การแก้ไข: การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานสนับสนุนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ SNA ของ 32 บิตบนเวอร์ชัน 64 บิตของโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2532670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (SNA) แบบ 32 บิตทำงานบนเวอร์ชัน 64 บิตของ Microsoft โฮสต์รวม Server 2010

สรุป

เมื่อคุณติดตั้งโฮสต์รวม Server 2010 บน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต มีการติดตั้งเฉพาะรุ่น 64 บิตของ APIs โฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของ SNA ข้อมูลนี้รวมถึงการสื่อสารขั้นสูง--โปรแกรม (APPC), อินเทอร์เฟซทั่วไปเขียนโปรแกรมสำหรับสำหรับการร้องขอหน่วยอินเทอร์เฟซ (RUI) การสื่อสาร (รับ-C) อินเทอร์เฟซสำหรับระดับเซสชัน (SLI), และ 3270 Emulator อินเทอร์เฟซสำหรับข้อมูลจำเพาะ (EIS) ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ SNA การ 32 บิตแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำงานบนเวอร์ชัน 64 บิตของระบบของเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์หรือระบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

หมายเหตุ เวอร์ชั่น 64 บิตของ Microsoft โฮสต์รวม Server 2006 และ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 ติดตั้งโฮสต์การรวมเซิร์ฟเวอร์ SNA APIs เวอร์ชั่น 64 บิตเท่านั้นเพื่อให้การเรียกโปรแกรมประยุกต์ SNA การ 32 บิตแบบดั้งเดิมไม่สามารถใช้ออกจากระบบเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2616519 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ SNA 32 บิตบนเวอร์ชัน 64 บิตของโฮสต์รวม Server 2010 ต่อไปนี้เป็นประเภทของโปรแกรมประยุกต์ SNA เวอร์ชั่น 32 บิตที่ได้รับการสนับสนุน:
 • 3270 emulators
 • โปรแกรมประยุกต์หน่วยทางลอจิคัล (ฆ่า) (โปรแกรมประยุกต์ RUI และ SLI)
 • โปรแกรมประยุกต์ APPC
 • โปรแกรมประยุกต์รับ-C
 • 5250 emulators

การสนับสนุนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ SNA 32 บิตต่อไปนี้บนโฮสต์รวม Server 2010 เวอร์ชั่น 64 บิตจะไม่รวมหลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์ Integrator (SI) ของเซสชัน
 • Dll ของตัวกรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ SNA
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ APIs SNA เวอร์ชั่น 32 บิตมีการติดตั้งในโฟลเดอร์% SNARootWow64 % ตัวอย่างเช่น จะถูกติดตั้งในโฟลเดอร์การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ C:\Program Files\Microsoft 2010\SysWOW64 โปรแกรมโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 ติดตั้งเพิ่ม "% SNARootWow64 %" ไปยังท้ายคำสั่งเส้นทางดังกล่าว ถ้าไม่มีโปรแกรมประยุกต์ 32 บิต SNA ติดตั้งบนระบบที่มีแฟ้มที่มีชื่อเดียวกับโฮสต์การรวมเซิร์ฟเวอร์ SNA APIs (เช่น Wappc32.dll, Winrui32.dll และอื่น ๆ) ที่แอพลิเคชัน SNA เวอร์ชั่น 32 บิตอาจไม่เสมอทำงาน นี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคำสั่งเส้นทางแสดงเส้นทางของแอพลิเคชัน SNA ก่อนโฟลเดอร์% SNARootWow64 % ในกรณีเหล่านี้ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเส้นทางเพื่อให้โฟลเดอร์% SNARootWow64% และ% SNARoot %โฟลเดอร์ในรายการก่อนที่โฟลเดอร์แอพลิเคชัน SNA

ถ้าคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกคอมโพเนนต์ของตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากรเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้บนระบบที่มีไคลเอ็นต์ 2010 HIS คุณอาจพบว่า โปรแกรมประยุกต์ SNA แบบ 32 บิต (ตัวอย่างเช่นตัว Emulator 3270) อาจเชื่อมต่อกับระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ HIS ข้อผิดพลาดถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้เมื่อเกิดปัญหานี้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแอพลิเคชัน SNA ที่ถูกใช้งาน ข้อผิดพลาดอาจคล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด - การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SNA อ่าน ข้อผิดพลาดตำแหน่งท้ายสุดของ RPC ท้องถิ่น

ข้อผิดพลาด 651 (เซสชันตัดการเชื่อมต่อ เครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ลง...)
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากไคลเอนต์ 2010 HIS สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ HIS โดยใช้ระบบเครือข่ายของ Microsoft (เนมไปป์) ระบบเครือข่ายของ Microsoft (เนมไปป์) ถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ HIS หรือการกำหนดค่าเครือข่ายหรือไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันไม่ให้ใช้เนมไปป์ HIS ไคลเอนต์จะไม่เชื่อมกับ HIS เซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากจะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของคีย์รีจิสทรีที่ถูกต้องเมื่อต้องการเปิดใช้งานการขนส่ง TCP/IP ที่ไคลเอ็นต์ HIS มักจะใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง โดยใช้ซ็อกเก็ต TCP/IP

ไคลเอ็นต์ 64 บิต HIS พยายามที่อ่านรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการขนส่งบนเครือข่ายที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้เมื่อมีการติดตั้งแอพลิเคชัน SNA ที่ 32 บิต:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SnaBase\Parameters\Transports
พารามิเตอร์การขนส่งมีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีนี้ ดังนั้น HIS ไคลเอนต์ใช้การขนส่งระบบเครือข่ายของ Microsoft (เนมไปป์) (snalm.dll) โดยค่าเริ่มต้น

ต่อไปนี้คือ วิธีแก้ไขปัญหาที่สองสำหรับปัญหานี้:

ครั้งแรก คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกคอมโพเนนต์ของตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากรเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้บนระบบไคลเอ็นต์ 2010 HIS ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งช่วยให้กระบวนการ SnaBase รันเป็นบริการแบบ Windows ซึ่งทำให้ไคลเอ็นต์ HIS เพื่อค้นหาพารามิเตอร์ของรีจิสทรีขนส่งที่พร้อมใช้งานภายใต้HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SnaBase\Parameters\Transports

ปัญหาที่สองคือการ เพิ่มพารามิเตอร์รีจิสทรีต่อไปนี้เพื่ออนุญาตให้ไคลเอนต์ 2010 HIS เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง โดยใช้ซ็อกเก็ต TCP/IP เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการเรียกใช้คอมโพเนนต์ของตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากรเป็นโปรแกรมประยุกต์

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มพิมพ์regeditในกล่องเริ่มการค้นหาและจากนั้น กด Enter
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SnaBase\Parameters
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกสร้างและจากนั้น คลิกค่า Multi-String
 4. พิมพ์การขนส่งและจากนั้น กด Enter
 5. คลิกขวาการขนส่งและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. พิมพ์SNAIPDLLกด Enter และจากนั้น คลิกตกลง
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2532670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2532670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2532670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com