Identifikator ?lanka: 2528233 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Ubrzavanje hardvera je nova funkcija u programu Internet Explorer 9 koja omogu?ava programu Internet Explorer da premesti prikazivanje celokupnog teksta i grafike iz centralnog procesora (CPU) u grafi?ku karticu (GPU). U nekim slu?ajevima morate da omogu?ite ili onemogu?ite ubrzavanje hardvera radi proveravanja kompatibilnosti hardvera ili softvera sa prikazivanjem odre?enih Veb lokacija na Internetu, na primer Veb lokacije koje sadr?e protok video zapisa ili video zapis preko celog ekrana.

Napomena Prikazivanje je proces kori??enja ra?unarskog koda za prikazivanje teksta i grafika koje vidite na ekranu.

Da bismo umesto vas omogu?ili ili onemogu?ili ubrzavanje hardvera, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.

Enable hardware acceleration
Microsoft Fix it 50763

Disable hardware acceleration
Microsoft Fix it 50762


Napomene
 • Ovo re?enje za popravku ne?e raditi ako grafi?ka kartica ili upravlja?ki program za grafi?ku karticu ne podr?ava ubrzavanje hardvera GPU.
 • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste onemogu?ili ubrzavanje hardvera, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. Kliknite na ikonu Alatke u gornjeg desnom uglu, a zatim kliknite na Internet opcije.
 3. Kliknite na karticu Vi?e opcija, a zatim pod opcijom Ubrzana grafika potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi prikazivanje softvera umesto prikazivanja GPU.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2788960
 4. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Zatvorite Internet Explorer 9, a zatim ga ponovo pokrenite da bi promene imale efekta.
Da biste ponovo omogu?ili ubrzavanje hardvera, sledite prethodne korake, ali u 3. koraku opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi prikazivanje softvera umesto prikazivanja GPU.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Otvorite Veb stranicu da biste videli da li je problem re?en. Ako jeste, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Da li moja grafi?ka kartica i upravlja?ki program za grafi?ku karticu podr?avaju ubrzavanje hardvera?

Da biste sami preuzeli i instalirali upravlja?ki program
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2528233 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbsmbportal KB2528233

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com