ID článku: 255867 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ255867
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Další informace

Jak použít nástroje Fdisk a Format

Před instalací operačního systému musíte nejdříve vytvořit primární oddíl pevného disku (disk 1) a poté na něm formátováním vytvořit systém souborů. Program Fdisk je nástroj systému MS-DOS určený k rozdělování pevných disků. Tento nástroj umožňuje vytváření, změny, odstraňování a zobrazování oddílů pevného disku a přiděluje každému vytvořenému oddílu (primární, rozšířený či logický oddíl) písmeno jednotky. Disk 1 může obsahovat jeden rozšířený oddíl a druhý pevný disk může obsahovat primární nebo rozšířený oddíl. Rozšířený oddíl může obsahovat jednu nebo více logických jednotek systému MS-DOS.

Po rozdělení pevného disku pomocí nástroje Fdisk jej pomocí nástroje Format zformátujte a vytvořte systém souborů. Systém souborů File Allocation Table (FAT) umožňuje přijímat, ukládat a číst data z disku. Systémy Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition (ME) a Windows 2000 podporují systémy souborů FAT16 a FAT32. Při použití nástroje Fdisk na pevný disk větší než 512 megabajtů (MB) se zobrazí výzva k výběru následujících systémů souborů:
 • FAT16: Tento systém souborů umožňuje každému písmenu jednotky přidělit místo maximálně 2 gigabajty (GB). Pokud například máte pevný disk o velikosti 6 GB a použijete systém souborů FAT16, můžete vytvořit tři jednotky (C:, D: a E:) o velikosti 2 GB. Další informace o systému souborů FAT16 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximální velikost oddílu při použití systému souborů FAT16
 • Další informace o systému souborů FAT16 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: FAT32: Tento systém souborů podporuje jednotky do velikosti až 2 terabajty a ukládá soubory do menších shluků než systém souborů FAT16. Výsledkem je více místa na pevném disku. Systém souborů FAT32 nepodporuje pevné disky menší než 512 MB. Další informace o systému souborů FAT32 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  154997 Popis systému souborů FAT32
Po spuštění programů fdisk a format jsou vytvořeny hlavní spouštěcí záznam (Master Boot Record, MBR) a alokační tabulky souborů. Záznam MBR a alokační tabulky obsahují informace o geometrii pevného disku a umožňují tak disku přijímat, ukládat a načítat data. Další informace o oddílech systému MS-DOS a geometrii pevného disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
69912 Shrnutí diskových oddílů systému MS-DOS


Důležité informace před použitím nástrojů Fdisk a Format

Před použitím nástrojů Fdisk a Format zvažte následující možnosti:
 • Je pevný disk, na který chcete tyto nástroje použít, nový? Pokud ne, přejděte ke 2. otázce.
  • Je tento pevný disk jediný pevný disk v počítači (master) nebo je to druhý disk (slave)?
  • Připravili jste pevný disk podle pokynů výrobce? Je nezbytné nastavit propojky a kabely podle role disku (master nebo slave).
  • Zkontrolovali jste, zda systém BIOS podporuje daný pevný disk? Pokud ne, prostudujte dokumentaci k základní desce nebo se obraťte na jejího výrobce. Systém BIOS obvykle rozpoznává nastavení pevných disků automaticky, ale před dalším postupem jej zkontrolujte.
  • Jaký systém souborů chcete použít? Můžete použít buď FAT16, nebo FAT32. Pokud si nejste jisti, prostudujte si následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   118335 Maximální velikost oddílu při použití systému souborů FAT16
   154997 Popis systému souborů FAT32
 • Obsahuje pevný disk již nějaká data?
  • Zazálohovali jste důležitá data? Pokud ne, před dalším postupem tak učiňte. Při použití programu fdisk k vytvoření, odstranění či změně oddílu jsou všechna data na daném oddílu trvale odstraněna. Informace o oddílech je možné zobrazit bez odstranění dat.

