Straipsnio ID: 2528682 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?dieg? ?Microsoft Office 2010? negalite atidaryti .xls fail? ir gaunate tok? prane?im?:
??is failas sugadintas. Jo atidaryti negalima.?

Be to, gali taip atsitikti, kad visi atidaryti ?Office? komponentai, pvz., ?Word?, ?Outlook?, nustoja veikti, kai atidarote .xls failus.

SPRENDIMAS

1 b?das. Pabandykite pakeisti failo susiejim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?.
  2. Spustel?kite Atidaryti naudojant.
  3. Pasirinkite [programa].
  4. Spustel?kite, jei norite pasirinkti parinkt?, kad visada b?t? naudojama ?i programa.

2 b?das. Jei problema i?lieka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas, Programos, o tada dalyje Programos ir funkcijos spustel?kite Pa?alinti program?.
  2. Pa?ym?kite ?diegt? ?Microsoft Office?.
  3. Spustel?kite Keisti ir palaukite, kol bus pakeista ir pataisyta.
  4. ?iam procesui pasibaigus i?eikite.
  5. Dukart spustel?kite norim? atidaryti ?Excel? fail? arba atidarykite j? naudodami HTML sait?, kaip buvo daroma ankstesn?se versijose. 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2528682 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbsurveynew KB2528682

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com