การแก้ไข: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบขนาน ใน SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าแบบสอบถามใช้ฟังก์ชันการจัดลำดับ และคอมพิวเตอร์ที่มี Cpu อย่าง น้อยแปด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2546901 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่มี Cpu แปด หรือมากกว่า
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชันการจัดลำดับและแผนดำเนินการขนาน

  ใช้แบบสอบถามตัวอย่างเช่น การROW_NUMBER, ลำดับที่, NTILEหรือ DENSE_RANKการจัดอันดับของฟังก์ชัน และคุณตั้งค่า ระดับที่สูงสุดของ Parallelismตัวเลือกเพื่อ4ในการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทุกครั้งที่ คุณเรียกใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่า MAXDOP ตัวเลือกของคำแนะนำแบบสอบถามไปยังค่าที่มากกว่า 2.
 • คุณตั้งค่าระดับที่สูงสุดของ Parallelismตัวเลือกค่าที่มากกว่า2.

การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2 และเปิดใช้งานแล้ว4134ค่าสถานะการติดตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2527041 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดเครื่อง4134ค่าสถานะติดตาม การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการจัดลำดับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลแบบสอบถามแบบขนาน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการmระดับ parallelism axตัวเลือก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TechNet ดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2546901 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2546901 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2546901

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com