Straipsnio ID: 2526091 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft Office Project 2007? 3 pakeitim? paketas (SP3) ir ?Microsoft Office Project Language Pack 2007? SP3 suteikia naujausius ?Office Project 2007? ir ?Office Project Language Pack 2007? naujinimus. ?iuose naujinimuose yra dvi pagrindin?s patais? kategorijos:
  • Anks?iau nei?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Neskaitant bendr?j? produkto patais?, pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
  • Visi vie?ieji, saugos, kaupiamieji naujinimai ir kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos iki 2011 m. rugpj??io m?nesio.
?Office? pakeitim? paketai yra kaupiamieji, tod?l prie? diegiant 3 pakeitim? paket? nereikia ?diegti 1 arba 2 pakeitim? paketo. 3 pakeitim? pakete yra visos pataisos, kurios buvo pateiktos 1 ir 2 pakeitim? paketuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS


Kaip gauti ir ?diegti ?iuos pakeitim? paketus


1 b?das. ?Microsoft Update? (rekomenduojama)

Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket? i? ?Microsoft Update?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

?Microsoft Update?

Registracija ?Microsoft Update? yra rekomenduojamas b?das norint atnaujinti produktus ? SP3. ?Microsoft Update? nustatys, kuriuos produktus esate ?dieg?, tada pritaikys visus ?i? produkt? naujinimus.

2 b?das. Atsisi?skite SP3 paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Office Project 2007? SP3 dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Office Project Language Pack 2007? SP3 paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

?Office Project 2007? SP3 patobulinim? ap?valga


  • ?Office Project 2007? vaizdini? ataskait? funkcija dabar veikia naudojant ?Microsoft Visio Professional 2010?.
?inomos triktys ir veikimo b?do pasikeitimai
2591067 ?inomos triktys, kurios galimos ?diegus 2007 m. ?Office? program? paketo SP3 ir ?Windows SharePoint Services 3.0? SP3

Technin? informacija

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir per?i?r?ti, kuriems failams jis svarbus, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2591039 I?sami 2007 m. ?Office? sistemos SP3 leidim? technin? informacija


Pakeitim? paketo pa?alinimas

2007 m. ?Microsoft Office? 3 pakeitim? paketas palaiko kliento naujinim? ?alinim? naudojant komand? eilut? ir ?Microsoft? paslaug? paketo ?alinimo ?rank?, skirt? 2007 m. ?Microsoft Office? program? paketui. Pakeitim? paketo ?alinimo ?rank? galima atsisi?sti kaip atskir? fail?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

954914 ?Microsoft? pakeitim? paket? ?alinimo ?rankis, skirtas ?Microsoft Office 2007? program? paketui
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2526091 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526091

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com