ชื่อฟังก์ชันที่เปลี่ยนไปใน Excel 2010 SP1 รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2551525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เพื่อให้ฟังก์ชันทำงานถูกต้องยิ่งขึ้น และฟังก์ชันการทำงานสอดคล้องกันตรงตามความคาดหวัง รวมทั้งชื่อฟังก์ชันอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น หลายฟังก์ชันใน Excel จึงได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มลงในไลบรารีฟังก์ชันใน Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 และ Microsoft Excel Online 2010

นอกจากนี้ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ป้อนบ่อยยังได้รับการแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นใหม่ในภาษาต่างๆ 10 ภาษาด้วย (เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ อิตาลี นอร์เวย์ โปรตุเกส โปรตุเกส-บราซิล สเปน สวีเดน และตุรกี) ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด #NAME? เมื่อป้อนชื่อฟังก์ชัน Microsoft Excel 2007 ที่คุ้นเคย แทนที่จะป้อนชื่อฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงใน Excel 2010 เมื่อคุณเปิดสมุดงานใน Excel 2010, Excel Services 2010 หรือใน Excel Online ที่มีชื่อฟังก์ชันจาก Excel รุ่นก่อนหน้า ชื่อฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงจะปรากฏขึ้น

เนื่องจากความคิดเห็นของลูกค้า Microsoft จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนฟังก์ชันที่ป้อนบ่อยเหล่านี้กลับไปเป็นชื่อที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นใน Excel 2007 เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันกลับไปเป็นชื่อในรุ่น 2007 ให้ดาวน์โหลด Microsoft Office 2010 Service Pack 1

ตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VLOOKUP ในภาษาสเปนมีชื่อว่า BUSCARV ใน Excel 2007 อย่างไรก็ตาม ใน Excel 2010 ชื่อภาษาสเปนถูกเปลี่ยนเป็น CONSULTAV ถ้าคุณป้อน BUSCARV แทนที่จะเป็น CONSULTAV ใน Excel 2010 pre-SP1 คุณจะได้รับข้อผิดพลาด #NAME?

เมื่อต้องการสร้างลักษณะการทำงานนี้อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Excel 2010 รุ่นภาษาสเปน
  1. สร้างสมุดงาน Excel ใหม่
  2. ในเซลล์ A1 ให้พิมพ์ 1 จากนั้นในเซลล์ A2 ให้พิมพ์ 2
  3. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์ a จากนั้นในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ b
  4. ในเซลล์ D1 ให้พิมพ์ 1 จากนั้นในเซลล์ D2 ให้พิมพ์ =BUSCARV(D1,A1:B2,2)
ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Service Pack 1 คุณจะได้รับข้อผิดพลาด #?NOMBRE? เมื่อคุณป้อน =BUSCARV(D1,A1:B2,2) ใน Excel 2010 ฟังก์ชันที่ถูกต้องที่ควรป้อนใน Excel 2010 รุ่น pre-SP1 คือ =CONSULTAV(D1,A1:B2,2)

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 คุณจะได้รับข้อผิดพลาด #?NOMBRE? ถ้าคุณป้อน =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) ใน Excel 2010 ฟังก์ชันที่ถูกต้องที่ควรป้อนใน Excel 2010 รุ่น post-SP1 คือ =BUSCARV(D1,A1:B2,2)
ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากติดตั้ง Service Pack 1 แล้ว สมุดงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า รวมทั้งสมุดงาน Excel 2010 pre-SP1 จะแสดงชื่อฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องป้อนฟังก์ชันเหล่านี้ใหม่เพื่อดูชื่อที่ได้รับการปรับปรุง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 2010 SP1 โปรดเยี่ยมชมบทความใน Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้

2460049 - คำอธิบายของ Office 2010 SP1


สำหรับลูกค้าองค์กร โปรดเยี่ยมชมบทความใดๆ หรือบทความทั้งหมดใน Microsoft Knowledge Base โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณดังนี้

2460043 - คำอธิบายของ Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - คำอธิบายของ Office Online SP1
2460056 - คำอธิบายของ Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 - คำอธิบายของ Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - คำอธิบายของ SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - คำอธิบายของ SharePoint and Project Server 2010 SP1

ตารางฟังก์ชันและภาษา

ส่วนต่อไปนี้มีภาษาและฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงโดย Service Pack 1

เช็ก
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาเช็กที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNEN?NE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


เดนมาร์ก
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาเดนมาร์กที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFST?L.HVISST?L.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBES?T
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBES?T.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDF?LLES.DIVISORST?RSTE.F?LLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSL?.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDL?B
RIGHTBH?JRE_BH?JREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษาเดนมาร์กที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.V?RKT?JSLINJEGENDAN.V?RKT?JSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

ดัตช์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาดัตช์ที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษาดัตช์ที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

อิตาลี
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาอิตาลีที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


นอร์เวย์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษานอร์เวย์ที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSST?RST
PMTANNUITETAVDRAG

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษานอร์เวย์ที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

โปรตุเกส
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาโปรตุเกสที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDN?O.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

โปรตุเกส - บราซิล
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาโปรตุเกส - บราซิลที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.N?M.DEC
FREQUENCYFREQU?NCIAFREQ??NCIA
MINM?NM?NIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMAS?RIESOMASEQ??NCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษาโปรตุเกส - บราซิลที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.S?RIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPA?O.TRABALHOINFO.?REA.TRABALHO
LINKSLINKSV?NCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.N?MEROSEQ??NCIA.N?MERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

สเปน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาสเปนที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360D?AS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษาสเปนที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

สวีเดน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาสวีเดนที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSAST?DA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTS?KLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNA?RET?RSAKNAD
ISNUMBER?RNUM?RTAL
ISTHAIDIGIT?RTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTV?NSTERPILV?NSTER
LOWERSM?GEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODEL?GETYPV?RDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUV?RDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUV?RDE
RATEPRSR?NTA
RIGHTH?GERPILH?GER
SLNLNALINAVSKR
SYD?ATP?RSAVSKR
TRIMST?DARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTS?KLETARAD

ตุรกี
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานภาษาตุรกีที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันบนแผ่นงานแมโครภาษาตุรกีที่เปลี่ยนไปใน Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชัน 2010 ภาษาอังกฤษExcel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2551525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 2.1
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
KB2551525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com