ภาพรวมของตัวเลือกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254649 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถกำหนดค่าระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ในการเขียนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่อง:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003
 • Windows XP
 • Windows 2000
สามารถเขียนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องลงในรูปแบบของแฟ้มที่แตกต่างกัน (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำการถ่ายโอนข้อมูลแฟ้ม) เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หยุดโดยไม่คาดคิดเนื่องจากของข้อผิดพลาดการหยุด (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น "สีน้ำเงินจอ ความล้มเหลวของระบบ หรือตรวจสอบจุดบกพร่อง) นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่า Windows ไม่ให้เขียน การดีบักข้อมูลไปยังแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

Windows สามารถสร้างใดอย่างหนึ่ง แฟ้มชนิดการถ่ายโอนข้อมูลการหน่วยความจำต่อไปนี้:
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก (64 กิโลไบต์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดจะบันทึกเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยความจำระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดโดยไม่คาดคิด การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดอาจประกอบด้วยข้อมูลจากกระบวนการต่าง ๆ ที่เรียกใช้เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกเก็บรวบรวม

ถ้าคุณเลือก ทำให้เสร็จสมบูรณ์ การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ตัวเลือก คุณต้องมีแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ ที่ไม่เพียงพอต่อการกดค้างไว้ทั้งหมดมีอยู่จริง RAM บวก 1 เมกะไบต์ (เมกะไบต์)

หากเกิดปัญหาที่สอง และอื่น ๆ การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ (หรือการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล) แฟ้มถูกสร้างขึ้น แฟ้มก่อนหน้านี้ จะถูกเขียนทับ

บันทึกย่อ
 • ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Server 2008 R2 แฟ้มเพจจิ้งสามารถอยู่บนพาร์ติชันที่แตกต่างจากพาร์ติชันที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการย้ายแฟ้มเพจในพาร์ติชันอื่น คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรีใหม่ที่ชื่อ DedicatedDumpFile. คุณสามารถกำหนดขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง โดยใช้รายการรีจิสทรีใหม่ที่ชื่อ DumpFileSize. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ที่ การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด ตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งาน บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต และมี RAM อย่างน้อย 2 กิกะไบต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อระบบหยุดโดยไม่คาดคิด หัวข้อใน Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  .aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc778968 (WS.10)

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลจะบันทึกเฉพาะหน่วยความจำเคอร์เนล ซึ่งเร็วในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในล็อกเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดโดยไม่คาดคิด คุณต้องมีแฟ้มเพจใหญ่พอที่จะรองรับหน่วยความจำเคอร์เนลของคุณ สำหรับระบบแบบ 32 บิต หน่วยความจำเคอร์เนลมัก between150MB และ 2 กิกะไบต์ นอกจากนี้ บน Windows 2003 และ Windows XP แฟ้มเพจต้องอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ มิฉะนั้น ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำไม่สามารถสร้าง

นี้ ไม่มีแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ไม่ได้จัดสรรหรือหน่วยความจำที่มีการปันส่วน เมื่อต้องการโปรแกรมในโหมดผู้ใช้ ซึ่งจะรวมถึงการจำที่ถูกปันส่วนไปเคอร์เนลเท่านั้น และ hardware abstraction layer (HAL) ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า และหน่วยความจำ ปันส่วนโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลและโปรแกรมอื่น ๆ โหมดเคอร์เนล สำหรับส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลนี้จะมีประโยชน์มากที่สุด จะมีขนาดเล็กกว่ามาก แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ แต่ละเว้นเท่านั้นที่ส่วนของหน่วยความจำที่มี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหา

ถ้าเกิดปัญหาที่สอง และมีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลอื่น (หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด) แฟ้มก่อนหน้านี้เป็น overwritten เมื่อใด 'การเขียนทับแฟ้มที่มีอยู่' มีการตรวจสอบการตั้งค่า

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กจะบันทึกการตั้งค่าที่น้อยที่สุดของที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลที่อาจช่วยในการระบุสาเหตุที่คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด นี้ ตัวเลือกกำหนดแฟ้มเพจจิ้งน้อย 2 เมกะไบต์บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ และระบุ ที่ Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าสร้างแฟ้มใหม่ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ของคุณหยุด โดยไม่คาดคิด ประวัติของแฟ้มเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์

นี้ ชนิดแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 • ข้อความทำให้หยุดชะงัก และพารามิเตอร์ และอื่น ๆ ข้อมูล
 • รายการโปรแกรมควบคุมที่โหลด
 • บริบทตัวประมวลผล (PRCB) สำหรับตัวประมวลผลที่ หยุดการทำงาน
 • การประมวลผลข้อมูลและบริบทเคอร์เนล (EPROCESS) สำหรับ กระบวนการที่หยุดการทำงาน
 • การประมวลผลข้อมูลและบริบทเคอร์เนล (ETHREAD) สำหรับ เธรดที่หยุด
 • การเรียกโหมดเคอร์เนลสแตกสำหรับเธรดที่ หยุดการทำงาน
แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลชนิดนี้จะมีประโยชน์เมื่อพื้นที่มีจำกัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลที่จำกัดไว้ที่รวม ข้อผิดพลาดที่ไม่พบ โดยตรงที่เกิดขึ้นจากเธรดที่มีการทำงานในขณะปัญหาอาจ ไม่สามารถตรวจพบ โดยการวิเคราะห์แฟ้มนี้

