Visi TIME_WAIT b?kl? TCP/IP prievadai yra ne u?daryti po 497 dienas nuo sistemos paleisties Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ir Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2553549 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ir Windows Server 2008 R2, galite susidurti su ?iomis problemomis.

1 Tema

Visus TIME_WAIT b?kl? TCP/IP prievadai yra ne u?daryti po 497 dienas nuo sistemos paleisties. Tod?l, TCP/IP prievadai gali b?ti i?naudota, ir nauj? TCP/IP seans? gali b?ti nesukurtas.

Pastaba Prie ?io kompiuterio tinklu susijusios veiklos gali paveikti ?i? problem?. Pavyzd?iui, galite pabandyti naudoti tam tikras nuotolinio administravimo priemones valdyti Windows Server 2008 domeno valdiklis, kuris veikia daugiau nei 497 dienas. ?iame pavyzdyje, nuotolinio administravimo ?rankiai negali prisijungti prie domeno valdiklio.

2 Tema

TCP/IP kaminas i?krovimo nepavyksta po 248.5 dien?. Tod?l sistem? nebeatsako po 248.5 dien?, jeigu i?krovimo jungtys yra naudojami.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 pakeitim? paket? (SP2) 2
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Vista pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935791Kaip ?sigyti naujausi? Windows Vista pakeitim? paket?
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Server 2008 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
968849Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paketas, skirtas Windows Server 2008
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows Vista ir Windows Server 2008 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows Vista patais? ir Windows Server 2008 kar?t?sias pataisas pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik "Windows Vista" yra ?ra?ytas kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows Vista" puslapis. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.0.600 1 . 22XXXWindows Vista ir Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista ir Windows Server 2008SP2LDR
 • 1 Pakeitim? paketas yra integruotas ? leidimo versijos Windows Server 2008. Tod?l RTM gairi? failai skirti tik ? Windows Vista. RTM gairi? failai jau yra 6.0.0000.xxxxxx versijos numeris.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 ir Windows Vista". MAMA failus ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows Server 2008 ir Windows Vista" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264331,2322011 M. gegu??s 1613:13
NetIO.sys6.0.6001.22917220,0482011 M. gegu??s 1813:26
BFE.dll6.0.6001.22917328,7042011 M. gegu??s 1214:28
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2291798,1922011 M. gegu??s 1813:25
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,4562011 M. gegu??s 1214:29
Ikeext.dll6.0.6001.22917438,2722011 M. gegu??s 1214:29
WFP.mofNetaikoma81404-Mar-201005:54
WFP.TMFNetaikoma208,9662011 M. gegu??s 1213:10
TCPIP.sys6.0.6001.22917902,5442011 M. gegu??s 1813:25
TCPIP.sys6.0.6002.22643913,2962011 M. gegu??s 1813:25
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 ir Windows Vista
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264340,4482011 M. gegu??s 1613:52x 64
NetIO.sys6.0.6001.22917342,9282011 M. gegu??s 1813:22x 64
BFE.dll6.0.6001.22917458,2402011 M. gegu??s 1214:50x 64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917165,2642011 M. gegu??s 1813:22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917779,7762011 M. gegu??s 1214:52x 64
Ikeext.dll6.0.6001.22917454,6562011 M. gegu??s 1214:53x 64
WFP.mofNetaikoma81426-Vasaris-201004:14Netaikoma
WFP.TMFNetaikoma207,8962011 M. gegu??s 1213:34Netaikoma
TCPIP.sys6.0.6001.229171,413,5202011 M. gegu??s 1813:22x 64
TCPIP.sys6.0.6002.226431,424,2722011 M. gegu??s 1813:22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,4562011 M. gegu??s 1214:29x 86
WFP.mofNetaikoma81404-Mar-201005:54Netaikoma
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264380,8962011 M. gegu??s 1614:03IA-64
NetIO.sys6.0.6001.22917638,3522011 M. gegu??s 1813:15IA-64
BFE.dll6.0.6001.22917781,3122011 M. gegu??s 1214:27IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917261,0082011 M. gegu??s 1813:15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.229171,122,3042011 M. gegu??s 1214:28IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22917925,6962011 M. gegu??s 1214:29IA-64
WFP.mofNetaikoma81425-Vasaris-201007:43Netaikoma
WFP.TMFNetaikoma208,0132011 M. gegu??s 1213:22Netaikoma
TCPIP.sys6.0.6001.229172,942,8642011 M. gegu??s 1813:15IA-64
TCPIP.sys6.0.6002.226432,968,9762011 M. gegu??s 1813:15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,4562011 M. gegu??s 1214:29x 86
WFP.mofNetaikoma81404-Mar-201005:54Netaikoma
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 0 . 16XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0 . 21XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? pagal "papildom? fail? informacija Windows Server 2008 R2 ir Windows 7" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
TCPIP.sys6.1.7600.169431,286,00007-Jan-201206:01x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122187,24807-Jan-201205:52x 86
TCPIP.sys6.1.7600.211221,302,38407-Jan-201205:52x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Lapkritis-201012:29x 86
TCPIP.sys6.1.7601.177571,290,60807-Jan-201205:53x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893187,76007-Jan-201207:00x 86
TCPIP.sys6.1.7601.218931,303,92007-Jan-201207:00x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
TCPIP.sys6.1.7600.169431,896,30407-Jan-201206:38x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122288,11207-Jan-201206:50x 64
TCPIP.sys6.1.7600.211221,878,89607-Jan-201206:50x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Lapkritis-201013:33x 64
TCPIP.sys6.1.7601.177571,920,36807-Jan-201206:49x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893288,62407-Jan-201206:29x 64
TCPIP.sys6.1.7601.218931,901,42407-Jan-201206:29x 64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
TCPIP.sys6.1.7600.169433,787,63207-Jan-201205:40IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122482,67207-Jan-201205:35IA-64
TCPIP.sys6.1.7600.211223,804,52807-Jan-201205:35IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Lapkritis-201010:33IA-64
TCPIP.sys6.1.7601.177573,794,80007-Jan-201205:24IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893483,18407-Jan-201205:29IA-64
TCPIP.sys6.1.7601.218933,807,08807-Jan-201205:29IA-64

