วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2527001 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 มีข้อผิดพลาดหลายอย่างปรากฏขึ้นที่จะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งบทความนี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับข้อผิดพลาดในการติดตั้งเหล่านี้

วิธีที่ 1:ถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง

 1. คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530589

 2. คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530745

 3. ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา คลิก ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530746

 4. ในหน้าต่าง ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง คลิก ถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530747

 5. เลือกภาษาที่ติดตั้งไว้ที่ไม่เชื่อมโยงกับภาษาที่คุณใช้บนพีซี และคลิก ถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530748


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530749  หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งภาษาที่แสดง ลองติดตั้ง SP1 สำหรับ Windows 7

  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

วิธีที่ 2:การคืนค่าระบบ


เครื่องมือการคืนค่าระบบสามารถช่วยระบุปัญหาเนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าระบบปฏิบัติการให้อยู่ในสถานะที่ไม่มีปัญหาโปรดทราบว่าการคืนค่าระบบที่กำลังทำงานอยู่จะลบโปรแกรมต่างๆ และโปรแกรมปรับปรุงที่คุณติดตั้งไว้

เมื่อต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปยังสถานะก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ คืนค่าระบบ ในกล่องค้นหา และคลิก คืนค่าระบบ ในรายการ โปรแกรม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2527396

 2. ในหน้าต่าง คืนค่าระบบ คลิก ถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2674726

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงจุดคืนค่าเพิ่มเติม แล้วเลือกจุดที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มมีปัญหา และคลิก ถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2674727

 4. คลิก เสร็จสิ้น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2674728


ตอนนี้คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและแฟ้มและการกำหนดค่าของระบบจะกลับไปยังสถานะที่เคยเป็นเมื่อตอนที่สร้างจุดคืนค่า

หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

ข้อผิดพลาด 0x80073701

ทรัพยากรระบบ ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ แม้แต่ในหน่วยความจำ อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลาการใช้งานของระบบปฏิบัติการความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดต่างๆ ในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในบางกรณี ความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจมีผลต่อการบริการของ Windows และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่ทำงานเครื่องมือ การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ จะพยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

 1. ดาวน์โหลด เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบของ Microsoft จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f
   เมื่อต้องการดาวน์โหลด คลิก  ดาวน์โหลด

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530753

 2. ในหน้าจอดาวน์โหลด คลิก เรียกใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2527401

 3. เมื่อต้องการเริ่มการติดตั้ง คลิก ใช่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2527402

 4. รอให้โปรแกรมปรับปรุงได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530754

 5. หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ปิด

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530755

 6. คลิก เริ่ม พิมพ์ cmd ในกล่องค้นหา และคลิก cmd ในรายการ โปรแกรม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530756

 7. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ sfc/scannow กด ENTER และรอจนกว่าจะจบกระบวนการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530757

 8. เริ่ม เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ ทันทีอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบันทึกข้อมูลความผิดพลาดอีก

  ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อผิดพลาด 0x800F0A12

การแก้ปัญหา 1:ข้อผิดพลาด 0x800F0A12

ข้อผิดพลาด 0x800F0A12 เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง SP1ทำการทดสอบแบบถาวรเพื่อตรวจสอบว่า Windows 7 สามารถเริ่มการทำงานได้เองจากพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่เมื่อต้องการแก้ข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530758

 2. คลิก ระบบและการรักษาความปลอดภัย

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530759

 3. คลิก เครื่องมือในการดูแล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530760

 4. คลิก การจัดการคอมพิวเตอร์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530761

 5. ภายใต้ ที่จัดเก็บ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก การจัดการดิสก์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530762

 6. คลิกขวาที่พาร์ติชันของดิสก์ที่ติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิก ทำเครื่องหมายพาร์ติชันเป็นใช้งาน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530763


  ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ปัญหา 1:ข้อผิดพลาด 0x800F0A12

หากไม่ได้ติดตั้งพาร์ติชันระบบระหว่างการเริ่มต้น คุณสามารถใช้ไดรฟ์ข้อมูลการติดตั้งในพร้อมท์คำสั่งเพื่อเปิดใช้งานการติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

หมายเหตุ ก่อนดำเนินการต่อ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทราบสาเหตุที่การเข้าถึงพาร์ติชันระบบถูกปิดใช้งาน
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530764


  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ mountvol/E แล้วกด ENTER

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2530765

 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ขณะนี้ SP1 จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อผิดพลาด C0000034

เครื่องมือการคืนค่าระบบสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าแฟ้มและการกำหนดค่าของระบบให้อยู่ในสถานะก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การคืนค่าระบบ โปรดดูที่ส่วน "วิธีที่ 2:การคืนค่าระบบ"


ข้อผิดพลาด 0x800f0a136 หรือข้อผิดพลาด 0x800f0826

ทรัพยากรระบบ ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ แม้แต่ในหน่วยความจำ อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลาการใช้งานของระบบปฏิบัติการความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดต่างๆ ในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในบางกรณี ความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้อาจมีผลต่อการบริการของ Windows และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่ทำงานเครื่องมือ การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ จะพยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องมือ ให้ดูที่ส่วน "ข้อผิดพลาด 0x80073701"


ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา:ส่งคำติชมของคุณเกี่ยวกับบทความนี้มายังเราโดยเขียนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของเอกสารนี้ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับปรุงเนื้อหาขอบคุณมาก!

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2527001 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.1
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto KB2527001

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com