   Další informace o instalaci nástroje MSBackup naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   152561 Jak nainstalovat program Microsoft Backup
   Informace o použití programu MSBackup naleznete v jeho nápovědě. Pokud chcete zálohovat data na vyměnitelnou jednotku, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   188575 Jak zálohovat na vyměnitelná média pomocí programu Microsoft Backup
   Systém Windows ME zálohovací program neobsahuje.
  • Je pro daný pevný disk k dispozici program pro prokládání nebo pro správu disku? Pokud počítač používá software pro prokládání umožňující podporu velkých disků, před použitím nástroje Fdisk se dotažte výrobce daného softwaru, zda je to možné. Pokud si nejste jisti, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base nebo se obraťte na výrobce daného softwaru.
   186057 Jak určit, zda je v systému Windows nainstalovaný program pro prokládání dat na pevném disku
  • Máte k dispozici diskety či disky CD-ROM potřebné pro přeinstalaci tohoto softwaru? Přesvědčte se, zda máte potřebný software, aby jste jej mohli po rozdělení a naformátování disku nainstalovat. Pokud jste si zakoupili inovaci tohoto softwaru, přesvědčte se, zda také máte jeho původní plnou verzi. Mnoho inovací požaduje před instalací kontrolu oprávněnosti inovace vložením původních instalačních médií. Pokud je nemůžete najít, obraťte se před dalším postupem na výrobce daného softwaru.
  • Máte záložní kopii ovladačů vašich zařízení uloženou na jiném disku než na tom, který chcete rozdělit a naformátovat? Pokud jste pro některé z periferních zařízení (například modem, tiskárna apod.) nainstalovali aktualizovaný ovladač, přesvědčte se, zda máte jeho kopii uloženou na jiném médiu než na pevném disku, který chcete rozdělit a naformátovat, aby bylo daný ovladač možné znovu použít po instalaci operačního systému.
 • Chcete sloučit několik rozšířených oddílů do jednoho rozšířeného oddílu? Pokud ano, prostudujte si oddíl "Jak přerozdělit a naformátovat rozšířený oddíl a logické jednotky pevného disku" v tomto článku.
 • Máte spouštěcí disketu? Systémy Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME při instalaci vyzývají k vytvoření spouštěcí diskety. Pokud ji nemáte, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Vložte do disketové jednotky (A:) prázdnou disketu.
  2. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy .
  3. Klepněte na tlačítko Vytvořit disketu na kartě Spouštěcí disketa .
  4. Po vytvoření spouštěcí diskety ji vyzkoušejte. Vložte ji do disketové jednotky a restartujte počítač. Pokud používáte systém Windows 98, zobrazí se spouštěcí nabídka. Pokud používáte systém Windows 95, zobrazí se příkazový řádek.
 • Potřebujete podporu jednotky CD-ROM pro reálný režim? Některé jednotky CD-ROM požadují ovladače pro reálný režim. Pokud chcete v počítači použít systém Windows 98, obsahuje spouštěcí disketa obecné ovladače pro reálný režim pro jednotky CD-ROM ATAPI a SCSI, které umožňují použití jednotky po spuštění počítače ze spouštěcí jednotky. Tyto ovladače nefungují se všemi typy jednotek CD-ROM, je proto možné je použít pouze jako náhradu, pokud nemáte k dispozici ovladače pro reálný režim dodané s vaší jednotkou CD-ROM.

  Poznámka : Pokud spustíte počítač ze spouštěcí diskety systému Windows 98, nemusí být přístupné písmeno jednotky, které obvykle používá jednotka CD-ROM. Tato jednotka je obvykle k dispozici s písmenem následujícím po jejím obvyklém písmenu, protože to je použito paměťovou jednotkou RAM Drive. Prostudujte si dokumentaci k jednotce se obraťte na jejího výrobce se žádostí o ovladače.


Jak rozdělit a naformátovat hlavní pevný disk (master)

Upozornění : Pokud použijete následující postup na pevný disk obsahující data, budou všechna data trvale odstraněna.

