Artikel ID: 2551525 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Verschillende Excel-functies werden bijgewerkt, kregen een andere naam of werden toegevoegdáaan de functiebibliotheek van Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 en Microsoft Excel Online 2010 om de nauwkeurigheid van de functionaliteit van Excel te verbeteren, een consistentere functionaliteit te bieden die aan de verwachtingen voldoet, en een betere overeenstemming te verkrijgen tussen de functienamen en de functionaliteit.

Bovendien werd een aantal veelgebruikte functies opnieuw gelokaliseerd in tien verschillende talen (Deens, Italiaans, Noors, Portugees, Portugees (BraziliŰ), Tsjechisch, Turks en Zweeds). Dit leidt tot een #NAME?-fout wanneer u de vertrouwde Microsoft Excel 2007-functienaam typt in plaats van de bijgewerkte functienaam in Excel 2010. Wanneer u in Excel 2010, Excel Services 2010 of in de Excel Online een werkmap opent die functienamen uit eerdere versies van Excel bevat, wordt de bijgewerkte functienaam weergegeven.

Naar aanleiding van feedback van onze klanten heeft Microsoft besloten om de namen uit Excel 2007 van deze veelgebruikte functies te herstellen. U kunt de namen uit 2007 voor deze functies herstellen door Microsoft Office 2010 Service Pack 1 te downloaden.

Voorbeeld:

De functie VLOOKUP heette BUSCARV in de Spaanse versie van Excel 2007. In Excel 2010 werd deze naam gewijzigd in CONSULTAV. Als u in Excel 2010 (voor de installatie van SP1) BUSCARV in plaats van CONSULTAV typt, krijgt u een #NAME?-fout.

U kunt dit reproduceren door de volgende stappen uit te voeren in de Spaanse versie van Excel 2010:
  1. Maak een nieuwe Excel-werkmap.
  2. Typ 1 in cel A1 en vervolgens 2 in cel A2.
  3. Typ a in cel B1 en vervolgens b in cel B2.
  4. Type 1 in cel D1 en vervolgens =BUSCARV(D1,A1:B2,2) in cel D2.
Als u Service Pack 1 niet hebt ge´nstalleerd, krijgt u de fout #┐NOMBRE?áwanneer u =BUSCARV(D1,A1:B2,2) typt in Excel 2010. De juiste functienaam in Excel 2010 vˇˇr de installatie van SP1 is =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Wanneer u echter Service Pack 1 hebt ge´nstalleerd, krijgt u de fout #┐NOMBRE?áwanneer u =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) typt in Excel 2010. De juiste functienaam in Excel 2010 na installatie van SP1 is =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Meer informatie

Nadat Service Pack 1 is ge´nstalleerd, geven alle werkmappen die zijn gemaakt in eerdere versies van Excel, met inbegrip van Excel 2010 vˇˇr de installatie van SP1, automatisch de bijgewerkte functienamen weer. U hoeft deze functies niet opnieuw te typen om de bijgewerkte namen te zien.

Bezoek het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel om Office 2010 SP1 te downloaden en te installeren:

2460049 - Beschrijving van Office 2010 SP1


Zakelijke klanten kunnen, afhankelijk van hun omgeving, de volgende of een van de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen bezoeken:

2460043 - Beschrijving van Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - Beschrijving van Office Online SP1
2460056 - Beschrijving van Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 - Beschrijving van Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - Beschrijving van SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - Beschrijving van SharePoint and Project Server 2010 SP1

Tabellen met functies per taal

De volgende sectie bevat de talen en functies die worden bijgewerkt door Service Pack 1.

Tsjechisch
De volgende tabel bevat de Tsjechische werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNEN═NE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Deens
De volgende tabel bevat de Deense werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTĂL.HVISSTĂL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESĂT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESĂT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFĂLLES.DIVISORSTěRSTE.FĂLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSL┼.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLěB
RIGHTBHěJRE_BHěJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

De volgende tabel bevat de Deense werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VĂRKTěJSLINJEGENDAN.VĂRKTěJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Nederlands
De volgende tabel bevat de Nederlandse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

De volgende tabel bevat de Nederlandse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italiaans
De volgende tabel bevat de Italiaanse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Noors
De volgende tabel bevat de Noorse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTěRST
PMTANNUITETAVDRAG

De volgende tabel bevat de Noorse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugees
De volgende tabel bevat de Portugese werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDN├O.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugees (BraziliŰ)
De volgende tabel bevat de Braziliaans Portugese werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.N┌M.DEC
FREQUENCYFREQU╩NCIAFREQ▄╩NCIA
MINM═NM═NIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMAS╔RIESOMASEQ▄╩NCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

De volgende tabel bevat de Braziliaans Portugese werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.S╔RIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAăO.TRABALHOINFO.┴REA.TRABALHO
LINKSLINKSV═NCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.N┌MEROSEQ▄╩NCIA.N┌MERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Spaans
De volgende tabel bevat de Spaanse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360D═AS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

De volgende tabel bevat de Spaanse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Zweeds
De volgende tabel bevat de Zweedse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSAST─DA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÍKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNA─RET─RSAKNAD
ISNUMBER─RNUM─RTAL
ISTHAIDIGIT?RTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTV─NSTERPILV─NSTER
LOWERSM┼GEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODEL─GETYPV─RDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUV─RDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUV─RDE
RATEPRSR─NTA
RIGHTHÍGERPILHÍGER
SLNLNALINAVSKR
SYD┼ATP┼RSAVSKR
TRIMST─DARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÍKLETARAD

Turks
De volgende tabel bevat de Turkse werkbladfuncties die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

De volgende tabel bevat de Turkse werkbladfunctiemacro's die zijn gewijzigd in Service Pack 1:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Engelse functie 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 2551525 - Laatste beoordeling: donderdag 17 april 2014 - Wijziging: 4.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Excel 2010
Trefwoorden:á
KB2551525

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com