ถ้าปัญหาที่สอง เกิดขึ้น และมีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กที่สอง แฟ้มก่อนหน้านี้ เก็บไว้ แต่ละแฟ้มที่จะกำหนดชื่อที่แตกต่างกัน วันมีการเข้ารหัส ในชื่อแฟ้ม ตัวอย่างเช่น Mini022900-01.dmp ถูกถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแรก สร้างขึ้นในเดือน 29 กุมภาพันธ์ 2000 รายชื่อของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กทั้งหมดถูกเก็บรักษา ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Minidump

กำหนดค่าชนิดการถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นและการกู้คืน (รวมทั้งการถ่ายโอนข้อมูล ชนิด), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ามี ดูของคุณ เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก ตัวควบคุม แผง.
 2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา จากนั้น คลิก ระบบ.
 3. บนเครื่อง ขั้นสูง แท็บ คลิก การตั้งค่า ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นระบบ และการกู้คืน.
หมายเหตุ: คุณต้องเริ่ม Windows ในใบสั่งให้การเปลี่ยนแปลงมีผลเครื่องมือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลชนิดต่าง ๆ

คุณสามารถโหลดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ และหน่วยความจำเคอร์เนลรวมด้วย มาตรฐานสัญลักษณ์ debuggers เช่น I386kd.exe I386kd.exe ที่มีอยู่ ซีดี Windows 2000 สนับสนุนรอม

หน่วยความจำขนาดเล็กของการโหลดรวม โดยการใช้ Dumpchk.exe Dumpchk.exe จะมาพร้อมกับการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับ Windows 2000 และ Windows XP คุณยังสามารถใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ มีการสร้างได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Dumpchk.exe ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315271วิธีการใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบการ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Dumpchk.exe ใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
156280วิธีการใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบการ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows เครื่องมือ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

ข้อกำหนดของ

 • ไดรฟ์ข้อมูลการเริ่มต้นระบบ: ไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยการปฏิบัติการ Windows ระบบและแฟ้มสนับสนุน การไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบได้ แต่ไม่จำเป็น เหมือนกับเป็นไดรฟ์ข้อมูลของระบบ
 • ไดรฟ์ข้อมูลระบบ: ไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยการ แฟ้มเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องมีเพื่อโหลด Windows ไดรฟ์ข้อมูลระบบ สามารถเป็นได้ แต่ไม่จำเป็นต้อง เหมือนกับไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ Boot.ini Ntdetect.com, Ntbootdd.sys แฟ้มและเป็นตัวอย่างของแฟ้มที่อยู่บน ไดรฟ์ข้อมูลของระบบ

ค่ารีจิสทรีสำหรับเริ่มต้นระบบและการกู้คืน

มีใช้ค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl


CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x0 =ไม่มี
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x1 =การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x2 =การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x3 =การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก (64 กิโลไบต์)
ค่ารีจิสทรีที่เพิ่มเติมสำหรับ CrashControl:
0x0 =ถูกปิดใช้งาน
0x1 =เปิดการใช้งาน

AutoReboot REG_DWORD 0x1
%SystemRoot%\Memory.dmp DumpFile REG_EXPAND_SZ
LogEvent REG_DWORD 0x1
%SystemRoot%\Minidump MinidumpDir REG_EXPAND_SZ
เขียนทับ REG_DWORD 0x1
SendAlert REG_DWORD 0x1

หมายเหตุ: คุณต้องเริ่ม Windows ในใบสั่งให้การเปลี่ยนแปลงมีผล


การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถจะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ วัตถุประสงค์ทางการทดสอบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244139คุณลักษณะของ Windows ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แป้นพิมพ์

ตัวเลือกชนิดการถ่ายโอนข้อมูลเริ่มต้น

 • Windows 2000 Professional: ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก (64 กิโลไบต์)
 • Windows 2000 Server: การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์
 • Windows 2000 Server ขั้นสูง: การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์
 • Windows XP (แบบมืออาชีพและ Home Edition): หน่วยความจำขนาดเล็ก การถ่ายโอนข้อมูล (64 กิโลไบต์)
 • เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 (ทุกรุ่น): เสร็จสมบูรณ์ การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
 • Windows Vista (ทุกรุ่น): ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
 • Windows Server 2008 (ทุกรุ่น): ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
 • Windows Server 2008 R2 (ทุกรุ่น): ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล

ขนาดสูงสุดของแฟ้มเพจจิ้ง

ขนาดสูงสุดของแฟ้มเพจจิ้งจะจำกัดเป็นดังนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
x 86x 64IA-64
ขนาดสูงสุดของแฟ้มเพจจิ้ง4 กิกะไบต์ (ไม่ใช่ PAE)
16 มากเทรา (PAE)
มากเทรา 16มากเทรา 32
จำนวนสูงสุดของแฟ้มเพจจิ้ง161616
ขนาดรวมของแฟ้มเพจจิ้ง64 กิกะไบต์ (ไม่ใช่ PAE)
256 มากเทรา (PAE)
มากเทรา 256มากเทรา 512

สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ 64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับ Windows รุ่นที่ใช้ 64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows รุ่น 64 โดยใช้ที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ x 64 โดยใช้ Windows รุ่นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง มีการมีคุณสมบัติผู้ผลิตของคุณมากที่สุดในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรุ่นของ Microsoft Windows XP Professional x 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ x Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254649 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB254649 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254649

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com