Identifikator ?lanka: 2526291 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Programski paket Microsoft Office Visio 2007 servisni paket 3 (SP3) i jezi?ki paket Microsoft Office Visio Language Pack 2007 SP3 obezbe?uju najnovije ispravke za programski paket Office Visio 2007 i paket Office Visio Language Pack 2007. Ove ispravke obuhvataju dve glavne kategorije hitnih ispravki:
 • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke obuhvataju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
 • Sve javne ispravke, bezbednosne ispravke, kumulativne ispravke i hitne ispravke objavljene do avgusta 2011.
Budu?i da su Office servisni paketi kumulativni, pre instalacije servisnog paketa 3 ne morate da instalirate servisni paket 1 niti servisni paket 2. Servisni paket 3 sadr?i sve ispravke iz servisnog paketa 1 i servisnog paketa 2.

DODATNE INFORMACIJE


Preuzimanje i instaliranje servisnih paketa


1. metod: Microsoft Update (preporu?uje se)

Da biste preuzeli servisni paket sa lokacije Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Microsoft Update

Upisivanje na lokaciji Microsoft Update predstavlja preporu?en na?in a?uriranja proizvoda na SP3. Microsoft Update ?e otkriti svaki proizvod koji ste instalirali, a zatim ?e primeniti sve ispravke na te proizvode.

2. metod: preuzimanje paketa SP3 sa lokacije Microsoft Download Center

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite programski paket Office Visio 2007 SP3.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Office Visio Language Pack 2007 SP3.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Pregled pobolj?anja koja donosi Office Visio 2007 SP3


 • Re?ava problem koji se javlja kada funkcija COCAddon::CollectMasterInfo neispravno gradi privremene putanje u organizacionim grafikonima.
 • Re?ava problem koji se javlja kada fontovi gube oblik u organizacionim grafikonima dok ure?ujete tekst.
 • Re?ava problem pada programa do kojeg dolazi kada okvir za povezivanje oblika koristi neta?ne podatke.
 • Re?ava problem do kojeg dolazi kada odjavljeni SharePoint dijagrami ne mogu ispravno da se a?uriraju nakon ?to ih sa?uvate u lokalnoj fascikli sa radnim verzijama.
 • Re?ava problem pada sistema Office Visio 2007 koji se javlja kada otvorite odre?ene VDX crte?e.
 • Re?ava problem neispravnog formatiranja teksta koji se javlja kada datoteku sa?uvate kao AutoCAD (.DXF ili .DGW) crte?.
 • Re?ava problem do kojeg dolazi kada se Office Visio Visual Basic for Application (VBA) projekti povremeno neispravno ?uvaju u operativnom sistemu Windows XP.
 • Re?ava problem neo?ekivanog zatvaranja sistema Office Visio 2007 kada kliknete na stavku Odbaci odjavu za u?itani SharePoint dijagram.
 • Re?ava problem menjanja za?ti?ene ?irine i visine oblika prilikom izbora rotacije.
Poznati problemi i promene u pona?anju
2591067 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i prilikom instalacije programskog paketa Office 2007 SP3 i sistema Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Tehni?ke informacije

Da biste dobili vi?e informacija o ovom servisnom paketu, uklju?uju?i listu izmenjenih datoteka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2591039 Tehni?ki podaci o izdanjima sistema Office 2007 SP3


Uklanjanje servisnog paketa

Microsoft Office 2007 servisni paket 3 podr?ava uklanjanje ispravki klijenta putem komandne linije i Microsoft alatke za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007. Alatka za deinstaliranje servisnog paketa dostupna je kao odvojeno preuzimanje. Da biste dobili vi?e informacija o ovoj alatki, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

954914 Microsoft alatka za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2526291 - Poslednji pregled: 27. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Klju?ne re?i: 
KB2526291

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com