Straipsnio ID: 2526310 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity Components 2007? 3 pakeitim? pakete (SP3) pateikiama naujausia ?Microsoft Office Access 2007 Runtime and the Database Connectivity Components? tvarkykl?, skirta ?Microsoft Office 2007? sistemai. Galima i?skirti dvi pagrindines ? ?iuos naujinimus ?traukt? patais? kategorijas. 
  • Anks?iau neleistos pataisos, sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Be bendr?j? produkto patais?, teikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
  • Visos kar?tosios pataisos ir vie?ieji, saugos bei kaupiamieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. rugpj??io m?n.
?Office? pakeitim? paketai yra kaupiamieji, tod?l prie? diegiant 3 pakeitim? paket? nei 1, nei 2 pakeitim? paket? diegti nereikia. ? 3 pakeitim? paket? ?trauktos visos 1 ir 2 pakeitim? paketuose esan?ios pataisos.

DAUGIAU INFORMACIJOS


Kaip gauti ir ?diegti pakeitim? paketus


1 b?das. ?Microsoft Update? (rekomenduojama)

Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket? i? ?Microsoft Update?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:

Microsoft Update

Registracija ?Microsoft Update? yra rekomenduojamas produkt? naujinimo ? SP3 b?das. ?Microsoft Update? aptiks ?diegtus produktus ir pritaikys visus jiems skirtus naujinimus.

2 b?das. SP3 paketo atsisiuntimas i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Office Access Runtime and Data Connectivity Components 2007? SP3 paket? dabar.


Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame spustel?jus ?? straipsnio numer?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo failo paskelbimo dien? si?lom? naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

SP3 patobulinim? ap?valga

? ?Office Access Runtime and Data Connectivity Components 2007? SP3 ?traukti visi ?Office Access 2007? patobulinimai ir pataisos.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2526086 ?Office 2007? program? paketo SP3 ir ?Office Language Pack 2007? SP3 apra?as


?inomos problemos ir veikimo keitimai
2591067 ?inomos problemos, su kuriomis gali tekti susidurti ?diegus ?Office 2007? program? paketo SP3 ir ?Windows SharePoint Services 3.0? SP3

Technin? informacija

Daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir su juo susijusi? fail? s?ra?? rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame spustel?jus ?? straipsnio numer?:
2591039 Technin? informacija apie ?Office 2007? sistemos SP3 laidas


Pakeitim? paketo ?alinimas

?Microsoft Office 2007? 3 pakeitim? paketas palaiko kliento naujinim? ?alinim? naudojant tiek komand? eilut?, tiek ?Microsoft Office 2007? skirt? ?Microsoft? pakeitim? paket? ?alinimo ?rank?. Pakeitim? paket? ?alinimo ?rank? galite atsisi?sti atskirai. Daugiau informacijos apie ?? ?rank? rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame spustel?jus ?? straipsnio numer?:

954914 ?Microsoft? pakeitim? paket? ?alinimo ?rankis, skirtas ?Microsoft Office 2007? program? paketui
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2526310 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office Access 2007 Runtime
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2526310

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com