Tekst u nekim osnovnim fontovima prikazuje se zamu?eno u programu Internet Explorer 9, na ra?unaru na kojem je instaliran operativni sistem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2545698 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Pretpostavimo da ste instalirali Windows Internet Explorer 9 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2. U tom slu?aju, tekst u slede?im osnovnim fontovima prikazuje se zamu?eno u programu Internet Explorer 9 u odnosu na isti tekst i fontove u programu Windows Internet Explorer 8:
 • Arial (stil fonta: standardna; veli?ina fonta: 8, 9 i 10) 
 • Verdana (stil fonta: standardna; veli?ina fonta: 8, 9 i 10) 
 • Tahoma (stil fonta: standardna; veli?ina fonta: 8, 9 i 10) 
Napomena: Mo?da postoje dodatni problemi kao ?to je pode?avanje fonta i postavke hardvera i softvera koje mogu da dovedu do dodatnih problema sa jasno?om fonta. Da biste proverili da li postoje drugi problemi i da biste ih re?ili, pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

Fontovi su zamu?eni u programu Internet Explorer 9

Uzrok

Do ovog problema dolazi zbog izmene u na?inu prikaza teksta u programu Internet Explorer 9. Internet Explorer 9 podrazumevano koristi ClearType koji je sme?ten u podpiksele za prikaz teksta pomo?u funkcije DirectWrite, dok Internet Explorer 8 koristi ClearType koji je sme?ten u cele piksele za prikaz teksta pomo?u Microsoft Windows interfejsa grafi?kih ure?aja (GDI).

Dodatne informacije

Informacije o ispravci

Nabavljanje ove ispravke

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Vista zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Vista zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??eno uno?enje izmena u datoteku.

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu ispravku, morate koristiti neki od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1)
Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji Windows Vista servisni paket?
Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows Server 2008 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
968849 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2008
Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacije o registratoru

Da biste koristili ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Informacije o datoteci

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2545698 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2545698

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com