Identifikator ?lanka: 2528748 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Svaki put kada otvorite aplikaciju sistema Microsoft Office 2010, kao ?to je Outlook 2010, dobijate slede?u poruku:

Sa?ekajte da Windows konfiguri?e Microsoft Office Professional Plus 2010.


Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redosledom kojim su predstavljene:

1. metod:
Ako vam je instalirana prethodna verzija sistema Office, kao ?to je Office 2003 ili Office 2007, sledite ove korake:


Da bismo umesto vas obavili 1. metod, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite obavite 1. metod, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50780
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

 1. U operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Vista kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite Pokreni.
 2. (U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. Otkucajte slede?u komandu i pritisnite taster Enter:
  reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
 4. (Opcionalno) Umesto da unosite upit u komandnu liniju, mo?ete da click here to copy it to your clipboard, kliknite desnim klikom mi?a na prazni deo okvira Pokreni, izaberite stavku Nalepi, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Proverite da li je problem re?en.

Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

2. metod:


Da bismo umesto vas obavili 2. metod, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite obavite 2. metod, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50781
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Za operativni sistem Windows XP, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  Za operativni sistem Windows Vista, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Primi?ete poruku ?Zadatak je zavr?en? i poruku upozorenja da neka radnja nije mogla biti izvr?ena. Ignori?ite ovu poruku. Za vi?e informacija o poruci pogledajte datoteku %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  Napomena U operativnom sistemu Windows Vista, datoteka Defltbase.inf je predlo?ak bezbednosne konfiguracije za podrazumevane bezbednosne postavke. Postavke za ovu datoteku mo?ete pregledati na slede?oj lokaciji: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. Proverite da li je problem re?en.
Napomena Kada dovr?ite ove ru?ne korake, standardni korisni?ki nalozi mo?da vi?e ne?e biti prikazati na ekranu za prijavljivanje kada pokrenete ra?unar ili poku?ate da promenite korisnika. Do ovoga dolazi zbog toga ?to se standardni korisni?ki nalozi uklanjaju iz grupe ?Korisnici? kada Windows bezbednosne postavke vratite na po?etnu vrednost. Da biste vratili uklonjene korisni?ke naloge u grupu ?Korisnici?, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi. Ili izaberite stavku Programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija (za operativni sistem Windows XP). Odnosno, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator (za operativni sistem Windows Vista).
 3. U prozoru komandne linije otkucajte ?net users?, a zatim pritisnite taster ENTER. Prikaza?e se lista korisni?kih naloga.
 4. Za svako ime naloga (accountname) navedeno na komandnoj liniji koje nedostaje prilikom prijavljivanja ili promene korisni?kog ekrana, ukucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Proverite da li je problem re?en.
Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

3. metod:
Pokrenite Office 2010 u bezbednom re?imu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Microsoft Office.
 2. Pritisnite i dr?ite taster CTRL, a zatim kliknite na Office program koji ?elite da pokrenete.
Ako se problem ne pojavljuje u bezbednom re?imu, ovaj problem onda mo?e da bude povezan sa programskim dodacima tre?e strane. Onemogu?ite programske dodatke i pokrenite Office 2010 da biste videli da li se problem i dalje pojavljuje. Da biste onemogu?ili programske dodatke, sledite ove korake:
 1. Pokrenite aplikaciju sistema Office 2010, kao ?to je Word 2010.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite Programski dodaci.
 3. Pored polja Upravljanje koje prikazuje ?Com-in? dodatak kliknite na dugme Idi.
 4. Proverite da li postoje programski dodaci, a zatim izbri?ite znak u polju za potvrdu da biste ih onemogu?ili.
 5. Zatvorite Office program, a zatim ga ponovo pokrenite.
 6. Ako se problem ne pojavi nakon opoziva izbora programskih dodataka, ponovite proceduru i izaberite jedan po jedan programski dodatak. Ponovo pokrenite Office i nastavite da dodajete oznake potvrde sve dok se problem ponovo ne pojavi. Trebalo bi da poslednji ponovo ozna?eni programski dodatak bude onemogu?en.

Ako se problem nastavi u bezbednom re?imu, preporu?ujemo da deinstalirate Office 2010 i da ga ponovo instalirate. Da biste to uradili, pro?itajte slede?i ?lanak iz Microsoft baze znanja:

290301 Kako da deinstaliram sisteme Office 2003, Office 2007 ili Office 2010 ako ne mogu da ih deinstaliram sa kontrolne table?

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2528748 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme KB2528748

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com