การทำเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows โดยอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 253597 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ (Cleanmgr.exe) โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง Cleanmgr.exe ถูกออกแบบมาเพื่อล้างแฟ้มที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่า Cleanmgr.exe กับสวิตช์บรรทัดคำสั่งเพื่อล้างข้อมูลแฟ้มคุณต้องการ คุณสามารถจัดกำหนดการงานเพื่อรัน ณเวลาระบุ โดยใช้เครื่องมือการจัดกำหนดการงานแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเริ่มเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ โดยการรัน Cleanmgr.exe หรือ โดยการคลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกล้างข้อมูลบนดิสก์ ล้างข้อมูลบนดิสก์สนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
 • /d ตัวอักษรชื่อไดรฟ์: -สวิตช์นี้เป็นเลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อทำความสะอาด หมายเหตุว่าไม่มีใช้สวิตช์/dกับ /sagerun:n.
 • /sageset:n -สวิตช์นี้จะแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการล้างข้อมูลบนดิสก์และสร้างคีย์รีจิสทรีเพื่อเก็บการตั้งค่าที่คุณเลือก ที่ n ค่าถูกเก็บไว้ในรีจิสทรี และช่วยให้คุณสามารถระบุงานที่แตกต่างกันสำหรับการล้างข้อมูลบนดิสก์ให้เรียกใช้ ที่ n ค่าสามารถเป็นค่าจำนวนเต็มใด ๆ ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 เมื่อต้องดูตัวเลือกทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้สวิตช์/sagesetคุณอาจต้องระบุอักษรระบุไดรฟ์ที่ประกอบด้วยการติดตั้ง Windows
 • /sagerun:n -สวิตช์นี้เรียกใช้งานระบุที่กำหนดให้กับ n ค่า โดยใช้สวิตช์\sageset ไดรฟ์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์จะสามารถระบุค่า และจะเรียกใช้โพรไฟล์ที่เลือกสำหรับแต่ละไดรฟ์