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

?ios kar?tosios pataisos yra apra?yta problema KB 2752589. Tod?l tur?tum?te kreiptis ? KB 2752589 prie? taikydami ?ias kar?t?sias pataisas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2752589 "0x000000D1" stop error ?dieg? kar?t?j? patais? 979612 arba bet kuriuo v?liau versijos naujausiam taisymui, kuriame yra su Tcpip.sys fail? kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista ar Windows Server 2008


Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Saugos naujinio informacija

Jei pritaik?te saugos biuletenis MS12-032 (KB 2688338) ir bandote taikykite kar?t?sias pataisas, apra?ytas ?io straipsnio, j?s gausite klaidos prane?im?, kuris nurodo, kad kompiuterio nereikia kar?t?sias pataisas. MS12-032 apima KB 2553549 kar?t?j? patais? Windows 7 ir Windows Server 2008 R2. Ta?iau, d?l Windows Vista ir Windows Server 2008, kar?t?sias pataisas b?tina, net jei buvo taikytas MS12-032.

Windows Server 2008 R2 ir Windows 7, ?ios kar?tosios pataisos yra i?leistas kaip dvigubos filialas naudingosios apkrovos, kuri palaiko LDR ir VDR filialai. Tod?l, naujausias saugos naujinio programa, buvo i?leistas ?ios sistemos ir kurios yra pa?ios dvejetainiai ?iame kar?t?j? patais? pakete taip pat yra nustatyti u? problemas, kurios apra?ytos skyriuje "Po?ymiai".

Ta?iau Windows Server 2008 ir Windows Vista, ?ios kar?tosios pataisos yra i?leistas kaip LDR tik filialas apkrova. Tod?l, naujausias saugos naujinio programa, buvo i?leistas ?ios sistemos ir kurios yra pa?ios dvejetainiai kaip ?iame kar?t?j? patais? pakete n?ra nustatyti u? problemas, kurios apra?ytos skyriuje "Po?ymiai".

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows Vista ir Windows Server 2008

