiskette? Windows 95, Windows 98, Windows 98 - 2. udgave og Windows Me beder dig om at oprette en startdiskette under installationen. Hvis du ikke har en startdiskette:
  1. Indsæt en tom diskette i diskettedrevet (drev A).
  2. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Tilføj/fjern programmer.
  3. Klik på Opret diskette på fanen Startdiskette.
  4. Når du har oprettet startdisketten, bør du afprøve den. For at afprøve startdisketten skal du sætte den i diskettedrevet og genstarte computeren. Hvis computeren er Windows 98-baseret, vises menuen Start. Hvis computeren er Windows 95-baseret, vises en kommandoprompt.
 • Har du brug for cd-rom-understøttelse i realtilstand? Visse cd-rom-drev kræver enhedsdrivere i realtilstand. Hvis du vil bruge Windows 98 på computeren, indeholder startdisketten generiske ATAPI-cd-rom- og SCSI-drivere (Small Computer System Interface) i realtilstand, der kan aktivere cd-rom-drevene, når du har startet computeren fra startdisketten til Windows 98. Bemærk, at disse cd-rom-drivere muligvis ikke virker sammen med alle cd-rom-drev, men de kan fungere som erstatning, hvis de cd-rom-drivere i realtilstand, der fulgte med dit cd-rom-drev, ikke er tilgængelige.

  BEMÆRK! Hvis du sætter startdisketten til Windows 98 i og genstarter computeren, kan du muligvis ikke få lov til at ændre drevbogstavet på cd-rom-drevet (normalt ét drevbogstav forud for, hvor drevbogstavet sædvanligvis er placeret, da startdisketten opretter et RAM-drev (Random Access Memory)), fordi disse drivere ikke fungerer sammen med cd-rom-drevet. Se dokumentationen, der fulgte med hardwaren, eller kontakt hardwareproducenten for at få drivere til cd-rom-enhederne.


Sådan partitioneres og formateres en masterharddisk

VIGTIGT! Hvis du bruger følgende trin på en harddisk, der ikke er tom, slettes alle data på harddisken permanent.

Sådan partitioneres en masterharddisk

Kør kommandoen fdisk for at partitionere en masterharddisk:
 1. Sæt startdisketten i diskettedrevet, genstart computeren, og brug en af følgende metoder afhængigt af dit operativsystem. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me:

  1. Når menuen Start vises i Microsoft Windows 98, skal du vælge menuindstillingen Start computeren uden cd-rom-understøttelse og derefter trykke på ENTER.
  2. Skriv fdisk ud for en kommandoprompt, og tryk på ENTER.
  3. Se trin 2.
  Hvis du bruger en startdiskette til Windows 95:

  1. Skriv fdisk ud for en kommandoprompt, og tryk på ENTER.
  2. Se trin 2.
 2. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Hvis din harddisk er større end 512 MB, får du følgende meddelelse:
  Computerens harddisk er større end 512 MB. Denne version af Windows har bedre understøttelse af store diske. Dette giver mere effektiv brug af diskplads på store drev og giver mulighed for, at diske over 2 GB kan formateres som et enkelt drev.

  VIGTIGT! Hvis du aktiverer understøttelse af store diske og opretter nye drev på denne disk, kan du ikke få adgang til det eller de nye drev ved hjælp af andre operativsystemer, herunder visse versioner af Windows 95 og Windows NT samt tidligere versioner af Windows og MS-DOS. Derudover vil diskværktøjer, der ikke er udviklet specifikt til FAT32-filsystemet, ikke fungere sammen med denne disk. Hvis du skal have adgang til denne disk fra andre operativsystemer eller ældre diskvedligeholdelsesprogrammer, skal du ikke aktivere understøttelse af store drev..

