Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του Service Pack 1 για Windows 7

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2527001 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περισσότερες πληροφορίες

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
sbs small
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.Περίληψη

Κατά την εγκατάσταση του Service Pack 1 για Windows 7, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα σφάλματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση. Αυτό το άρθρο παρέχει πιθανές λύσεις για αυτά τα σφάλματα εγκατάστασης.

Μέθοδος 1: Κατάργηση εγκατάστασης γλωσσών εμφάνισης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530589

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρολόι, γλώσσα και περιοχή (Clock, Language and Region).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530745

 3. Στην περιοχή Τοπικές ρυθμίσεις και γλώσσα (Regional and Language), κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης γλωσσών εμφάνισης (Install or uninstall languages to display).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530746

 4. Στο παράθυρο Εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης γλωσσών εμφάνισης (Install or uninstall languages to display), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης γλωσσών εμφάνισης (Uninstall languages to display).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530747

 5. Επιλέξτε τις εγκατεστημένες γλώσσες που δεν αντιστοιχούν στη γλώσσα που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530748


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530749  Μετά την απεγκατάσταση των γλωσσών εμφάνισης, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το SP1 για τα Windows 7.

  Σημείωση Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε.

Μέθοδος 2: Επαναφορά συστήματος


Το εργαλείο επαναφοράς συστήματος μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του προβλήματος, καθώς χρησιμοποιεί σημεία επαναφοράς για την επαναφορά του λειτουργικού συστήματος σε μια κατάσταση που δεν παρουσίαζε το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση της επαναφοράς συστήματος θα καταργήσει τα προγράμματα και τις ενημερώσεις που έχετε εγκαταστήσει.

Για να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα σε μια προηγούμενη κατάσταση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε system restore στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος (System Restore) της λίστας Προγράμματα (Programs).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2527396

 2. Στο παράθυρο Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530750

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση περισσότερων σημείων επαναφοράς (Show more restore points) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σημείο που δημιουργήθηκε προτού αρχίσετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530751

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530752


Τώρα θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή και τα αρχεία και οι παράμετροι του συστήματος θα επανέλθουν στην κατάσταση, στην οποία βρισκόταν πριν από τη δημιουργία του σημείου επαναφοράς.

Σημείωση Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε.

Σφάλμα 0x80073701

Οι πόροι του συστήματος, τα δεδομένα καταχώρησης και άλλα δεδομένα, ακόμα και στη μνήμη, μπορούν να δημιουργήσουν ασυνέπειες κατά τη διάρκεια ζωής του λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι ασυνέπειες μπορεί να συμβούν λόγω διαφόρων σφαλμάτων υλικού ή προβλημάτων λογισμικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι ασυνέπειες μπορεί να επηρεάσουν τις υπηρεσίες των Windows, ώστε να μην λειτουργούν οι ενημερώσεις. Το εργαλείο System Update Readiness μπορεί να επιλύσει αυτές τις ασυνέπειες.

 1. Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου Microsoft System Update Readiness από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f
   Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί  Λήψη (Download)

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530753

 2. Στην οθόνη της λήψης, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run)

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2527401

 3. Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2527402

 4. Περιμένετε μέχρι να εγκατασταθούν σωστά οι ενημερώσεις.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530754

 5. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530755

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή cmd της λίστας Προγράμματα (Programs).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530756

 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sfc/scannow, πιέστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, περιμένετε για τον τερματισμό της διεργασίας

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530757

 8. Εκκινήστε το εργαλείο System Update Readiness άλλη μία φορά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πλέον αρχεία καταγραφής σφαλμάτων.

  Τώρα, το SP1 θα εγκατασταθεί με επιτυχία.


Σφάλμα 0x800F0A12

Επίλυση 1: Σφάλμα 0x800F0A12

Το σφάλμα 0x800F0A12 παρουσιάζεται επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης του SP1 εκτελεί μια μόνιμη δοκιμή ώστε να επαληθεύσει ότι τα Windows 7 μπορούν να εκκινηθούν μόνα τους από το ενεργό διαμέρισμα. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530758

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα και ασφάλεια (System and Security).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530759

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530760

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530761

 5. Στην περιοχή Αποθήκευση (Storage) στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση δίσκων (Disk Management).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530762

 6. Κάντε δεξιό κλικ στο διαμέρισμα του δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows 7 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση διαμερίσματος ως ενεργού (Mark Partition as Active).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2675127


  Τώρα, το SP1 θα εγκατασταθεί με επιτυχία.

Επίλυση 1: Σφάλμα 0x800F0A12

Αν το διαμέρισμα συστήματος δεν μοντάρεται κατά την εκκίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή mountvol σε μια γραμμή εντολών ώστε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το αυτόματο μοντάρισμα όλων των τόμων.

Σημείωση Προτού συνεχίσετε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για να μάθετε γιατί έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο διαμέρισμα συστήματος.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και πληκτρολογήστε Command Propmt στο πλαίσιο αναζήτησης. Έπειτα, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530764


  Σημείωση Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε mountvol/E και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2530765

 3. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Τώρα, το SP1 θα εγκατασταθεί με επιτυχία


Σφάλμα C0000034

Το εργαλείο επαναφοράς συστήματος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος, καθώς χρησιμοποιεί σημεία επαναφοράς για την επαναφορά των αρχείων και των παραμέτρων του συστήματος σε μια προηγούμενη κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της επαναφοράς συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέθοδος 2: Επαναφορά συστήματος".


Σφάλμα 0x800f0a136 ή Σφάλμα 0x800f0826

Οι πόροι του συστήματος, τα δεδομένα καταχώρησης και άλλα δεδομένα, ακόμα και στη μνήμη, μπορούν να δημιουργήσουν ασυνέπειες κατά τη διάρκεια ζωής του λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι ασυνέπειες μπορεί να συμβούν λόγω διαφόρων σφαλμάτων υλικού ή προβλημάτων λογισμικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι ασυνέπειες μπορεί να επηρεάσουν τις υπηρεσίες των Windows, ώστε να μην λειτουργούν οι ενημερώσεις. Το εργαλείο System Update Readiness μπορεί να επιλύσει αυτές τις ασυνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του εργαλείου, ανατρέξτε στην ενότητα "Σφάλμα 0x80073701".


Η γνώμη σας μετράει: Μην διστάσετε να μας στείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτά τα άρθρα χρησιμοποιώντας το πεδίο σχολίων που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Έτσι, θα μπορείτε να βελτιώσετε το περιεχόμενό τους. Ευχαριστούμε!

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2527001 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Λέξεις-κλειδιά: 
kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto KB2527001

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com