Cach khc phuc s c khi ban cai t Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2527001 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Khi ban cai t Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7, co th xut hin vai li se ngn chn vic cai t. Bai vit nay cung cp cac giai phap co th cho nhng li cai t nay.

Phng phap 1: D cai t ngn ng hin thi

 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530589

 2. Bm ng h, Ngn ng va Vung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530745

 3. Di Vung va Ngn ng, bm Cai t hoc d cai t cac ngn ng hin thi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530746

 4. Trong ca s Cai t hoc d cai t cac ngn ng hin thi, bm D cai t cac ngn ng hin thi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530747

 5. Chon cac ngn ng a cai t khng phu hp vi ngn ng ban s dung trn cua minh, sau o bm Tip theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530748


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530749  Sau khi ban d cai t cac ngn ng hin thi, th cai t SP1 danh cho Windows 7 .

  Chu y Nu ban c yu cu nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc xac nhn.

Phng phap 2: Khi phuc H thng


Cng cu khi phuc h thng co th giup xac inh s c, vi cng cu s dung cac im khi phuc khi phuc h iu hanh v trang thai khng co s c. Xin lu y rng khi phuc h thng ang chay se xoa cac chng trinh va ban cp nht ma ban a cai t.

khi phuc h iu hanh v trang thai trc o, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm Bt u , go khi phuc h thng trong hp tim kim, sau o bm vao Khi phuc H thng trong danh sach Chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2527396

 2. Trong ca s Khi phuc H thng, bm Tip theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530750

 3. Chon hp kim Hin thi cac im khi phuc khac, sau o chon im a c tao trc khi ban bt u gp s c, sau o bm vao Tip theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530751

 4. Bm Kt thuc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530752


Gi y may tinh se khi ng lai va cac tp cung vi cu hinh cua h thng se tr v trang thai ma im khi phuc a c tao

Chu y Nu ban c yu cu nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc xac nhn.

Li 0x80073701

Cac tai nguyn h thng, d liu ng ky va d liu khac, ngay ca trong b nh, cung co th tao ra s thiu nht quan trong thi gian phuc vu cua h iu hanh. Nhng s thiu nht quan nay co th xay ra do cac li khac nhau trong phn cng hoc cac vn phn mm. Trong mt s trng hp, nhng s thiu nht quan nay co th anh hng n cac dich vu Windows va ban cp nht phn mm khng hoat ng. Cng cu Sn sang Cp nht H thng co th giai quyt nhng s thiu nht quan nay.

 1. Tai xung Cng cu Sn sang Cp nht H thng cua Microsoft t website sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f
  thc hin vic nay, bm Tai xung

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530753

 2. Trong man hinh tai xung, bm Chay

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2527401

 3. bt u cai t, bm Co.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2527402

 4. Ch i ban cp nht c cai t ung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530754

 5. Sau khi hoan tt qua trinh cai t, bm ong.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530755

 6. Bm Bt u, go cmd vao hp tim kim, sau o bm cmd trong danh sach Chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530756

 7. Tai du nhc lnh, go sfc /scannow, nhn ENTER, sau o i qua trinh kt thuc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530757

 8. Khi ng Cng cu Sn sang Cp nht H thng lai mt ln am bawof rng khng con ban ghi li nao na.

  By gi SP1 se cai t thanh cng.


Li 0x800F0A12

Giai phap 1: Li 0x800F0A12

Li 0x800F0A12 xay ra vi chng trinh cai t SP1 thc hin th nghim vinh vin kim chng rng Windows 7 co th t khi ng t phn hach hoat ng. giai quyt li nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530758

 2. Bm H thng va Bao mt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530759

 3. Bm Cng cu Quan tri.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530760

 4. Bm vao Quan ly May tinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530761

 5. Di Lu tr trn ngn iu hng, bm Quan ly ia.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530762

 6. Bm chut phai vao phn hoach ia ma Windows 7 c cai t tai o, sau o bm anh du Phn hoach la Hoat ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530763


  By gi SP1 se cai t thanh cng.

Giai phap 1: Li 0x800F0A12

Nu phn hoach h thng khng c gn vao trong khi khi ng, ban co th s dung mountvol trong du nhc lnh bt lai vic gn t ng cua tt ca cac ia.

Chu y Trc khi tip tuc, vui long lin h vi quan tri vin h thng tim hiu ly do vic truy cp vao phn hoach h thng bi v hiu hoa.
 1. Bm Bt u, go Du nhc Lnh vao hp tim kim. Sau o, bm chut phai vao du nhc lnh , sau o bm vao Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530764


  Chu y Nu ban c yu cu nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc xac nhn
 2. Tai du nhc lnh, go mountvol/E, sau o nhn ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2530765

 3. Khi ng lai may tinh.
By gi SP1 se cai t thanh cng


Li C0000034

Cng cu khi phuc h thng co th giup giai quyt vn , vi cng cu s dung cac im khi phuc khi phuc cac tp va cu hinh cua h thng v trang thai trc o. bit thm thng tin v cach s dung Khi phuc h thng, hay xem phn "Phng phap 2: Khi phuc H thng".


Li 0x800f0a136 hoc Li 0x800f0826

Cac tai nguyn h thng, d liu ng ky va d liu khac, ngay ca trong b nh, cung co th tao ra s thiu nht quan trong thi gian phuc vu cua h iu hanh. Nhng s thiu nht quan nay co th xay ra do cac li khac nhau trong phn cng hoc cac vn phn mm. Trogn mt s trng hp, nhng s khng nht quan nay co th anh hng n cac dich vu Windows va ban cp nht phn mm khng hoat ng. Cng cu Sn sang Cp nht H thng co th giai quyt nhng s thiu nht quan nay.

bit thm thng tin v cach cai t cng cu, hay xem phn "Li 0x80073701".


Y kin cua ban rt co gia tri: ng do d, hay gi cho chung ti phan hi cua ban v nhng bai vit nay qua trng nhn xet di cung. Theo cach nay, ban se co kha nng cai thin ni dung cua bai vit. Cam n ban nhiu!

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2527001 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto KB2527001

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com