Jak rozdělit hlavní pevný disk (master)

Spusťte nástroj fdisk :
 1. Do disketové jednotky vložte spouštěcí disketu, restartujte počítač a poté podle typu vašeho operačního systému postupujte podle následujících pokynů. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME

  1. Po zobrazení spouštěcí nabídky vyberte možnost Spustit počítač bez podpory jednotky CD-ROM a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a poté stiskněte klávesu Enter.
  3. Přejděte ke kroku 2.
  Windows 95:

  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Přejděte ke kroku 2.
 2. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Pokud je pevný disk větší než 512 MB, zobrazí se následující zpráva:
  V počítači je disk větší než 512 MB. Tato verze systému Windows obsahuje vylepšenou správu velkých disků, která umožňuje efektivnější využití místa na velkých discích a naformátování disků větších než 2 GB jako jeden disk.

  DŮLEŽITÉ: Zapnete-li správu velkých disků a vytvoříte-li na disku nové jednotky, nebudete mít k těmto jednotkám přístup z jiných operačních systémů, včetně některých verzí Windows 95 a Windows NT, stejně jako ze starších verzí systému Windows a MS-DOS. Kromě toho, diskové pomůcky, které nebyly navrženy s ohledem na systém FAT32, nebudou umět s tímto diskem pracovat. Budete-li chtít tento disk používat v jiných operačních systémech, nebo se staršími pomůckami, nezapínejte správu velkých disků.

  Chcete zapnout správu velkých disků (A/N)?
  Pokud chcete použít systém souborů FAT32, stiskněte klávesu A a poté klávesu Enter. Pokud chcete použít systém souborů FAT16, stiskněte klávesu N a poté klávesu Enter. Další informace o systémech souborů FAT32 a FAT16 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximální velikost oddílu při použití systému souborů FAT16
  154997 Popis systému souborů FAT32
 3. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí nabídka Možnosti pro FDISK :
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Možnost 5 se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou v počítači fyzicky přítomné dva pevné disky.
 4. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stisknutím klávesy 1 vyberte možnost Vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku DOS a poté stiskněte klávesu Enter.
 5. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stisknutím klávesy 1 vyberte možnost Vytvořit primární oddíl systému DOS a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí následující zpráva:
  Chcete použít maximální dostupné místo pro primární oddíl DOS?
  Podle typu systému souborů, který chcete použít, postupujte podle následujících pokynů:

  FAT32

  1. Pokud jste v kroku 2 zvolili stisknutím klávesy A systém souborů FAT32 a chcete všechno místo na disku přiřadit jednotce C:, stiskněte klávesu A a poté klávesu Enter.
  2. Stiskněte klávesu Esc a poté stisknutím klávesy Esc ukončete nástroj Fdisk a vraťte se na příkazový řádek.
  3. Přejděte ke kroku 7.

  FAT16

  Pokud jste v kroku 2 zvolili stisknutím klávesy N systém souborů FAT16, můžete buď přijmout výchozí velikost oddílu 2 GB, nebo nastavit vlastní velikost.

  Výchozí velikost oddílu:

  1. Pokud chcete první 2 GB na pevném disku přiřadit jednotce C:, stiskněte klávesu A a poté klávesu Enter.
  2. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do nabídky Možnosti pro FDISK a poté přejděte ke kroku d v následujícím oddílu "Vlastní velikost oddílu".
  Vlastní velikost oddílu

