ปุ่มการนำทางในวิธีใช้ของ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 255090 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการนำทางไปยังแฟ้มวิธีใช้ 2000 Windows ของ Microsoft โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการใช้เมาส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำทางระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องสลับระหว่างบานหน้าต่างในวิธีใช้ กดf6คีย์:

หมายเหตุ:: เนื่องจากไม่มีการเน้นปรากฏขึ้นเพื่อ ช่วยให้คุณเข้าใจคุณจะ จึงเป็นยากต่อการกำหนดบานหน้าต่างที่คุณอยู่ในบางครั้ง กด F6 จะสลับคุณบานหน้าต่างด้านซ้าย และขวา

การนำทางในบานหน้าต่างด้านซ้าย

ในขณะที่คุณอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ใช้ค่าลูกศรและลงลูกศรเมื่อต้องการเลื่อนดูหัวข้อนั้น คุณสามารถพิมพ์ในคำสำคัญใหม่ในขณะที่คุณอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คีย์ F6 พิจารณาทั้งสองส่วนของบานหน้าต่างด้านซ้าย กล่องรายการของคำสำคัญ และกล่องข้อความสำหรับการพิมพ์ในคำสำคัญ เป็นหน่วยหนึ่ง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกดแป้นใด ๆ เพื่อสลับไปมาระหว่างทั้งสอง

การนำทางในบานหน้าต่างด้านขวา

ในขณะที่คุณอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวา คุณสามารถใช้ค่าลูกศรและลงลูกศรเมื่อต้องการเลื่อน ใช้แป้น TAB เพื่อย้ายจากการเชื่อมโยงหลายมิติหนึ่งไปยังอีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อดูวิธีใช้แฟ้ม พิมพ์แป้นพิมพ์ลัดในการดัชนีแท็บ และเลือกในตัวแสดงวิธีใช้จากรายการ

แป้นพิมพ์ลัดของ'ตัวแสดง'วิธีใช้ทั่วไป

alt + SPACEBAR: แสดงเมนูระบบ

shift + F10: แสดงเมนูทางลัดของ'ตัวแสดง'วิธีใช้

alt + TAB: การสลับระหว่างตัวแสดงวิธีใช้และหน้าต่างอื่น ๆ ที่เปิด

alt + O: แสดงเมนูตัวเลือก

alt + O, T: ซ่อน หรือแสดงบานหน้าต่างการนำทาง

ctrl + TAB: สลับไปยังแท็บถัดไปที่หยุดในบานหน้าต่างนำทาง

ctrl + SHIFT + TAB: สลับไปยังแท็บก่อนหน้าหยุดในบานหน้าต่างนำทาง

ขึ้นลูกศร: เลื่อนขึ้นหัวข้อที่หนึ่งในตารางของเนื้อหา ดัชนี หรือรายการผลลัพธ์การค้นหา

down ARROW: เลื่อนลงในหัวข้อที่หนึ่งในตารางของเนื้อหา ดัชนี หรือรายการผลลัพธ์การค้นหา

ขึ้น page: เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้าในตารางของเนื้อหา ดัชนี หรือรายการผลลัพธ์การค้นหา

ลง page: เลื่อนลงหนึ่งหน้าในตารางของเนื้อหา ดัชนี หรือรายการผลลัพธ์การค้นหา

f6: สลับโฟกัสระหว่างบานหน้าต่างการนำทาง'และ'บานหน้าต่างหัวข้อ

alt + O, R: ฟื้นฟูหัวข้อที่ปรากฏในบานหน้าต่างหัวข้อ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง: เลื่อนผ่านหัวข้อนั้น

ctrl + HOME: ย้ายไปจุดเริ่มต้นของหัวข้อ

ctrl + END: ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของหัวข้อ

ctrl + A: เน้นข้อความทั้งหมดในบานหน้าต่างหัวข้อ

alt + O, P: พิมพ์หัวข้อ

alt + O, b:ย้ายกลับไปยังหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้

alt + O, F: ย้ายไปข้างหน้าไปยังหัวข้อ (แสดงก่อนหน้านี้) ถัดไป

alt + F4: ปิดตัวแสดงวิธีใช้นี้

เฉพาะทางลัดแป้นพิมพ์ไปยังแท็บเนื้อหา

alt + C: แสดงแท็บสารบัญ

ลูกศรขวา: เปิดในสมุดบัญชี

ลูกศรซ้าย: ปิดในสมุดบัญชี

backspace: การกลับไปสมุดบัญชีเปิดก่อนหน้านี้

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง: เลือกหัวข้อนั้น

enter: แสดงหัวข้อที่เลือก

เฉพาะทางลัดแป้นพิมพ์ไปยังแท็บดัชนี

alt + N: แสดงแท็บดัชนี

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง: เลือกคำสำคัญในรายการ

ALT + D หรือ ENTER: แสดงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะทางลัดแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาแท็บ

alt + S: แสดงแท็บค้นหา

alt + L: เริ่มต้นการค้นหา

ALT + D หรือ ENTER: แสดงหัวข้อที่เลือก

เฉพาะทางลัดแป้นพิมพ์ไปยังแท็บ'รายการโปรด'

ALT + ฉัน: แสดงแท็บรายการโปรด

alt + A: เพิ่มหัวข้อในรายการหัวข้อ

alt + P: เลือกหัวข้อในรายการหัวข้อ

alt + R: หัวข้อเอาออกจากรายการของหัวข้อ

alt + D: แสดงหัวข้อจากรายการของหัวข้อ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
223552ตัวบ่งชี้การนำทางแป้นพิมพ์ไม่มีอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 255090 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB255090 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:255090

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com