แก้ไข: ล็อกตายอาจเกิดขึ้นใน sys.dm_database_encryption_keys DMV ใน SQL Server 2008 R2 เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่งจากฐานข้อมูลจำนวนมากไปยังเซิร์ฟเวอร์รองหนึ่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2550375 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าแฟ้มบันทึกการจัดส่งสินค้าสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับฐานข้อมูลหลัก และมีเซิร์ฟเวอร์รองเดียวเท่านั้นใน Microsoft SQL Server 2008 R2
 • หนึ่งในฐานข้อมูลรองบนเซิร์ฟเวอร์รองอยู่ในโหมดผู้ใช้เพียงคนเดียว
 • คุณได้พยายามที่เรียกใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่งจากเซิร์ฟเวอร์หลักไปยังเซิร์ฟเวอร์รอง

ในสถานการณ์สมมตินี้ ล็อกตายอาจเกิดขึ้นใน sys.dm_database_encryption_keys มุมมองการจัดการแบบไดนามิก (DMV)

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 10 อันดับแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591746 แพคเกจการปรับปรุงการ 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้ปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008


การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในบริการแพคเกจ 3 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้ SQL Server 2008 บริการแพคเกจ 3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อบรรเทาปัญหานี้ ลดจำนวนฐานข้อมูลหลักที่ถูกผสานบนเซิร์ฟเวอร์รอง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนเว็บไซต์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำ system Centerไม่พบเซิร์ฟเวอร์ SQL KB2550375 เพื่อป้องกันการล็อกตายระหว่างงานการจัดส่งบันทึกการปรับปรุงโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบกำหนดว่า นี้อินสแตนซ์ของ SQL Server จะใช้เป็นแฟ้มบันทึกการจัดส่งรองสำหรับฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่ง นอกจากนี้ โปรแกรมช่วยแนะนำตรวจสอบรุ่นปัจจุบันและรุ่นของ SQL Server ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันของ SQL Server มีค่าน้อยกว่าการสร้างการแก้ไข โปรแกรมช่วยแนะนำสร้างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหานี้ ตรวจทานรายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วน "การรวบรวมข้อมูล" ของการแจ้งเตือนของโปรแกรมช่วยแนะนำ และนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2550375 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2550375 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2550375

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com