  Vil du aktivere understøttelse af store diske?
  Hvis du vil bruge FAT32-filsystemet, skal du trykke på J og derefter trykke på ENTER. Hvis du vil bruge FAT16-filsystemet, skal du trykke på N og derefter trykke på ENTER. Yderligere oplysninger om FAT32- og FAT16-filsystemerne finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når du har trykket på ENTER, vises menuen Indstillinger i Fdisk:
  1. Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev
  2. Angiv aktiv partition
  3. Slet partition eller logisk DOS-drev
  4. Vis partitionsoplysninger
  5. Skift det nuværende harddiskdrev
  Bemærk, at indstilling 5 kun er tilgængelig, hvis du har to fysiske harddiske på computeren.
 4. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på 1 for at vælge menuindstillingen Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev, og tryk derefter på ENTER.
 5. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på 1 for at vælge menuindstillingen Opret primær DOS-partition, og tryk derefter på ENTER.
 6. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når du har trykket på ENTER, får du følgende meddelelse:
  Vil du bruge den størst tilgængelige størrelse til en primær DOS-partition?
  Brug en af følgende metoder, afhængigt af hvilket filsystem du har valgt, når du har fået denne meddelelse.

  I forbindelse med et FAT32-filsystem

  1. Hvis du trykker på J for at vælge et FAT32-filsystem (i trin 2), og hvis du vil tildele al plads på harddisken til drev C, skal du trykke på J og derefter på ENTER.
  2. Tryk på ESC og derefter på ESC for at afslutte Fdisk og vende tilbage til kommandoprompten.
  3. Se trin 7.

  I forbindelse med et FAT16-filsystem

  Hvis du trykker på N for FAT16-filsystemet (i trin 2), kan du acceptere standardstørrelsen på 2 GB til partitionsstørrelsen, eller du kan tilpasse størrelsen på partitionen.

  Sådan accepteres standardstørrelsen på partitionen:

  1. Hvis de første 2 GB harddiskplads skal tildeles drev C, skal du trykke på J og derefter på ENTER.
  2. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Indstillinger, og se derefter trin d i afsnittet "Sådan tilpasses størrelsen på partitionen" nedenfor.
  Sådan tilpasses størrelsen på partitionen:

  1. Hvis du vil tilpasse størrelsen på partitionerne (drevbogstaverne) på harddisken, skal du trykke på N og derefter på ENTER.
  2. Der vises en dialogboks, hvor du kan angive den størrelse, den primære partition skal have, i MB eller procentdele af diskpladsen. Bemærk, at på computere, der kører enten Windows 98 eller Windows Me, anbefaler Microsoft, at den primære partition skal være mindst 500 MB stor. Angiv størrelsen på den partition, du vil oprette, og tryk derefter på ENTER.
  3. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Indstillinger.
  4. Tryk på 1 for at tildele drevbogstaver til den ekstra plads på harddisken, og tryk derefter på ENTER.
  5. Tryk på 2 for at vælge menuindstillingen Opret udvidet DOS-partition, og tryk derefter på ENTER.
  6. Der vises en dialogboks med den maksimale tilgængelige plads til den udvidede partition. Du kan indstille størrelsen på partitionen eller bruge standardstørrelsen. Bemærk, at det anbefales at bruge den maksimale standardstørrelse, men du kan dele pladsen mellem flere drevbogstaver. Angiv den mængde plads, du vil have, tryk på ENTER og derefter på ESC.
  7. Menuen Opret logisk(e) DOS-drev på den udvidede DOS-partition vises. Du kan bruge denne menu til at tildele den resterende mængde harddiskplads til de ekstra drevbogstaver. Angiv den mængde plads, du vil tildele det næste drevbogstav i feltet Skriv det logiske drevs størrelse i MB eller % af diskpladsen, og tryk derefter på ENTER.
  8. Der vises en tabel med de drevbogstaver, du har oprettet, og mængden af plads på drevet. Hvis der er ledig plads på harddisken, vises det i bunden af tabellen. Gentag trin e til g, indtil du får følgende meddelelse:
   Al tilgængelig plads på den udvidede DOS-partition er tildelt lokale drev.
  9. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Indstillinger, når du har fået denne meddelelse.
  10. Tryk på 2 for at vælge menuindstillingen Angiv aktiv partition for at vælge den partition, computeren skal starte fra (normalt drev C). Tryk derefter på ENTER.
  11. Tryk på 1 og derefter på ENTER, når du får følgende meddelelse:
   Skriv nummeret på den partition, som du vil aktivere.
  12. Tryk på ESC og derefter på ESC for at afslutte Fdisk og vende tilbage til kommandoprompten. Se derefter afsnittet "Sådan formateres en harddisk" i denne artikel.

