Procedure: FSMO-rollen in de grafische gebruikersinterface weergeven en overbrengen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 255690 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL255690
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Er zijn vijf Flexible Single Master Operations (FSMO)-rollen in een Windows 2000-forest. Een FSMO-rol kan op twee manieren worden overgebracht in Windows 2000. In dit artikel wordt beschreven hoe de vijf FSMO-rollen kunnen worden overgebracht met gebruikmaking van de Microsoft Management Console (MMC)-modules. De vijf FSMO-rollen zijn:
 • Schemamaster - een masterroleigenaar per forest. De domeincontroller (DC) die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van updates van het directoryschema, heeft de FSMO-rol van schemamaster.
 • Domeinnaamgevingsmaster - één masterroleigenaar per forest. De DC die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van wijzigingen in de domeinnaamruimte van de directory binnen de forest, heeft de FSMO-rol van domeinnaamgevingsmaster.
 • Infrastructuurmaster - één masterroleigenaar per domein. De DC die verantwoordelijk is voor het bijwerken van de SID en de distinguished name van een object in een interdomeinverwijzing voor een object, heeft de FSMO-rol van infrastructuurmaster.
 • RID-master - één masterroleigenaar per domein. De DC die verantwoordelijk is voor het verwerken van RID-groepsaanvragen van alle DC's in een bepaald domein, heeft de FSMO-rol van RID-master.
 • PDC-emulatie - één masterroleigenaar per domein. De eigenaar van de FSMO-rol PDC-emulatie is een Windows 2000-DC die zichzelf aankondigt als primaire domeincontroller (PDC) naar werkstations met eerdere versies, lidservers en domeincontrollers. Deze roleigenaar is tevens masterbrowser voor het domein en handelt wachtwoordverschillen af.
Als u meer informatie wilt over FSMO-rollen in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles

FSMO-rollen overbrengen met MMC-hulpprogramma's

Met het MMC-hulpprogramma in Windows 2000 kunnen alle vijf FSMO-rollen worden overgebracht. Voor een juiste werking van de overdracht moeten beide computers on line beschikbaar zijn. Als een computer niet meer bestaat, moet de rol worden overgenomen. Voor het overnemen van een rol gebruikt u het hulpprogramma Ntdsutil. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
255504 Using Ntdsutil.exe to Seize or Transfer the FSMO Roles to a Domain

De domeinspecifieke rollen RID-, PDC- en infrastructuurmaster overbrengen

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers. .
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram naast Active Directory: gebruikers en computers en klik op Verbinding maken met domeincontroller . OPMERKING: deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen.

 3. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op de domeincontroller die de nieuwe eigenaar wordt van de rol en klik op OK.
 4. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Active Directory: gebruikers en computers en klik op Operations-masters.
 5. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik in het dialoogvenster Operations-master wijzigen op het gewenste tabblad (RID, PDC of Infrastructuur) voor de rol die u wilt overbrengen.
 6. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Wijzigen in het dialoogvenster Operations-master wijzigen.
 7. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK om te bevestigen dat u de rol wilt overbrengen.
 8. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK.
 9. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

De rol van domeinnaamgevingsmaster overbrengen

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties .
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties en klik vervolgens op Verbinding maken met domeincontroller . OPMERKING: deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen.

 3. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op de domeincontroller die de nieuwe eigenaar wordt van de rol en klik op OK.
 4. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik met de rechtermuisknop op Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties en klik op Operations-masters.
 5. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Wijzigen in het dialoogvenster Operations-master wijzigen.
 6. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK om te bevestigen dat u de rol wilt overbrengen.
 7. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK.
 8. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

De schemamasterrol overbrengen

Het hulpprogramma Schemamaster kan worden gebruikt om de rol over te brengen. Het bestand Schmmgmt.dll moet echter wel worden geregistreerd om het hulpprogramma beschikbaar te stellen als MMC-module.

Het hulpprogramma Schemamaster registreren

 1. Klik op Start en op Uitvoeren.
 2. Typ regsvr32 schmmgmt.dll en klik op OK. Vervolgens wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de registratie is gelukt.

De schemamasterrol overbrengen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 2. Klik in het menu Console op Module toevoegen/verwijderen.
 3. Klik op Toevoegen.
 4. Klik op Active Directory-schema.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Een zelfstandige module toevoegen te sluiten.
 7. Klik op OK om de module toe te voegen aan de console.
 8. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Active Directory-schema en klik op Domeincontroller wijzigen. OPMERKING: deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen.

 9. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Geef naam op, typ de naam van de domeincontroller die de nieuwe eigenaar wordt van de rol en klik op OK.
 10. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik met de rechtermuisknop op Active Directory-schema en klik op Operations-masters.
 11. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Wijzigen in het dialoogvenster Schemamaster wijzigen.
 12. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK.
 13. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op OK.
 14. : deze stap is verplicht als u niet werkt op de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. De stap is niet nodig als u bent verbonden met de domeincontroller waarvan u de rol wilt overbrengen. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Eigenschappen

Artikel ID: 255690 - Laatste beoordeling: vrijdag 26 maart 2004 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Trefwoorden: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com