ข้อความเข้าสู่ระบบจะไม่แสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแอพลิเคชันของ RemoteApp จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพหลายจอ และที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2526629 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเปิดการใช้งาน เข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ: ข้อความข้อความสำหรับผู้ใช้ที่พยายามจะเข้าสู่ระบบ ตั้งค่า group Policy บนเซิร์ฟเวอร์ที่เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเชื่อมต่อไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ RemoteApp ซึ่งเผยแพร่ โดยนัลเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มีจอภาพหลายจอ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มีจอภาพที่สี่
 • จอภาพบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่มีความละเอียดจอแสดงผลที่สูงกว่าจอภาพบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความเข้าสู่ระบบไม่มีแสดงได้อย่างถูกต้อง ข้อความจะแสดงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกับพื้นที่สีดำ ยิ่งตรวจสอบว่า คุณมี กลายเป็นขนาดคอลัมน์ที่มีขนาดเล็กลง ตัวอย่างเช่น ขนาดคอลัมน์เป็นไตรมาสของหน้าจอทั้งหมดถ้าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มีจอภาพที่สี่

ปัญหานี้ ผู้ใช้ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากข้อความเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากแบบอักษรของข้อความมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่าน ปัญหานี้อาจทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายถ้าคุณใช้ข้อความเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงการปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะการปรับขนาดสมาร์ทสำหรับ RemoteApp จัดมาตราส่วนลงความละเอียดขนาดใหญ่บนจอภาพของเซิร์ฟเวอร์ให้พอดีกับการควบคุมไคลเอนต์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหา ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุว่า การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ต้องมี QFE นี้ติดตั้ง และตั้งค่า RDP ใหม่ต้องเปิดใช้งานจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์  เพื่อให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ทั้งหมดของเว็บไซต์องค์กรได้ติดตั้งนี้ QFE ผู้ใช้ของเครื่องไคลเอ็นต์ภายในองค์กรควรไม่ได้รับสิทธิพิเศษของผู้ดูแลท้องถิ่น  ถ้าผู้ใช้จะได้รับสิทธิพิเศษของผู้ดูแลท้องถิ่น แล้วพวกเขาจะสามารถถอนการติดตั้งนี้ QFE หรือเมื่อต้อง การติดตั้ง Windows โดยไม่ QFE นี้ใหม่