  1. Pokud chcete nastavit vlastní velikost oddílů (písmena jednotek) na pevném disku, stiskněte klávesu N a poté klávesu Enter.
  2. Zobrazí se dialog, do kterého můžete zadat velikost primárního oddílu v megabajtech nebo procentech velikosti disku. Počítače se systémem Windows 98 či Windows ME by měly mít primární oddíl alespoň 500 MB. Zadejte požadovanou velikost oddílu a poté stiskněte klávesu Enter.
  3. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do nabídky Možnosti pro FDISK .
  4. Pokud chcete zbývajícímu místu na disku přiřadit další písmena jednotek, stiskněte klávesu 1 a poté klávesu Enter.
  5. Stisknutím klávesy 2 vyberte možnost Vytvořit rozšířený oddíl systému DOS a poté stiskněte klávesu Enter.
  6. Zobrazí se dialog obsahující maximální možnou velikost rozšířeného oddílu. Tuto velikost můžete upravit nebo přijmout. Je doporučené ji přijmout, ale je možné rozdělit zbývající místo na disku mezi několik jednotek. Zadejte požadovanou velikost, stiskněte klávesu Enter a poté klávesu Esc.
  7. Zobrazí se nabídka Vytvořit logickou jednotku systému DOS v rozšířeném oddílu DOS . Pomocí této nabídky můžete přiřadit zbývající místo na pevném disku dalším jednotkám. Do pole Zadejte velikost logické jednotky v megabajtech nebo procentech velikosti disku zadejte požadovanou velikost další jednotky a poté stiskněte klávesu Enter.
  8. Zobrazí se tabulka obsahující vytvořené písmeno jednotky a její velikost. Pokud je na pevném disku ještě volné místo, zobrazí se ve spodní části této tabulky. Kroky e až g opakujte, dokud se nezobrazí následující zpráva:
   Všechno dostupné místo rozšířeného oddílu DOS je přiděleno místním jednotkám.
  9. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do nabídky Možnosti pro FDISK .
  10. Aktivujte oddíl, ze kterého chcete spouštět počítač (obvykle jednotka C:). Stisknutím klávesy 2 vyberte možnost Nastavit aktivní oddíl a poté stiskněte klávesu Enter.
  11. Po zobrazení následující zprávy stiskněte klávesu 1 a poté klávesu Enter.
   Zadejte číslo oddílu, který chcete nastavit jako aktivní.
  12. Stiskněte klávesu Esc a poté dalším stisknutím klávesy Esc ukončete nástroj Fdisk a vraťte se na příkazový řádek. Poté přejděte k oddílu "Jak naformátovat pevný disk" v tomto článku.

Jak naformátovat pevný disk

Po vytvoření oddílů je nutné je naformátovat:
 1. Restartujte počítač se spouštěcí disketou v disketové jednotce.

  Poznámka : Pokud použijete spouštěcí disketu systému Windows 95, zobrazí se příkazový řádek a můžete přejít ke kroku 2. Při použití spouštěcí diskety pro systém Windows 98, Windows 98 Druhé vydání nebo Windows ME vyberte možnost Spustit počítač bez podpory jednotky CD-ROM ze spouštěcí nabídky.
 2. Po zobrazení příkazového řádku zadejte příkaz format c: /s a poté stiskněte klávesu Enter. Tento příkaz přenáší systémové soubory a měl by být používán pouze při formátování jednotky C: (nebo té, která je nastavená jako aktivní). Pro ostatní oddíly používejte příkaz format jednotka : (kde jednotka je písmeno jednotky, kterou chcete naformátovat).

  Poznámka : Pokud dojde k chybě "Chybný příkaz" nebo "Chybný název souboru", budete pravděpodobně muset rozbalit program Format.com ze spouštěcí diskety. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  extract ebd.cab format.com
  Po rozbalení programu Format.com na spouštěcí disketu zadejte na příkazovém řádku příkaz format c: /s , který naformátuje aktivní jednotku, nebo příkaz format jednotka : , pokud chcete naformátovat jiný, neaktivní oddíl.
 3. Při úspěšném spuštění programu Format.com se zobrazí následující zpráva:
  UPOZORNĚNÍ: VŠECHNA DATA NA PEVNÉM DISKU V JEDNOTCE C: BUDOU ZTRACENA!
  Chcete pokračovat ve formátování (A/N)?
 4. Stiskněte klávesu A a poté stisknutím klávesy Enter spusťte formátování jednotky C:.
 5. Po dokončení formátování se zobrazí následující zpráva:
  Jmenovka svazku (11 znaků nebo jen ENTER pokud neuvedena):
  Poznámka : Zadání jmenovky pro pevný disk je nepovinné. Zadejte název dlouhý maximálně 11 znaků nebo jej ponechte prázdný a poté stiskněte klávesu Enter.
Další informace o rozdělení rozšířeného oddílu a logických jednotek naleznete v oddílu "Jak přerozdělit a naformátovat rozšířený oddíl a logické jednotky pevného disku" v tomto článku.