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_327d05106f28b36766b98c71f51ab813_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_a0b961dc4d558f25.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis717
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:45
Failo vardasX86_34d04ad683f1edbe29a1d7b454c665d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_227a7ae36173062c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,402
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:45
Failo vardasX86_47cf869a2cfb89585773782270abcba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_850e32aa108fd846.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,056
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:45
Failo vardasX86_e1c997d632bb21ca3d5f1a9b296051d3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b1bf9d52c24aab57.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:45
Failo vardasX86_f65dd9d023de5b31b4eda91ca82c3923_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_184d6c84a4d72372.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:45
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_886515181bce947b.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,845
Data (UTC)2011 M. gegu??s 16
Laiko (UTC)15:19
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_57214aeace6cddb3.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,114
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdaa4dfe43aa2e5d.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis131,815
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a3f0677f85974a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,596
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b565f1637cc7dae5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,762
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows Vista ir Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_14aff7f8c6cb9179155f93fc9ee23747_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_72f7bc03659b78f3.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_3c0d25b1865e3c48a5a52cf4fb2cbc71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8806544a67e46b79.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis721
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_4c5d166f50f7476f4bdc81b326784050_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_7a99adc20615698a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,410
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_773445a8d8f3d42c36344e7d2fef8d62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_37034088d1929361.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,766
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_b69315dd87979a0a17b52e9707ef0afd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_2d6b3f2726b3cf9e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_fad84677842d5fea0be5e1e6b7d6acb2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_253b2c7b990c7995.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,114
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e483b09bd42c05b1.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis5,122
Data (UTC)2011 M. gegu??s 16
Laiko (UTC)15:49
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b33fe66e86ca4ee9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,122
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_29c8e981fc079f93.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis131,861
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_0fc28beb37e30880.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,618
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_11848ce735254c1b.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,784
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,730
Data (UTC)2011 M. gegu??s 12
Laiko (UTC)14:37
Failo vardasWow64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis71,155
Data (UTC)2011 M. gegu??s 12
Laiko (UTC)14:37
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_4eafefd2d7f59ce59f5113d0b9d3aa1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_e31960d0c2efbbc8.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1.406
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:43
Failo vardasIa64_5a9a2de42ce9dba30e423fe05155d678_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_3a83a2f5b55d0cb5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,110
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:43
Failo vardasIa64_7b3566eb5f6e7336263efa20676c58e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e3974036d6488682.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,066
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:43
Failo vardasIa64_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8866b90e1bcc9d77.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis5,118
Data (UTC)2011 M. gegu??s 16
Laiko (UTC)15:44
Failo vardasIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_5722eee0ce6ae6af.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis4,118
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdabf1f443a83759.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis131,838
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a5945d7f83a046.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,607
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b56795597cc5e3e1.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis6,773
Data (UTC)2011 M. gegu??s 18
Laiko (UTC)13:47
Failo vardasWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,730
Data (UTC)2011 M. gegu??s 12
Laiko (UTC)14:37
Failo vardasWow64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis71,155
Data (UTC)2011 M. gegu??s 12
Laiko (UTC)14:37

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasUpdate-bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,719
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,773
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_23c592bb365b84f142f87f02dc2f3880_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_6a005a8348724dd5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_4020dfd311bfefc91d69dc1423298500_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_59016db9ecd611aa.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_cee75e7b0bf56755f3c99f419f715a69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_990050afd29c7ea5.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_e8719dc5f32cd5eb522fb696ef56853e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_13b9ab9fbcc75691.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31db2f5c79b22df.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,780
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)13:45
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bbc770e0a9a4b2.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,834
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)06:15
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fd4137c4c61018.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,780
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)13:45
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5579d2ade07ba4a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,834
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)08:07
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_067181ec8427b1c6a84ea4b0abaaab50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_8539682913334df9.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_575501fc72b4464c8181268ad20ed48e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_39e8ded8a97d52d0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_6c7efbebbb1e6a18f16fb8a662fcbd7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_3d3f38744b28a49c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_7035f0529f97dbeeca6150717ba06c90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_2e808f4aa27ae192.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_0f3c4e797ff89415.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,784
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)14:27
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_0fda62f4990715e8.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,838
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)07:19
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_111bdcbb7d23814e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,784
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)14:27
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_117638ae96652b80.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,838
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)08:05
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate-bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,153
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,215
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_0d8bf3a1001841a66b7427886384ba45_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_db736437fa44b5fd.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_a37f129ad6142c67c6078983b9e14725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_38fd017d786d725b.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_ad6ea0d78f9587c95d5a8a988bc31dce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_f5ce1b72516bb4f6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_d6c5f27b0415b37ee887564e1645bb1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_2ca32b74af51fd9f.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31f56ebc7992bdb.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,782
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bd6b66e0a7adae.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,836
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)07:10
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fee52dc4c41914.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,782
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5594120de05c346.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,836
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)08:03
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate-bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,909
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,947
Data (UTC)07-Jan-2012
Laiko (UTC)12:28
PlatformaNetaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 2553549 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Pre-Beta
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2553549 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2553549

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com