คิวการพิมพ์ไม่ทำงานถ้าคิวไม่คิว 100 อันดับแรกที่ติดตั้งอยู่ในเซสชัน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 บริการเทอร์มินัลอย่างใดอย่างหนึ่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2532459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างเซสชันบริการเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเชื่อมต่อคิวการพิมพ์มากกว่า 100 ในเซสชันบริการเทอร์มินัล
 • คุณพยายามที่จะใช้คิวการพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารบางอย่าง คิวการพิมพ์ไม่คิว 100 อันดับแรกของการติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น คุณพยายามพิมพ์เอกสารบางอย่างลงในคิวการพิมพ์ 101st
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถใช้คิวการพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Windows ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากมีปัญหากับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น รายการรีจิสทรีภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ winspool, Ne-01 ค่า:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนครั้งสูงสุดที่พอร์ตต่าง ๆ ที่สามารถสร้าง ค่า hardcoded เป็น 100

เมื่อมีสร้างคิวการพิมพ์มากกว่า 100 บริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่ไม่รู้จักสร้างขึ้นใหม่ NE พอร์ต ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831 2011 มีนาคม15:06x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Spoolss.dll6.0.6002.22622242,17631 2011 มีนาคม15:29x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P.POOLER-หลัก-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_B9B4AD025D0FFD42
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831 2011 มีนาคม15:06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.POOLER-หลัก-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D96117EA4B28C0C
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Spoolss.dll6.0.6002.22622494,59231 2011 มีนาคม15:21IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P.POOLER-หลัก-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D97B574A4B09508
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831 2011 มีนาคม15:06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.POOLER-หลัก-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D96117EA4B28C0C
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Spoolsv.exe6.1.7600.21062559,10401-ต.ค.-201105:28x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.21830559,61601-ต.ค.-201105:21x 64
Spoolsv.exe6.1.7600.21062559,10401-ต.ค.-201105:28x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.21830559,61601-ต.ค.-201105:21x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Spoolsv.exe6.1.7600.210621,085,95201-ต.ค.-201104:14IA-64
Spoolsv.exe6.1.7601.218301,085,95201-ต.ค.-201104:13IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แก้ไขรายการพอร์ตในรีจิสทรีด้วยตนเอง แล้ว เริ่มบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  VistaStartButton
  ชนิด regedit ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง จากนั้น กด ENTER
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
 3. การเอาออก(เครื่องหมายยัติภังค์-) จากค่ารีจิสทรีถ้าแฟ้มนั้นอยู่ winspool, Ne-01.

  หมายเหตุ หมายเลขไม่ได้ทำให้ความแตกต่างใด ๆ

  ตัวอย่างเช่น คุณทำการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี winspool, Ne01.
 4. เริ่มบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,065
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9bf5004b84b7e4e1853ad92ac4bf0c58_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_6c5aebe50b6b86eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ..spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest pooler-หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,520
วัน (UTC)31 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_300c9eb9e80a9b7ad4a0d9dd658b2012_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_b2c3323b248d880d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ..spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_b9b4ad025d0ffd42.manifest pooler-หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,560
วัน (UTC)31 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,089
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ..spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest pooler-หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,520
วัน (UTC)31 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_91890038eac2042b234d2b768621afbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_a8ed9c8623ae93e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ..spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d97b574a4b09508.manifest pooler-หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,540
วัน (UTC)31 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,593
วัน (UTC)02-2011
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ..spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest pooler-หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,520
วัน (UTC)31 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4b137987addc5bd18b8cef05fbe067d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_b4b13efdaa8bddcf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9a0501480347d1fe16fcba9d5ef98066_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21062_none_99f281f3b6e43284.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c69469bac9d3392ea7ae45d5d6884644_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_8ca4e02da482780a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ed369026d22f232d0ec72c15f05dcd2a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21830_none_f94de03af1dc751e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_32dcb22df44a0ca5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม207,260
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)06:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_34e1a827f159bbf5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม207,260
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)07:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21062_none_244d2e737f30b574.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม206,942
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21830_none_2652246d7c4064c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม206,942
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)07:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,776
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_35e4da8f8ed64960076a5396fa51e351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_26e0e09e57de3a1e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_9e5cdd4037bfd82b3a6e746bd160f6e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_7a4c4d6489088e55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_d6bfbaa03beaa46b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม207,261
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-พิมพ์ตัวจัดคิว-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_d8c4b09a38fa53bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม207,261
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)07:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,947
วัน (UTC)01-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)08:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2532459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2532459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2532459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com