Jak přerozdělit a naformátovat druhý pevný disk (slave)

Jak přerozdělit druhý pevný disk (slave)

Pokud chcete do počítače přidat druhý pevný disk (slave), je nutné nastavit na hlavním (master) i druhém (slave) pevném disku propojky podle pokynů jejich výrobců, aby je mohl počítač rozpoznat. Ověřte, zda jsou pevné disky správně nastavené, a poté postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Spustit a poté zadejte příkaz command (příkaz cmd funguje pouze v systému Windows 2000).
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a poté stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se následující nabídka:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Možnost 5 se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou v počítači fyzicky přítomny dva pevné disky.
 3. Stiskněte klávesu 5 a poté stiskněte klávesu Enter. Výběr disků se změní z fyzického disku 1 (master) na fyzický disk 2 (slave).
 4. Stisknutím klávesy 1 vyberte možnost Vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku DOS , stiskněte klávesu Enter, stisknutím klávesy 2 vyberte možnost Vytvořit rozšířený oddíl systému DOS a poté stiskněte klávesu Enter. Po nastavení druhého pevného disku jako rozšířený oddíl systému MS-DOS se nezmění písmena jednotek. Pokud například první disk obsahuje oddíly C: a D:, druhý disk (slave) se stane jednotkou D:, pokud jej nenastavíte jako rozšířený oddíl. Pokud tento krok přeskočíte a vytvoříte další primární oddíl systému MS-DOS, bude mít nová jednotka písmeno D: a jednotka, která měla písmeno D:, se změní na E:.
 5. Druhý pevný disk (slave) je možné rozdělit na další logické jednotky jako hlavní disk. Pokud počítač novou jednotku nerozpozná, bude pravděpodobně nutné do souboru Config.sys přidat následující řádek, kde jednotka je písmeno větší než písmeno poslední jednotky v počítači (včetně jednotky CD-ROM):
  lastdrive= jednotka
 6. Po ukončení programu Fdisk naformátujte nové oddíly, aby bylo možné je používat. Po ukončení programu Fdisk klávesou Esc restartujte počítač do systému Windows.

Jak naformátovat druhý disk (slave)

V závislosti na typu systému souborů naformátujte nové oddíly podle následujících pokynů. FAT16:
 1. Poklepejte na položku Tento počítač , pravým tlačítkem myši klepněte na vytvořený oddíl, klepněte na příkaz Naformátovat , klepněte na přepínač Úplné a poté klepněte na tlačítko Spustit .
 2. Po dokončení formátování klepnutím na tlačítko OK zavřete dialog.
FAT32:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Programy , dále na položku Příslušenství , dále na položku Systémové nástroje , klepněte na položku Převaděč FAT32 a poté klepněte na tlačítko Další .
 2. V seznamu Jednotky klepněte na jednotku, kterou chcete převést na systém souborů FAT32.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko OK .
 4. Klepněte na tlačítko Další , poté znovu klepněte na tlačítko Další a poté znovu klepněte na tlačítko Další .
 5. Po dokončení převodu klepněte na tlačítko Dokončit .
Poznámka : Nepoužívejte přepínač /s , který jste použili při formátování jednotky C:. V tomto případě pouze potřebujete naformátovat jednotky bez nutnosti přenesení systémových souborů (pokud jste například vytvořili dvě nové jednotky, musíte je obě naformátovat).

Další informace o rozdělování rozšířených oddílů a logických jednotek naleznete v oddílu "Jak přerozdělit a naformátovat rozšířený oddíl a logické jednotky pevného disku" v tomto článku.


