"Lync ไม่สามารถตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่น่าเชื่อถือของคุณเข้าสู่ระบบอยู่สำหรับ" ข้อความเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync 2010 โดยการรับรองความถูกต้อง Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2531068 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Microsoft Lync 2010 โดยใช้การรับรองความถูกต้องไปยังบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft Lync คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบความน่าเชื่อถือใบรับรอง:
Lync กำลังพยายามเชื่อมต่อไปยัง:

ที่อยู่ของบริการการค้นหาอัตโนมัติ

Lync ไม่สามารถตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่น่าเชื่อถือสำหรับที่อยู่ของคุณเข้าสู่ระบบ เชื่อมต่อต่อไปหรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอแบบของ Lync - เครื่องหมายในกล่องโต้ตอบการ แสดงข้อความข้อผิดพลาด

กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นใน ระหว่างการเข้าสู่ระบบ หรือหลัง จากที่คุณเข้าสู่ระบบ

สาเหตุ

กล่องโต้ตอบนี้คือ "ความเชื่อถือแบบจำลองกล่องโต้ตอบ" ดังกล่าวจะปรากฏเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักในการ Lync Lync ต้องมีสิทธิ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์นี้เชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ใน ภาพจากหน้าจอก่อนหน้า domainName.contoso.com มีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จัก

กล่องโต้ตอบอาจถูกแสดงในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ในระหว่างการเข้าสู่ระบบใน Lync การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync

  ซึ่งหมายความ ว่า ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Lync ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้น Lync ร้องขอการยืนยันจากคุณ
 • หลังจากเข้าสู่ระบบใน Lync เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

  หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Lync พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server ของคุณ การเชื่อมต่อนี้จะต้องมีคุณลักษณะหลากหลายของ Lync ถ้า Lync ลงชื่อเข้าใช้ในที่อยู่ของคุณแตกต่างจากที่อยู่ของคุณแลกเปลี่ยน กล่องโต้ตอบที่มีพร้อมท์จะแสดงขึ้น มิฉะนั้น กล่องโต้ตอบจะไม่แสดงไว้
โปรดทราบว่า นี่คือ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และไม่ใช่ประเด็นหรือปัญหาทาง Lync จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักใด ๆ จนกว่าคุณยืนยันว่า คุณจะเชื่อถือ

การแก้ไข

เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบชื่อโดเมนที่แสดงในกล่องโต้ตอบเพื่อตรวจสอบว่า คุณจะเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในกล่องโต้ตอบ คลิกเลือกเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์นี้เสมอ ไม่แสดงสิ่งนี้อีก กล่องกาเครื่องหมาย
 2. คลิกเชื่อมต่อ
หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนต่อไป กล่องโต้ตอบจะไม่แสดงเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้น คุณสามารถแก้ไขค่ารีจิสทรี REG_SZ ดังต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ด้วยตนเองสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ค่า egistry TrustModelData:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
 3. เพิ่มทั้งหมดที่มีคุณสมบัติโดเมนชื่อ (FQDN) ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่แสดงอยู่ในข้อมูลอยู่ค่าที่แสดงอยู่ในค่ารีจิสทรี TrustModelData กล่องโต้ตอบรูปแบบเชื่อถือ
สิ่งสำคัญ ข้อมูลค่าสำหรับค่ารีจิสทรี TrustModelData นี้เรียกว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ของเรกคอร์ด (AOR) AOR รายการที่อยู่ในรูปแบบของทั้งหมดที่มีคุณสมบัติโดเมนชื่อแบบเต็ม (FQDN) AOR รายการที่แยกต่างหากจะถูกแสดงรายการในรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่สร้างข้อมูลค่าสำหรับค่ารีจิสทรี TrustModelData ตัวอย่าง: contoso.com, adatum.com, server01.fourthcoffeee.com รายการ AOR เพิ่มเติมทั้งหมดควรจะนำหน้า ด้วยเครื่องหมายจุลภาคก่อนที่จะเพิ่มลงในรายการ

หมายเหตุถ้าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของ Exchange ของผู้ใช้โดเมนที่แตกต่างจากอยู่ของเซิร์ฟเวอร์โดเมนการเข้าสู่ระบบ Lync กล่องโต้ตอบการจำลองเชื่อถืออาจปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการผนวกข้อมูลค่าของค่ารีจิสทรี TrustModelData อยู่โดเมนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange

ไม่มีหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ Direcrory นโยบายกลุ่มที่สามารถใช้ในการจัดการค่ารีจิสทรี Lync 2010 TrustModelData ได้ นโยบายกลุ่มสำหรับค่ารีจิสทรี Lync 2010 TrustModelData สามารถจัดการได้ โดยการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเองบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือแก้ไขรีจิสทรีที่ได้รับการดูแลส่วนกลางบนเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของ Windows แบบอัตโนมัติ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของที่ตั้งของรีจิสทรีเหล่านี้เพื่อปรับปรุง:
 • HKEY_CURRENT_USER\Policies\Microsoft\Communicator
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Communicator

ข้อมูลอ้างอิง

Lync ระบุเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักและโดเมน โดยใช้บริการการค้นหาอัตโนมัติ Lync สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการค้นหาอัตโนมัติ Lync แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2531068 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync 2010
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter vkbportal231 vkbportal237 kbgraphic o365e o365p o365a o365m o365022013 o365 kbmt KB2531068 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2531068

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com