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,GDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rdpcore.dll6.1.7600.20931827,90423 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun21:25ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.dll6.1.7601.21690826,36823 2011 มีนาคม04:30x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun21:25ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wksprt.exe6.1.7600.20931223,74423 2011 มีนาคม03:18x 86T X86_MICROSOFT-WINDOWS-และES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20931_NONE_26F7459D578E6F5D
Rdpsign.exe6.1.7600.2093157,34423 2011 มีนาคม04:42x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง12,23210 2009 Jun21:23ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7600.20931130,04823 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpsign.exe6.1.7601.2169057,34423 2011 มีนาคม04:25x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง13,08305-คำว่า Nov-201001:เลขไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7601.21690134,14423 2011 มีนาคม04:31x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7600.209311,037,82423 2011 มีนาคม04:42x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:03ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.216901,051,64823 2011 มีนาคม04:24x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19910 2009 Jun21:19ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.20931131,58423 2011 มีนาคม04:43x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.22:เลขไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.209312,705,40823 2011 มีนาคม04:45x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:02ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2093136,86423 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 2010 พฤศจิกายน12:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110 2009 Jun21:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.216903,216,89623 2011 มีนาคม04:28x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410 2009 Jun21:17ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 2010 พฤศจิกายน12:21x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rdpcore.dll6.1.7600.209311,034,24023 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.dll6.1.7601.216901,031,68023 2011 มีนาคม05:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tscpub.mofไม่เกี่ยวข้อง4,24610 2009 Jun20:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tscpubwmi.dll6.1.7600.2093136,35223 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tscpub.mofไม่เกี่ยวข้อง4,24610 2009 Jun20:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tscpubwmi.dll6.1.7601.2169036,35223 2011 มีนาคม05:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tspsutil.dll6.1.7600.2093198,81623 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tspsutil.dll6.1.7601.2169098,81623 2011 มีนาคม05:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Wksprt.exe6.1.7600.20931248,83223 2011 มีนาคม03:36x 64T AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-และES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20931_NONE_8315E1210FEBE093
Rdpsign.exe6.1.7600.2093166,04823 2011 มีนาคม05:07x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง12,23210 2009 Jun20:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7600.20931164,86423 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpsign.exe6.1.7601.2169066,04823 2011 มีนาคม05:14x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง13,08305-คำว่า Nov-201001:57ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7601.21690170,49623 2011 มีนาคม05:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7600.209311,101,31223 2011 มีนาคม05:07x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:22ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.216901,119,74423 2011 มีนาคม05:14x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19910 2009 Jun20:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.20931158,72023 2011 มีนาคม05:08x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.23:18ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.209313,155,96823 2011 มีนาคม05:11x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:20ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2093144,03223 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020 2010 พฤศจิกายน13:25x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110 2009 Jun20:31ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.216903,718,14423 2011 มีนาคม05:17x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410 2009 Jun20:34ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220 2010 พฤศจิกายน13:27x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Publishingwizard.dll6.1.7600.20931353,28023 2011 มีนาคม05:12x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Publishingwizard.dll6.1.7601.21690353,79223 2011 มีนาคม05:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7600.209311,037,82423 2011 มีนาคม04:42x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:03ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.216901,051,64823 2011 มีนาคม04:24x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19910 2009 Jun21:19ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.dll6.1.7600.20931827,90423 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun21:25ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.dll6.1.7601.21690826,36823 2011 มีนาคม04:30x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpcore.mofไม่เกี่ยวข้อง1,31210 2009 Jun21:25ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Rdpsign.exe6.1.7600.2093157,34423 2011 มีนาคม04:42x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง12,23210 2009 Jun21:23ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7600.20931130,04823 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpsign.exe6.1.7601.2169057,34423 2011 มีนาคม04:25x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Tsallow.mofไม่เกี่ยวข้อง13,08305-คำว่า Nov-201001:เลขไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tspubwmi.dll6.1.7601.21690134,14423 2011 มีนาคม04:31x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.20931131,58423 2011 มีนาคม04:43x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.22:เลขไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.209312,705,40823 2011 มีนาคม04:45x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:02ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2093136,86423 2011 มีนาคม04:46x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 2010 พฤศจิกายน12:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110 2009 Jun21:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.216903,216,89623 2011 มีนาคม04:28x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410 2009 Jun21:17ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 2010 พฤศจิกายน12:21x 86ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม':
การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Interactive: ข้อความข้อความสำหรับผู้ใช้ที่พยายามจะเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุการตั้งค่าความปลอดภัยนี้ระบุข้อความข้อความที่แสดงอยู่กับผู้ใช้เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ ข้อความนี้ถูกใช้บ่อยด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น จะอาจใช้ เพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสุดของ misusing รายละเอียดบริษัท หรือเตือนเหล่านั้นว่า การกระทำของพวกเขาอาจตรวจสอบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการปรับขนาดสมาร์ท แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,779
วัน (UTC)24-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_bba1013d7076ee17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,505
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_bd457c8b6dceeb2b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,505
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_26f7459d578e6f5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,960
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_35ca63790dd555ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม22,184
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_376edec70b2d52c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม23,312
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_4e6e58759b63c5eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม21,618
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_5012d3c398bbc2ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม21,618
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:เลข
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_3080129d3ff46c6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,498
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_32248deb3d4c697e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม140,967
วัน (UTC)24-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_17bf9cc128d45f4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,509
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_1964180f262c5c61.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,509
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-cpub-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_a9c51894acbfb635.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,437
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-cpub-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_ab6993e2aa17b349.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,437
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-psmgmttools-help_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_ff43fa080a42d379.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,865
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-psmgmttools-help_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_00e87556079ad08d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,866
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_8315e1210febe093.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม10,551
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_91e8fefcc632c6e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม22,328
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_938d7a4ac38ac3f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม23,456
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_aa8cf3f953c13721.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม21,624
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_ac316f4751193435.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม21,624
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_8c9eae20f851dda0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,504
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_8e43296ef5a9dab4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม140,973
วัน (UTC)24-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..บริการ publishing_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_502058c725bc12d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,242
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..บริการ publishing_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_51c4d41523140fe9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,242
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,442
วัน (UTC)24-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_b4e19e4b8821f91c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม13,023
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_b68619998579f630.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม13,023
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_bba1013d7076ee17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,505
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..-ทำงานร่วมกัน-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_bd457c8b6dceeb2b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,505
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_35ca63790dd555ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม22,184
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lishing wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_376edec70b2d52c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม23,312
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20931_none_3080129d3ff46c6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม131,498
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21690_none_32248deb3d4c697e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม140,967
วัน (UTC)24-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2526629 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2526629 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2526629

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com