ID c?a bi: 2532126 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Bi vi?t ny li?t k cc v?n ? a bi?t v cc thay ?i hnh vi m b?n c th? g?p ph?i khi ci ?t Gi D?ch v? 1 (SP1) cho Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010 v cc s?n ph?m Office server khc.

Gi?i php

Sau y l cac s c ma ban co th gp phai khi cai t cac goi dich vu nay:
 • Trc khi cai t goi SP1, hay chc chn rng ban co u dung lng ia. lu vao b nh cache, cac goi sau y co th yu cu dung lng ia con lai phai gp ti 4 ln kich thc tp cua chung trong qua trinh cai t.
 • Ban phai khi ng lai may tinh vao cui qua trinh cai t Office 2010 SP1.
 • Nu Office Online c s dung trong mi trng phin ban hn hp ap dung Office Online co SP1 hoc phin ban mi hn khi SharePoint Server 2010 vn dang phin ban Hoan thin se c a vao San xut, ong goi (RTM), ban phai cai t hai ban cp nht sau y trc khi ban cai t SP1 cho Office Online:
  • 2510639 M ta v ban cp nht SharePoint Server 2010: Ngay 12 thang 4 nm 2011
  • 2510648 M ta v ban cp nht Office Online: Ngay 12 thang 4 nm 2011
 • Sau khi SharePoint Server 2010 SP1 c cai t, tinh nng Lung cng vic bi v hiu hoa khi mt tuyn tp site mi c tao. s dung tinh nng Lung cng vic trong tuyn tp site mi, hay bt trang Cai t Tuyn tp Site.


Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2532126 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? kha:
KB2532126

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com