  ตัวอย่างเช่น ในการจัดกำหนดการงาน คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้หลังจากทำการ cleanmgr /sageset:11 คำสั่ง:
  cleanmgr /sagerun:11
  คำสั่งนี้เรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์พร้อมกับตัวเลือกที่ระบุไว้ด้วยการ cleanmgr /sageset:11 คำสั่ง
ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการล้างข้อมูลบนดิสก์ที่คุณสามารถระบุได้ โดยการใช้สวิตช์/sagesetและ/sagerunรวมถึง:
 • แฟ้มการติดตั้งชั่วคราว - แฟ้มเหล่านี้ควรไม่ถูกต้อง ครั้งแรกจะถูกสร้าง โดยโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมที่กำลังทำงานอีกต่อไป
 • ดาวน์โหลดแฟ้มโปรแกรม - ดาวน์โหลดแฟ้มโปรแกรมที่มีตัวควบคุม ActiveX และโปรแกรม Java ที่ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณดูบางเพจ เป็นการชั่วคราวจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด'บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ตัวเลือกนี้ประกอบด้วยดูแฟ้มปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถดูแฟ้มที่จะถูกเอาออก ปุ่มเปิดโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม C:\Winnt\Downloaded
 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว - โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวประกอบด้วยเว็บเพจที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับการดูอย่างรวดเร็ว การตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณสำหรับเว็บเพจที่ถูกทิ้งไว้ตามเดิม ตัวเลือกนี้ประกอบด้วยดูแฟ้มปุ่มที่แสดงแฟ้มถูกลบ ปุ่มเปิด C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Local Settings\Temporary Files\Content.IE5 อินเทอร์เน็ตโฟลเดอร์
 • แฟ้ม Chkdsk เก่า - เมื่อ Chkdsk ตรวจสอบดิสก์สำหรับข้อผิดพลาด อาจทำบันทึกการแยกส่วนของแฟ้มที่หายไปเป็นแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์รากของดิสก์ของคุณ แฟ้มเหล่านี้ไม่จำเป็น และสามารถเอาออกได้
 • ถังรีไซเคิล'ถังรีไซเคิล'ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณได้ลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มเหล่านี้จะไม่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าคุณลบข้อมูลในถังรีไซเคิล ตัวเลือกนี้มีปุ่มแสดงแฟ้มที่เปิด'ถังรีไซเคิล'
 • แฟ้มชั่วคราว - โปรแกรมบางครั้งเก็บข้อมูลชั่วคราวในโฟลเดอร์ชั่วคราว ก่อนที่โปรแกรมหยุดทำงาน โดยปกติจะลบข้อมูลนี้ นอกจากนี้คุณได้อย่างปลอดภัยสามารถลบแฟ้มชั่วคราวที่ไม่ได้ถูกแก้ไขในเหนือสัปดาห์
 • แฟ้มออฟไลน์ชั่วคราว - แฟ้มออฟไลน์ชั่วคราวคือ สำเนาของแฟ้มเครือข่ายที่ใช้งานล่าสุดที่จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติไว้สำหรับคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อจากเครือข่าย ไม่มีปุ่มแสดงแฟ้มที่เปิดในโฟลเดอร์แฟ้มออฟไลน์
 • แฟ้มออฟไลน์ - แฟ้มชั่วคราวคือ สำเนาของแฟ้มเครือข่ายที่คุณโดยเฉพาะทำงานแบบออฟไลน์เพื่อที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อจากเครือข่าย ไม่มีปุ่มแสดงแฟ้มที่เปิดในโฟลเดอร์แฟ้มออฟไลน์
 • การบีบอัดแฟ้มเก่า - Windows สามารถบีบอัดแฟ้มที่คุณไม่ได้ใช้ในขณะนั้น การบีบอัดแฟ้มประหยัดเนื้อที่ดิสก์ในขณะที่คุณใช้ ไม่มีแฟ้มจะถูกลบออก เนื่องจากแฟ้มถูกบีบอัดในอัตราที่แตกต่างกัน จำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่คุณจะได้รับแสดงอยู่โดยประมาณ ไม่มีปุ่มตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุจำนวนวันที่ต้องรอก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แฟ้มที่ถูกบีบอัด
 • แฟ้มแค็ตตาล็อกสำหรับตัวทำดัชนีที่เนื้อหา - บริการการทำดัชนีเร็ว และปรับปรุงการค้นหาแฟ้ม โดยการเก็บดัชนีของแฟ้มบนดิสก์ แฟ้มเหล่านี้ถูกเก็บไว้จากการดำเนินงานการจัดทำดัชนีก่อนหน้า และสามารถลบออกได้อย่างปลอดภัย
ถ้าคุณเลือกไดรฟ์ที่ประกอบด้วยการติดตั้ง Windows ตัวเลือกเหล่านี้ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนแท็บการล้างข้อมูลบนดิสก์ ถ้าคุณเลือกไดรฟ์อื่น ๆ เฉพาะในถังรีไซเคิลและ แฟ้มแค็ตตาล็อกสำหรับดัชนีเนื้อหา ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานบนแท็บการล้างข้อมูลบนดิสก์

แท็บตัวเลือกเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการล้างคอมโพเนนต์ของ Windows หรือโปรแกรมที่ติดตั้ง คุณสามารถใช้ตัวเลือกคอมโพเนนต์ของ Windowsเมื่อต้องสร้างเนื้อที่ว่าง โดยการเอาคอมโพเนนต์ของ Windows เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ได้ใช้ คลิกปุ่มสะอาดขึ้นสำหรับตัวเลือกนี้เริ่มต้นตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows คุณสามารถใช้ตัวเลือกการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมพื้นที่ว่างบนดิสก์ โดยการเอาโปรแกรมที่คุณไม่ได้ใช้ คลิกปุ่มนี้สะอาดขึ้นStart การเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก ตัวเลือกในเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับ Microsoft Windows XP รุ่นของบทความนี้ ดู 315246.

หมายเหตุ: ตัวเลือกการล้างข้อมูลบนดิสก์บนไดรฟ์ของคุณสมบัติทั่วไปและ cleanmgr.exe ไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 โดยค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้ปุ่มล้างข้อมูลบนดิสก์หรือ cleanmgr.exe บน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff630161 (v=ws.10)คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 253597 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbmt KB253597 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253597

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com