Jak přerozdělit a naformátovat rozšířený oddíl a logické jednotky pevného disku

Pokud chcete změnit velikost nebo sloučit rozšířený oddíl a logické jednotky, postupujte podle následujících pokynů. Před dalším postupem se ujistěte, že jste zazálohovali všechna důležitá data na daném rozšířeném oddílu a logických jednotkách. Pokud chcete sloučit všechny oddíly do jednoho velkého oddílu, postupujte podle pokynů v oddílu "Jak rozdělit na naformátovat hlavní pevný disk (master)" v tomto článku.

Jak přerozdělit rozšířený oddíl a logické jednotky

Poznámka : Pokud použijete tuto metodu, zůstanou na pevném disku dva nebo více oddílů, primární oddíl (obvykle jednotka C:) a rozšířený oddíl. I při použití systému souborů FAT32 je velikost oddílu omezena na 8 GB, pokud není váš systém BIOS inovovaný na verzi, která plně podporuje rozšíření přerušení 13. Další informace o omezení velikosti oddílu na 8 GB naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
153550 Velikost oddílů na pevném disku je omezena na 8 GB
Pokud máte pevný disk větší než 8 GB a nepoužíváte software pro prokládání nebo správu disku, musíte rozdělit a naformátovat místo, které na disku zbyde po vytvoření 8GB oddílů:
 1. Do disketové jednotky vložte spouštěcí disketu, restartujte počítač a poté v závislosti na operačním systému postupujte podle následujících pokynů: Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME

  1. Jakmile se zobrazí spouštěcí nabídka , vyberte možnost Spustit počítač bez podpory jednotky CD-ROM a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a poté stiskněte klávesu Enter.
  3. Přejděte ke kroku 2.
  Windows 95:

  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Přejděte ke kroku 2.
 2. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Pokud je pevný disk větší než 512 MB, zobrazí se následující zpráva:
  V počítači je disk větší než 512 MB. Tato verze systému Windows obsahuje vylepšenou správu velkých disků, která umožňuje efektivnější využití místa na velkých discích a naformátování disků větších než 2 GB jako jeden disk.

  DŮLEŽITÉ: Zapnete-li správu velkých disků a vytvoříte-li na disku nové jednotky, nebudete mít k těmto jednotkám přístup z jiných operačních systémů, včetně některých verzí Windows 95 a Windows NT, stejně jako ze starších verzí systému Windows a MS-DOS. Kromě toho, diskové pomůcky, které nebyly navrženy s ohledem na systém FAT32, nebudou umět s tímto diskem pracovat. Budete-li chtít tento disk používat v jiných operačních systémech, nebo se staršími pomůckami, nezapínejte správu velkých disků.

  Chcete zapnout správu velkých disků (A/N)?
  Pokud chcete použít systém souborů FAT32, stiskněte klávesu A a poté klávesu Enter. Pokud chcete použít systém souborů FAT16, stiskněte klávesu N a poté klávesu Enter. Další informace o systémech souborů FAT32 a FAT16 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximální velikost oddílu při použití systému souborů FAT16
  154997 Popis systému souborů FAT32
 3. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí nabídka Možnosti pro FDISK :
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive 
   (this option is only available if you 
    have two physical hard disks in the computer)
 4. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stiskněte klávesu 3 a poté stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se následující nabídka:
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
 5. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stiskněte klávesu 3 a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Zobrazí se nabídka Odstranit logické jednotky DOS v rozšířeném oddílu DOS s tabulkou popisující atributy pevného disku, podobně jako v příkladu níže.
  Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
  Jednotka Jmenovka Megabajty Systém Využití
  D: (Definováno uživatelem) 2047 FAT16 100%
  E: (Definováno uživatelem) 2047 FAT16 100%
  F: (Definováno uživatelem) 2047 FAT16 100%
  G: (Definováno uživatelem) 2047 FAT16 100%
  H: (Definováno uživatelem) 2047 FAT32 17%
  I: (Definováno uživatelem) 1498 NEZNÁMÝ 13%


  Celková velikost rozšířeného oddílu DOS je XXX MB (1 MB = 1 048 576 bajtů).