Sådan formateres en harddisk

Når du har oprettet partitionerne, skal de formateres:
 1. Genstart computeren med startdisketten siddende i diskettedrevet.

  BEMÆRK! Hvis du bruger en startdiskette til Windows 95, vises en kommandoprompt, og du kan gå direkte til trin 2. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me, skal du vælge menuindstillingen Start computeren uden cd-rom-understøttelse, når menuen Start i Windows 98 vises.
 2. Når der vises en kommandoprompt, skal du skrive format c: /s og derefter trykke på ENTER. Kommandoen overfører systemfilerne og må kun bruges, når du formaterer C-drevet (eller det "aktive" drev). Ved alle andre partitioner skal du skrive format drev: (hvor drev er bogstavet på det drev, du vil formatere).

  BEMÆRK! Hvis du modtager meddelelsen "Forkert kommando eller filnavn", kan det være nødvendigt at udpakke værktøjet Format.com til din startdiskette. Det gør du ved at skrive følgende kommando efter kommandoprompten og trykke på ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  Når værktøjet Format.com er udpakket på din startdiskette, skal du skrive format c: /s efter en kommandoprompt for at formatere den aktive partition. Du kan også skrive format drev: , hvis du vil formatere en anden partition end den aktive partition.
 3. Når du har kørt værktøjet Format.com, får du følgende meddelelse:
  ADVARSEL! ALLE DATA PÅ DET IKKE-FLYTBARE DISKDREV C: VIL GÅ TABT!
  Fortsæt med formatering?
 4. Tryk på J og derefter på ENTER for at formatere drev C.
 5. Når formatering er afsluttet, får du følgende meddelelse:
  Disknavn (maks. 11 tegn, tryk ENTER for at fortsætte)?
  BEMÆRK! Dette er en valgfri funktion, som du kan bruge til at angive et navn på drevet. Du kan enten skrive et navn på drevet, der er 11 tegn langt, eller du kan lade feltet være tomt ved at trykke på ENTER.
Yderligere oplysninger om, hvordan du ompartitionerer den udvidede partition og de logiske drev, finder du i afsnittet "Sådan ompartitioneres og formateres den udvidede partition og de logiske drev på en harddisk" i denne artikel.

