Service Pack และปรับปรุงรายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2555976 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงข้อมูลรุ่นของเซอร์วิสแพ็คและการปรับปรุงที่สะสม สำหรับ Microsoft BizTalk Server และ Microsoft BizTalk อะแดปเตอร์ Pack เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งการปรับล่าสุดปรุงสำหรับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่คุณกำลังใช้การ

ข้อมูลเพิ่มเติม

BizTalk Server 2010

ปรับปรุง

BizTalk Server 2010 CU3

รุ่น: 3.9.542.2
วันที่เผยแพร่: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2617149 แพคเกจการปรับปรุงการ 3 สำหรับ BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU2

รุ่น: 3.9.530.2
วันที่เผยแพร่: วันที่ 31 สิงหาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2573000 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU1

รุ่น: 3.9.522.2
วันที่เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2497789แพคเกจการปรับปรุงการ 1 สำหรับ BizTalk Server 2010

2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ปรับปรุง

BizTalk Server 2009 CU4

รุ่น: 3.8.473.2

วันที่ออก: 1 พฤศจิกายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2604321 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk


BizTalk Server 2009 CU3

รุ่น: 3.8.469.2

วันที่เผยแพร่: วันที่ 1 สิงหาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2557149แพคเกจการปรับปรุงการ 3 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk


BizTalk Server 2009 CU2

รุ่น: 3.8.463.2

วันที่เผยแพร่: วันที่ 17 มีนาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2497794 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

BizTalk Server 2009 CU1

รุ่น: 3.8.454.2
วันที่ออก: 8 ธันวาคม 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2429050แพคเกจการปรับปรุงการ 1 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk


BizTalk Server 2006 R2

ปรับปรุง

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 CU3

รุ่น: 3.6.2224.12
วันที่เผยแพร่: วันที่ 30 สิงหาคม 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2286501 แพคเกจการปรับปรุงการ 3 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 CU2

รุ่น: 3.6.2217.12
วันที่เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2211420 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 CU1

รุ่น: 3.6.2210.12
วันที่ออก: 12 เมษายน 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

982061 แพคเกจการปรับปรุงการ 1 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

เซอร์วิสแพ็ค

BizTalk Server 2006 R2 SP1

รุ่น: 3.6.2149.10
วันที่เผยแพร่: 27 มกราคม 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

974563 รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft BizTalk Server ที่มีอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

ตัวปรับต่อ BizTalk Pack 2010

ปรับปรุง

ตัวปรับต่อ BizTalk Pack 2010 CU2

รุ่น: 3.5.6537.0
วันที่เผยแพร่: วันที่ 31 สิงหาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2572999 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ 2010 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk


CU1 2010 Pack อะแดปเตอร์ของ BizTalk


รุ่น: 3.5.6534.0
วันที่ออก: 6 พฤษภาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2539794แพคเกจการปรับปรุงการ 1 สำหรับ 2010 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk


ชุดตัวปรับต่อ BizTalk 2.0

ปรับปรุง

ตัวปรับต่อ BizTalk Pack 2.0 CU4

รุ่น: 3.5.5325.0
วันที่ออก: 1 พฤศจิกายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2604327 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ 2.0 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk


ตัวปรับต่อ BizTalk Pack 2.0 CU3

รุ่น: 3.5.5324.0
วันที่เผยแพร่: วันที่ 1 สิงหาคม 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2557150แพคเกจการปรับปรุงการ 3 สำหรับ 2.0 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk


ชุดตัวปรับต่อ BizTalk 2.0 CU2

รุ่น: 3.5.5320.0
วันที่เผยแพร่: วันที่ 30 เมษายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2531605 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ 2.0 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk

ตัวปรับต่อ BizTalk Pack 2.0 CU1

รุ่น: 3.5.5314.0
วันที่ออก: 8 ธันวาคม 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2444952 แพคเกจการปรับปรุงการ 1 สำหรับ 2.0 ชุดของตัวปรับต่อ BizTalk

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2555976 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbmt KB2555976 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2555976

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com