  Upozornění! Data na odstraňované logické jednotce DOS budou ztracena.

  Jakou jednotku chcete odstranit?
  Zadejte písmeno jednotky, kterou chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu Enter.
 7. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Pokud má požadovaná jednotka jmenovku, po zobrazení výzvy ji zadejte.

  Poznámka : Jmenovku musíte zadat přesně. Pokud jednotka jmenovku nemá, stiskněte klávesu Enter. Pokud zadáte jmenovku chybně, zobrazí se následující zpráva:
  Jmenovka svazku je chybná.
  Zadejte jmenovku svazku?
  Po zadání správné jmenovky se zobrazí následující zpráva:
  Jste si jisti (A/N)?
  Výchozí odpověď je N. Musíte stisknout klávesu A poté klávesu Enter. Vedle jednotky, kterou jste odstranili, se zobrazí informace "Jednotka odstraněna".
 8. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Opakujte kroky 3 až 7 pro všechny jednotky, které chcete odstranit. Po dokončení stiskněte klávesu Esc. Pokud odstraníte všechny logické jednotky, zobrazí se zpráva" Nejsou definovány žádné logické jednotky" a tabulka změněných nebo odstraněných jednotek. Pokračujte stisknutím klávesy Esc.

  Poznámka : Pokud chcete změnit velikost logické jednotky, učiňte tak nyní. Pokud chcete odebrat rozšířený oddíl, přejděte ke kroku 11.
 9. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stisknutím klávesy 1 vyberte možnost Vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku DOS v nabídce Možnosti pro FDISK , stisknutím klávesy 3 vyberte možnost Vytvořit logickou jednotku DOS v rozšířeném oddílu DOS v nabídce Vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku DOS a poté stiskněte klávesu Enter. Poté se zobrazí procentuální čítač se zprávou "Ověřování integrity jednotky".

  Poznámka : Tímto krokem nebude rozšířený oddíl odstraněn, odstraněny jsou pouze logické jednotky v rozšířeném oddílu. Pro změnu velikosti logických jednotek není třeba odebírat rozšířený oddíl. Pokud například máte v rozšířeném oddílu jednu logickou jednotku a chcete vytvořit dvě logické jednotky, odstraňte stávající logickou jednotku a vytvořte v rozšířeném oddílu dvě logické jednotky. I nadále budete omezeni velikostí rozšířeného oddílu.
 10. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Po ověření jednotky se zobrazí následující zpráva:
  Celková velikost rozšířeného oddílu DOS je XXX MB (1 MB = 1 048 576 bajtů).

  Maximální místo k dispozici pro logickou jednotku je XXX MB (X%).

  Zadejte velikost logické jednotky v MB nebo procentech místa na disku (%).
  Výchozí hodnota je rovna maximálnímu místu k dispozici, ale tuto hodnotu je možné změnit zadáním požadované velikosti. Poté stiskněte klávesu Enter. Stiskněte klávesu Esc, poté dalším stisknutím klávesy Esc ukončete program Fdisk a vraťte se na příkazový řádek. Poté přejděte ke kroku 11.
 11. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Pokud chcete odebrat rozšířený oddíl MS-DOS, vraťte se stisknutím klávesy Esc do nabídky Možnosti pro FDISK . Stisknutím klávesy 3 vyberte možnost Odstranit oddíl DOS nebo logický oddíl DOS , stiskněte klávesu Enter, stisknutím klávesy 2 vyberte možnost Odstranit rozšířený oddíl DOS a poté stiskněte klávesu Enter.
 12. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Zobrazí se informace o aktuálním pevném disku. Rozšířený oddíl je uvedený ve sloupci Typ, například:
  Partition Status Type Volume Label     Mbytes System  Usage
  C:     1 A   PRI  DOS   (your label) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (your label) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  Zobrazí se následující upozornění:
  Upozornění! Data v odstraňovaném rozšířeném oddílu DOS budou ztracena.