Sådan ompartitioneres og formateres en slaveharddisk

Sådan ompartitioneres en slaveharddisk

Hvis du vil tilføje en ekstra harddisk (slavedrev) på computeren, skal du kontrollere, at jumperne på både masterdrevet (det oprindelige drev) og slavedrevet (det nye drev) er indstillet i henhold til producentens anvisninger, så computeren kan genkende harddiskene. Kontroller, at hardwaren er installeret korrekt, og brug derefter følgende trin:
 1. Klik på Start, peg på Kør, og skriv derefter command (bemærk, at kommandoen cmd kun fungerer på Windows 2000-baserede computere).
 2. Skriv fdisk ud for en kommandoprompt, og tryk på ENTER. Følgende menu vises:
  1. Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev
  2. Angiv aktiv partition
  3. Slet partition eller logisk DOS-drev
  4. Vis partitionsoplysninger
  5. Skift det nuværende harddiskdrev
  Bemærk, at indstilling 5 kun er tilgængelig, hvis du har to fysiske harddiske på computeren.
 3. Tryk på 5 og derefter på ENTER. Når du gør dette, flyttes markeringen fra den fysiske disk 1 (master) til den fysiske disk 2 (slave).
 4. Tryk på 1 for at vælge menuindstillingen Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev og derefter på ENTER. Tryk på 2 for at vælge menuindstillingen Opret udvidet DOS-partition, og tryk derefter på ENTER. Drevbogstaverne ændres ikke, når du gør slavedrevet til en udvidet DOS-partition. Hvis det første drev for eksempel indeholder partitionerne C og D, bliver dit slavedrev til D, medmindre du indstiller slavedrevet som en udvidet partition. Hvis du springer dette trin over og kun opretter endnu en primær DOS-partition for slavedrevet, bliver det nye drev D-drevet, og det oprindelige D-drev ændres til E-drevet.
 5. Du kan partitionere slavedrevet for at oprette logiske drev på samme måde, som du gjorde med det oprindelige masterdrev. Hvis computeren ikke genkender det nye drev, kan det være nødvendigt at tilføje følgende linje til Config.sys-filen, hvor drev er et bogstav, der kommer længere nede i alfabetet end det sidste drevbogstav på computeren (inklusiv cd-rom-drevet):
  lastdrive= drev
 6. Formater de nye partitioner, så du kan bruge dem, når du er færdig med værktøjet Fdisk. Genstart computeren for at starte Windows, når du har trykket på ESC for at afslutte Fdisk.

Sådan formateres en slaveharddisk

Brug en af følgende metoder afhængigt af dit filsystem for at formatere den eller de nye partition(er). I forbindelse med et FAT16-filsystem:
 1. Dobbeltklik på Denne computer, og højreklik derefter på den partition, du lige har oprettet. Klik på Formater, klik på Fuld, og klik derefter på Start.
 2. Klik på OK for at lukke dialogboksen, når formateringen er afsluttet.
I forbindelse med et FAT32-filsystem:
 1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, klik på Drevkonvertering (FAT32), og klik derefter på Næste.
 2. Klik på det drev, du vil konvertere til FAT32-filsystemet i boksen Drev.
 3. Klik på Næste, og klik derefter på OK.
 4. Klik på Næste, klik på Næste, og klik derefter på Næste igen.
 5. Klik på Udfør, når konverteringen er afsluttet.
BEMÆRK! Brug ikke parameteren /s, som du brugte til at konfigurere C-drevet. Du skal kun formatere drevet eller drevene, så du kan bruge dem. Hvis du f.eks. har oprettet to nye drevbogstaver, skal du formatere begge drev.

Yderligere oplysninger om, hvordan du ompartitionerer den udvidede partition og de logiske drev, finder du i afsnittet "Sådan ompartitioneres og formateres den udvidede partition og de logiske drev på en harddisk" nedenfor i denne artikel.


Sådan ompartitioneres og formateres den udvidede partition og de logiske drev på en harddisk

Brug trinene i dette afsnit til at ændre størrelsen på eller sammenlægge de udvidede partitioner og logiske drev. Sørg for, at du har pålidelige sikkerhedskopier af alle vigtige data på den udvidede partition og de logiske drev, før du fortsætter. Brug trinene i afsnittet "Sådan partitioneres og formateres en masterharddisk" i denne artikel, hvis du vil kombinere hele harddisken til en enkelt partition.

Sådan ompartitioneres den udvidede partition og de logiske drev

BEMÆRK! Når du bruger denne metode, er der to eller flere partitioner tilbage på harddisken: en primær partition (normalt C-drevet) og en udvidet partition. Selv hvis du bruger FAT32-filsystemet, er der en grænse på 8 GB, medmindre du får en BIOS-opgradering, der fuldt ud understøtter interrupt 13-udvidelser. Yderligere oplysninger om, hvorfor der er en 8-GB grænse, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
153550 Hard Disk Limited to 8-GB Partition
Hvis din harddisk er større end 8 GB, og du ikke bruger et disk overlay-program eller diskhåndteringssoftware, skal du partitionere og formatere den restplads, der er tilbage, når du har oprettet partitionerne på 8 GB:
 1. Sæt startdisketten i diskettedrevet, genstart computeren, og brug en af følgende metoder afhængigt af dit operativsystem. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me:

  1. Når menuen Start vises i Microsoft Windows 98, skal du vælge menuindstillingen Start computeren uden cd-rom-understøttelse og derefter trykke på ENTER.
  2. Skriv fdisk ud for en kommandoprompt, og tryk på ENTER.
  3. Gå til trin 2.
  Hvis du bruger en startdiskette til Windows 95:

  1. Skriv fdisk ud for en kommandoprompt, og tryk på ENTER.
  2. Gå til trin 2.
 2. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Hvis din harddisk er større end 512 MB, får du følgende meddelelse:
  Computerens harddisk er større end 512 MB. Denne version af Windows har bedre understøttelse af store diske. Dette giver mere effektiv brug af diskplads på store drev og giver mulighed for, at diske over 2 GB kan formateres som et enkelt drev.

  VIGTIGT! Hvis du aktiverer understøttelse af store diske og opretter nye drev på denne disk, kan du ikke få adgang til det eller de nye drev ved hjælp af andre operativsystemer, herunder visse versioner af Windows 95 og Windows NT samt tidligere versioner af Windows og MS-DOS. Derudover vil diskværktøjer, der ikke er udviklet specifikt til FAT32-filsystemet, ikke fungere sammen med denne disk. Hvis du skal have adgang til denne disk fra andre operativsystemer eller ældre diskvedligeholdelsesprogrammer, skal du ikke aktivere understøttelse af store drev..

  Vil du aktivere understøttelse af store diske (J/N)?
  Hvis du vil bruge FAT32-filsystemet, skal du trykke på J og derefter trykke på ENTER. Hvis du vil bruge FAT16-filsystemet, skal du trykke på N og derefter trykke på ENTER. Yderligere oplysninger om FAT32- og FAT16-filsystemerne finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når du har trykket på ENTER, vises menuen Indstillinger i Fdisk:
  1. Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev
  2. Angiv aktiv partition
  3. Slet partition eller logisk DOS-drev
  4. Vis partitionsoplysninger
  5. Skift det nuværende harddiskdrev 
   (denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der 
    er to fysiske harddiske på computeren)
 4. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på 3 og derefter på ENTER. Følgende menu vises:
  1. Slet primær DOS-partition
  2. Slet udvidet DOS-partition
  3. Slet logisk(e) DOS-drev på den udvidede DOS-partition
  4. Slet ikke-DOS-partition
 5. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på 3 og derefter på ENTER.
 6. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Skærmbilledet Slet logisk(e) DOS-drev på den udvidede DOS-partition vises med et diagram, der beskriver harddiskens attributter som i følgende eksempel.
  Skjul tabellenUdvid tabellen
  DrvEnhedsnavnMBSystemForbrug
  D:(Brugerdefineret)2047FAT16100%
  E:(Brugerdefineret)2047FAT16100%
  F:(Brugerdefineret)2047FAT16100%
  G:(Brugerdefineret)2047FAT16100%
  H:(Brugerdefineret)2047FAT3217%
  I:(Brugerdefineret)1498UKENDT13%


  Samlet størrelse på udvidet DOS-partition er XXX MB (1 MB = 1048576 byte).

  ADVARSEL! Data på et slettet logisk DOS-drev vil gå tabt.

  Hvilket drev vil du slette?
  Skriv bogstavet på det drev, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
 7. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når du bliver bedt om at skrive drevets enhedsnavn, skal du skrive navnet, hvis drevet har et.

