การแก้ไข: ฐานข้อมูลเสียหายถ้าการบีบอัดข้อมูลที่เปิดใช้งานบนตารางใน SQL Server 2008 partitioned

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2548593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับ partitioned ตารางที่มีการบีบอัดข้อมูลที่เปิดใช้งานใน Microsoft SQL Server 2008 ฐานข้อมูลอาจเกิดความเสียหาย เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog ของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
<date time=""> <spid number="">ข้อผิดพลาด: 3314 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 4</spid></date>

<date time=""> <spid number="">ในระหว่างการยกเลิกการดำเนินการที่บันทึกในฐานข้อมูล '<database>' ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรหัสเรกคอร์ดของการล็อก (293790:15039:64) โดยทั่วไป ความล้มเหลวที่ระบุถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้เป็นข้อผิดพลาดในบริการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ Windows คืนค่าฐานข้อมูลหรือแฟ้มได้จากการสำรองข้อมูล หรือซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วย</database></spid></date>

<date time=""> <spid number="">ฐานข้อมูล<database>ถูกปิดเนื่องจากข้อผิดพลาด 5242 ในการกำหนดโค้ดเป็น 'XdesRMReadWrite::RollbackToLsn' การเริ่มต้นใหม่สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ของ snapshot จะพยายามทำหลังจากที่มีการยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังฐานข้อมูล</database></spid></date>

<date time=""> <spid number="">ข้อผิดพลาด: 9001 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 1</spid></date>

<date time=""> <spid number="">บันทึกสำหรับฐานข้อมูล '<database>' จะไม่พร้อมใช้งาน การตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับข้อความข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ และเริ่มต้นใหม่ของฐานข้อมูล</database></spid></date>

<date time=""> <spid number="">ข้อผิดพลาด: 9001 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 1</spid></date>

<date time=""> <spid number="">บันทึกสำหรับฐานข้อมูล '<database>' จะไม่พร้อมใช้งาน การตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับข้อความข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ และเริ่มต้นใหม่ของฐานข้อมูล</database></spid></date>

<date time=""> <spid number="">ข้อผิดพลาด: 9001 ความรุนแรง: รัฐ 21 : 5</spid></date>
นอกจากนี้ mini-dump แฟ้มถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์บันทึกของ SQL Server

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 R2 คุณต้องติดตั้งแบบสะสมปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2504090 การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณใส่ข้อมูลเข้าไปในพาร์ทิชันใหม่ของ partitioned ตารางหลังจากที่คุณลบคอลัมน์ของตารางใน SQL Server 2008 R2

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วน 2504090 ระบุถึงอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลเหมือนกันสำหรับปัญหานี้ ดังนั้น คุณอาจจะพบอาการที่กล่าวถึงในบทความสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2504090

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการเข้าถึงที่ใช้ SQL Server ใช้เมื่อต้องการแทรกข้อมูลลงในพาร์ติชันที่แตกต่างกัน จดจำข้อมูลเมตาของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อไม่ได้ใส่ข้อมูลลงในพาร์ทิชันใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากที่สายหลุดคอลัมน์ จำนวนสูงสุดของคอลัมน์ nullable สำหรับพาร์ติชันใหม่อาจเป็นชนิดหนึ่งตัวเลขที่น้อยกว่าที่มีสำหรับพาร์ติชันเก่า

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกจำหน่ายใน 15 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2555406 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 15 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากมีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2527180 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
956909 SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากมีการนำออกใช้ SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างพาร์ติชันทั้งหมดของตาราง partitioned หลังจากที่คุณปล่อยของคอลัมน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อสายหลุดคอลัมน์ใหม่ และพาร์ทิชันใหม่ถูกสร้างขึ้นถ้าไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบีบอัดข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2548593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2548593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2548593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com