  Chcete pokračovat (A/N)?
 13. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Stiskněte klávesu A a poté stisknutím klávesy Enter odstraňte oddíl. Zobrazí se následující zpráva:
  Rozšířený oddíl DOS byl odstraněn.
  Pokračujte stisknutím klávesy Esc.
  Poznámka : Pokud se pokusíte odstranit rozšířený oddíl systému MS-DOS před odebráním všech logických jednotek, zobrazí se následující zpráva:
  Nelze odstranit rozšířený oddíl DOS, pokud v něm existují logické jednotky.
  Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, opakujte kroky 3 až 6 a poté podle kroků 9 a 10 odstraňte rozšířený oddíl MS-DOS.

  Zobrazí se nabídka Možnosti pro FDISK . Pokud ponecháte na disku nerozdělené místo, systém Windows pravděpodobně nezobrazí celou velikost pevného disku, ale pouze místo, které je k dispozici.

  Upozornění : Po změně možností programu Fdisk nebo odstranění oddílů není možné data na oddílu obnovit. Proto postupujte maximálně opatrně. Pokud chcete začít s čistou konfigurací nebo změnit stávající konfiguraci, zazálohujte před použitím programu Fdisk všechna důležitá data.
 14. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Pokud chcete použít místo na disku, které není rozdělené, musíte naformátovat jednotky. Po spuštění programu Format.com se zobrazí následující zpráva:
  UPOZORNĚNÍ: VŠECHNA DATA NA PEVNÉM DISKU V JEDNOTCE X : BUDOU ZTRACENA!
  Chcete pokračovat ve formátování (A/N)?
  Stiskněte klávesu A a poté stisknutím klávesy Enter spusťte formátování jednotky.
 15. Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows ME Po dokončení formátování se zobrazí následující zpráva:
  Jmenovka svazku (11 znaků nebo jen ENTER pokud neuvedena):
  Poznámka : Zadání jmenovky pro pevný disk je nepovinné. Zadejte název dlouhý maximálně 11 znaků nebo jej ponechte prázdný a poté stiskněte klávesu Enter.Často kladené dotazy

 • Dotaz: Proč program Fdisk vytváří oddíly velké maximálně 2 GB?

  Odpověď: Pokud můžete vytvořit oddíl o velikosti maximálně 2 GB, pravděpodobně jste stisknuli klávesu N při dotazu na povolení podpory velkých disků, nebo používáte verzi systému Windows, která nepodporuje systém souborů FAT32. Pokud používáte systém Windows 95 nebo nižší, musíte pro využití celé kapacity pevného disku vytvořit několik oddílů.

  Poznámka : Pokud používáte koncovou verzi systému Windows 95, nemůžete ji inovovat na verzi Windows 95 OSR2. Další informace o vaší verzi systému Windows 95 či Windows 98 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  158238 Jak určit používanou verzi systému Windows 95/98/ME
 • Další informace o vaší verzi systému Windows 95 či Windows 98 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Dotaz: Mám software větší než je maximum 504 MB. Mohu jej používat?

  Odpověď: Z důvodu kompatibility se dotažte výrobce softwaru, jestli je možné jej používat se softwarem pro správu disku.
 • Další informace o vaší verzi systému Windows 95 či Windows 98 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Dotaz: Mám software či nástroje podporující jednotky větší než 504 MB. Mohu jej používat?

  Odpověď: Ano, instalaci systému Windows 95 či Windows 98 můžete zkopírovat z původního pevného disku na nový. Další informace o duplikaci instalace systému Windows 95 či Windows 98 na nový pevný disk naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  166172 Kopírování instalace systému Windows 95/98 na nový pevný disk
  Postup popsaný v tomto článku není možné použít pro kopírování instalace systému Windows 95 či Windows 98 do více počítačů. Společnost Microsoft podporuje pouze standardní instalační postup popsaný v dokumentaci k systému Windows 95 a Windows 98.

Vlastnosti

ID článku: 255867 - Poslední aktualizace: 15. prosince 2004 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
kbhowto kbwinme kbtool kbhardware kbenv kbsetup kbhw win98se win98 win95 KB255867

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com