  BEMÆRK! Du skal skrive navnet uden stavefejl eller trykke på ENTER, hvis der ikke er noget enhedsnavn. Hvis du laver en stavefejl i enhedsnavnet, får du følgende meddelelse:
  Uoverensstemmelse i enhedsnavne.
  Skriv et enhedsnavn?
  Hvis du skriver det korrekte enhedsnavn, får du følgende meddelelse:
  Er du sikker (J/N)?
  Standardsvaret på denne meddelelse er N. Du skal trykke på J og derefter trykke på ENTER for at slette drevet. Meddelelsen "Drevet er slettet" vises i diagrammet ved siden af det drevbogstav, du slettede.
 8. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Gentag trin 3 til 7, indtil du har slettet alle de drev, du vil slette. Tryk på ESC, når du er færdig. Hvis du fjerner alle de logiske drev, får du meddelelsen "Der er ikke defineret nogen logiske drev" og et diagram med de drevbogstaver, du har ændret eller slettet. Tryk på ESC at fortsætte.

  BEMÆRK! Hvis du vil ændre størrelsen på de(t) logiske drev for at gøre dem større eller mindre, skal du gøre det nu. Se trin 11, hvis du vil fjerne den udvidede partition.
 9. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på 1 for at vælge menuindstillingen Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev i menuen Indstillinger i Fdisk. Tryk på 3 for at vælge menuindstillingen Opret logisk(e) DOS-drev på den udvidede DOS-partition i menuen Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev, og tryk derefter på ENTER. Når du gør dette, får du meddelelsen "Kontrollerer drevintegritet" med en tæller, der viser status i procent.

  BEMÆRK! Hvis du anvender dette trin, slettes den udvidede partition ikke. Kun de(t) logiske drev på den udvidede partition slettes. Det er ikke nødvendigt at fjerne den udvidede partition for at ændre størrelsen på de logiske drev. Hvis du for eksempel har et logisk drev på den udvidede partition, og du vil lave to logiske drev, skal du slette det logiske drev og først oprette to logiske drev på den udvidede partition. Bemærk, at du stadig er begrænset af den samlede mængde plads på den udvidede partition.
 10. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når kontrollen af drevintegriteten er afsluttet, får du følgende meddelelse:
  Samlet størrelse på udvidet DOS-partition er XXX MB (1 MB = 1048576 byte)

  Størst mulig tilgængelig plads til det logiske drev: XXX MB (X%)

  Skriv det logiske drevs størrelse i MB eller % af diskpladsen.
  "Maksimalt tilgængeligt antal MB" er standardstørrelsen, men du kan ændre størrelsen, hvis du skriver størrelsen på den partition, du vil oprette og derefter trykker på ENTER. Tryk på ESC og derefter på ESC for at afslutte Fdisk og vende tilbage til kommandoprompten. Se derefter trin 11.
 11. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Indstillinger i Fdisk, hvis du vil fjerne den udvidede MS-DOS-partition. Tryk på 3 for at vælge menuindstillingen Slet DOS-partition eller logisk DOS-drev, tryk på ENTER, tryk på 2 for at vælge menuindstillingen Slet den udvidede DOS-partition, og tryk derefter på ENTER.
 12. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Skærmbilledet viser det nuværende harddiskdrev samt oplysninger om drevet. Den udvidede partition er angivet i kolonnen Type. F.eks.:
  Partition Status Type Enhedsnavn     MB System  Forbrug
  C:     1 A   PRI  DOS   (etiket) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (etiket) 1200  UKENDT 50%
  
  Samlet diskplads 2400 MB (1 MB = 1048576 byte)
  Du modtager også følgende advarselsmeddelelse:
  ADVARSEL! Data på den slettede udvidede DOS-partition vil gå tabt.

  Vil du fortsætte (J/N)?
 13. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Tryk på J og derefter på ENTER for at slette partitionen. Du får følgende meddelelse:
  Udvidet DOS-partition er slettet
  Tryk på ESC for at fortsætte
  BEMÆRK! Hvis du forsøger at slette den udvidede MS-DOS-partition, før du har fjernet alle logiske drev, får du følgende fejlmeddelelse:
  En udvidet DOS-partition kan ikke slettes, mens der findes logiske drev.
  Gentag trin 3 til 6, og følg derefter trin 9 og 10 for at slette den udvidede DOS-partition, hvis du modtager denne fejlmeddelelse.

