คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft บวก Professional 2010 ของ Office แต่ละครั้งที่คุณเริ่มการทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2528748 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2010 แบบ เช่น Microsoft Outlook 2010 คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

โปรดรอสักครู่ขณะที่ windows กำหนดค่า Microsoft Office Professional บวก 2010


การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏใน:

วิธีที่ 1:
ถ้าคุณมีรุ่นก่อนหน้า ของ Office ที่ติดตั้ง เช่น Office 2003 หรือ Office 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


เมื่อต้องการให้เราทำวิธีที่ 1 ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการทำวิธีที่ 1 ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50780
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. ใน Windows 7 หรือ Windows Vista คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ดจากนั้นเรียกใช้
 2. ใน Windows XP คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดEnter:
  reg เพิ่ม HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
 4. (ไม่จำเป็น) แทนที่จะพิมพ์บรรทัดคำสั่ง คุณสามารถ คลิกที่นี่เพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดของคุณคลิกขวาส่วนว่างของกล่องรันเลือกวางและจากนั้น กดEnter
 5. ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ใช้วิธีถัดไป

วิธีที่ 2:


เมื่อต้องการให้เราทำวิธีที่ 2 ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการใช้วิธีที่ 2 ทำด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50781
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กดENTER
 2. ใน Windows XP พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดENTER:
  secedit / การตั้งค่าคอนฟิก /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb / verbose

  ใน Windows Vista พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้น กด ป้อน:
  secedit / การตั้งค่าคอนฟิก /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb / verbose

  คุณได้รับข้อความ "งานเสร็จสมบูรณ์" และข้อความเตือนที่บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถทำ คุณสามารถละเว้นข้อความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความนี้ ดูแฟ้ม %windir%\Security\Logs\Scesrv.log

  หมายเหตุใน Windows Vista แฟ้ม Defltbase.inf คือ แม่แบบการกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับความปลอดภัยเริ่มต้น คุณสามารถดูการตั้งค่าสำหรับแฟ้มนี้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่
หมายเหตุ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเอง บัญชีผู้ใช้มาตรฐานอาจไม่ปรากฏบนอีกล็อกบนหน้าจอเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือลองสลับผู้ใช้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีผู้ใช้มาตรฐานจะถูกเอาออกจากกลุ่มผู้ใช้เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบกลับไปยังกลุ่มผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและโปรแกรมทั้งหมด หรือคลิกโปรแกรม
 2. คลิกเบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกพร้อมท์รับคำสั่ง(Windows XP) หรือคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ(Windows Vista)
 3. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ผู้ใช้สุทธิ และจากนั้น กด ENTER รายการของบัญชีผู้ใช้จะแสดงขึ้น
 4. สำหรับแต่ละชื่อบัญชีที่แสดงรายการอยู่ในพร้อมท์คำสั่งที่หายไปจากการเข้าสู่ระบบ หรือสลับหน้าจอผู้ใช้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:

  ชื่อบัญชีผู้ใช้กลุ่มภายในเครือสุทธิ / เพิ่ม
 5. ตรวจสอบหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ใช้วิธีถัดไป

วิธีที่ 3:
เริ่มการทำงานของ Office 2010 ในเซฟโหมด ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดจากนั้นMicrosoft Office
 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเริ่มการทำงาน
หากเกิดปัญหาขึ้นในโหมดปลอดภัย ปัญหานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ปิดใช้งาน add-in ที่ประกันเพิ่ม และเริ่มการทำงานของ Office 2010 เพื่อดูว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น เมื่อต้องการปิดการใช้งานเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 เช่น Word 2010
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกตัวเลือกและจากนั้น เลือกเพิ่มเติม
 3. คลิกไปที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูลจัดการที่แสดง "Com ในเพิ่มขึ้น"
 4. ตรวจสอบว่า มีเพิ่มเติมใด ๆ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานดังกล่าวแล้ว
 5. ปิดโปรแกรม Office และเริ่มการทำงาน
 6. หากไม่เกิดปัญหาหลังจากยกเลิกการตรวจสอบส่วนเพิ่มเติม ทำซ้ำกระบวนการนี้ และเลือกหนึ่งในในแต่ละครั้ง เริ่มการทำงานของ Office และเพิ่มเครื่องหมายจนกระทั่งปัญหาปรากฏอีกต่อไป สุดท้ายเพิ่มอินที่ถูกรับควรถูกปิดใช้งาน

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นได้ในเซฟโหมด เราขอแนะนำให้ คุณถอนการติดตั้ง Office 2010 และทำ การติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ อ่านบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

290301 วิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2003, Office 2007 หรือ Office 2010 ถ้าคุณไม่สามารถถอนจาก'แผงควบคุม'หรือไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2528748 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2528748 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2528748

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com