Při velké kapacitě paměti RAM nainstalované v počítači dochází k chybě "Nedostatek paměti"

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 253912 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ253912
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Pokud počítač s jedním ze systémů Windows uvedených výše obsahuje více než 512 megabajtů fyzické paměti RAM (například 768 megabajtů), může docházet k následujícím potížím:
 • Při běhu systému Windows nelze spustit relaci systému MS-DOS či příkazový řádek. Při takovém pokusu může dojít k následující chybě:
  Pro spuštění programu není dost paměti.
  Ukončete jeden nebo více programů a akci zopakujte.
 • Při spouštění systému Windows počítač přestává reagovat nebo se zastavuje a dochází k následující chybě:
  Nedostatek paměti pro inicializaci Windows. Ukončete jeden nebo více rezidentních programů nebo odeberte postradatelné pomůcky ze souborů CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a restartujte počítač.

Příčina

32bitový ovladač mezipaměti pro chráněný režim systému Windows (Vcache) určuje maximální velikost mezipaměti na základě kapacity paměti RAM, která je k dispozici při spuštění systému Windows. Ovladač Vcache poté rezervuje tolik adres paměti, kolik je třeba pro přístup k mezipaměti o maximální velikosti, aby bylo možné v případě nutnosti velikost mezipaměti zvětšit. Tyto adresy jsou přidělovány v oblasti virtuálních adres od 0xC0000000 do 0xFFFFFFFF (3 až 4 gigabajty) známé jako systémová oblast.

V počítačích s velkou pamětí RAM může být maximální velikost mezipaměti tak velká, že ovladač Vcache spotřebuje všechny adresy v systémové oblasti, takže nezbudou žádné další adresy pro ostatní funkce, jako je například otevírání příkazového řádku systému MS-DOS (vytváření nového virtuálního počítače).

Jak potíže obejít

Tyto potíže můžete odstranit následujícím způsobem:
 • Ke snížení maximální možné velikosti mezipaměti, kterou používá ovladač Vcache, použijte hodnotu MaxFileCache v souboru System.ini a nastavte ji na 512 megabajtů (524 288 kB) či méně. Další informace o použití hodnoty MaxFileCache naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  108079 Maximální velikost mezipaměti pro 32bitový přístup k souborům
 • Velikost paměti používanou systémem Windows omezte pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace na 512 megabajtů či méně. Další informace o použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 • Snižte kapacitu paměti nainstalované do počítače na 512 MB či méně.

Prohlášení

Spolecnost Microsoft potvrdila, že toto je problém týkající se produktu Microsoft, které jsou vyjmenovány v sekci "Týká se" tohoto clánku.

Další informace

Ovladač Vcache je interně omezen na maximální velikost mezipaměti 800 MB.

K těmto potížím může častěji docházet při použití grafických karet Advanced Graphics Port (AGP), protože obor sběrnice AGP je také mapován na adresy v systémové oblasti. Pokud například ovladač Vcache používá maximální velikost mezipaměti 800 MB a grafická karta AGP má mapovaný obor 128 MB, zbývá pro další systémový kód a data jen velmi malý virtuální adresní prostor.

Vlastnosti

ID článku: 253912 - Poslední aktualizace: 17. května 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
diskmem kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbwinme osr1 osr2 win95 win98 win98se KB253912

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com