  Menuen Indstillinger i Fdisk vises. Hvis du efterlader ikke-partitioneret plads på harddisken, viser Windows muligvis ikke hele harddiskens størrelse, men kun den tilgængelige plads.

  VIGTIGT! Når du har ændret indstillinger i Fdisk eller slettet partitioner, er alle data på partitionen blevet slettet og kan således ikke hentes. Sørg for, at du er helt klar over, hvad denne procedure indebærer, før du følger den. Hvis du vil have en ren konfiguration, eller hvis du vil ændre din nuværende konfiguration, skal du tage sikkerhedskopier af alle vigtige data, før du bruger værktøjet Fdisk.
 14. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Hvis du vil bruge den ikke-partitionerede plads på harddisken, skal drevene formateres. Når du har kørt hjælpeprogrammet Format.com, får du følgende meddelelse:
  ADVARSEL! ALLE DATA PÅ DET IKKE-FLYTBARE DISKDREV X: VIL GÅ TABT!
  Fortsæt med formateringen (J/N)?
  Tryk på J og derefter på ENTER for at formatere drevet.
 15. Hvis du bruger en startdiskette til Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Me: Når formateringen er afsluttet, får du følgende meddelelse:
  Disknavn (maks. 11 tegn, tryk ENTER for at fortsætte)?
  BEMÆRK! Dette er en valgfri funktion, som du kan bruge til at angive et navn til harddisken. Du kan enten skrive et navn på drevet, der er 11 tegn langt, eller du kan lade feltet være tomt og trykke på ENTER.Ofte stillede spørgsmål

 • Spørgsmål: Hvorfor partitionerer værktøjet Fdisk kun 2 GB ad gangen?

  Svar: Hvis du kun kan partitionere 2 GB ad gangen, kan det skyldes, at du har trykket på N, da du blev bedt om at aktivere understøttelsen af store diske, eller du kører måske en version af Windows, der ikke understøtter FAT32. Hvis du kører Windows 95 eller ældre på computeren, skal du oprette flere partitioner for at kunne udnytte hele diskens størrelse.

  BEMÆRK! Hvis du kører en salgsversion af Windows 95, kan du ikke opgradere til Windows 95 OSR2. Yderligere oplysninger om din version af Windows 95 eller Windows 98 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  158238 How to Determine the Version of Windows 95/98/Me in Use
 • Yderligere oplysninger om din version af Windows 95 eller Windows 98 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Spørgsmål: Jeg har software, der overskrider grænsen på 504 MB. Bør jeg bruge den?

  Svar: For at sikre kompatibiliteten bør du kontakte softwareproducenten, før du bruger diskhåndteringssoftware.
 • Yderligere oplysninger om din version af Windows 95 eller Windows 98 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Spørgsmål: Jeg har software eller hjælpeprogrammer, der understøtter drev, som er større end grænsen på 504 MB. Bør jeg bruge dem?

  Svar: Ja, du kan kopiere Windows 95- eller Windows 98-installationen fra den gamle harddisk til en ny harddisk. Yderligere oplysninger om, hvordan du genskaber din Windows 95- eller Windows 98-installation på en ny harddisk, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  166172 Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  Bemærk, at du ikke kan bruge metoden, der er beskrevet i denne artikel, til at kopiere Windows 95- eller Windows 98-installationer til flere computere. Microsoft understøtter kun den standardinstallation, der er beskrevet i produktdokumentationen til Windows 95 og Windows 98.
Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.

Egenskaber

Artikel-id: 255867 - Seneste redigering: 15. december 2004 - Redigering: 3.3
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 - 2. udgave
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Nøgleord: 
kbhowto kbwinme kbtool kbhardware kbenv kbsetup kbhw win98se win98 win95 KB255867

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com