หมายเลขบทความ (Article ID): 2526299 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3 (SP3) และ 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP3 จัดให้มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Office Servers และ 2007 Office Servers Language Pack แพคเกจนี้ครอบคลุม 2007 Microsoft Project Server การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลักดังต่อไปนี้: 
  • การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้ว การแก้ไขปัญหายังรวมถึงการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • การปรับปรุงด้านสาธารณะ การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงแบบสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่นำออกใช้ตลอดเดือนกันยายน 2554

หมายเหตุ บางผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ใน Service Pack นี้ มีการติดตั้งบน Windows SharePoint Services 3.0 ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

หมายเหตุ สำหรับการเผยแพร่ Microsoft Office Servers 2007 SP3 ในเบื้องต้นจาก Microsoft Update สถานการณ์สมมุติที่เกิดจากผู้ใช้บางอย่างทำให้เกิดการส่ง Microsoft Office Servers  2007 SP3 ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีหลายเซิร์ฟเวอร์ (multi-server farms) แทนที่จะส่งไปเพียงเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีเซิร์ฟเวอร์เดียว (single-server farms) ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในเดือนพฤศจิกายน 2554 ขณะนี้ มีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการปรับปรุง Microsoft Office servers SP3

ก่อนที่จะปรับใช้ Service Pack นี้ โปรดอ่านบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
945013 วิธีการปรับใช้ 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 และ Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1


เนื่องจาก Office Service Pack เป็นแบบสะสม คุณจึงไม่ต้องติดตั้ง Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ก่อนที่จะติดตั้ง Service Pack 3 ทั้งนี้ Service Pack 3 จะประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Service Pack 1 และ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack


ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 2007 Office Servers SP3 รุ่น 32 บิต ตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 2007 Office Servers SP3 รุ่น 64 บิต ตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Language Pack 2007 SP3 รุ่น 32 บิต ตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Language Pack 2007 SP3 รุ่น 64 บิต ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อค้นหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่พบ
2591067 ปัญหาที่คุณอาจพบเวลาที่คุณติดตั้ง SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ รวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591050 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ 2007 Office Servers SP3

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2526299 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526299

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com