คำอธิบายของ Microsoft Office สำหรับการปรับปรุง Mac 2011 14.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2525412 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้ออกการกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัย MS11-021 และ MS11-022 กระดานข่าวความปลอดภัยเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 สำหรับ Mac. เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS11-021.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS11-022.mspx

รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุง

สำนักงานสำหรับการอัพเด 14.1 ของ Mac 2011 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการแก้ไขสำหรับช่องโหว่ที่ผู้จู่โจมสามารถใช้ในการเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยใช้โค้ดที่เป็นอันตราย

การปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง

สำหรับการอัพเด 14.1 ของ Mac 2011 สำนักงานรวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office ทั้งหมดสำหรับแอพลิเคชัน Mac 2011

 • ความปลอดภัยจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Office 2011 ที่ผู้จู่โจมสามารถใช้ในการเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ด้วยรหัสที่เป็นอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกระดานข่าวความปลอดภัยที่ถูกแสดงไว้ก่อนหน้าในเอกสารนี้
 • ความเสถียรจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ Office 2011 เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ Office 2011
 • เขียนข้อความ alt จะรวมอยู่ด้วย
  โปรแกรมปรับปรุงนี้เปิดใช้งานการเขียนแก้ข้อความ Alt สำหรับวัตถุ เช่นรูปร่าง รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ SmartArt และภาพยนตร์ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2011

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel สำหรับ Mac 2011

 • Solver เพิ่มอินจะรวมอยู่ด้วย
  การปรับปรุงนี้มีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ Solver ใน Excel 2011
 • ความน่าเชื่อถือถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกแบบอ่านอย่างเดียว
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวเลือกเปิดล้มเหลวเมื่อต้องการเปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะพร้อมใช้งาน
 • ความเสถียรจะดีเมื่อวางชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น
  การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อวางชุดข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ในช่วงที่ถูกกรอง
 • บันทึกการทำงานจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้มีการบันทึกข้อคิดเห็นเอกสารบางอย่าง
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขล้มเหลวเมื่อมีใช้กฎกับรายงาน PivotTable
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษจะถูกรักษาไว้
  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้การตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ถูกต้องที่จะใช้
 • การพิมพ์จะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของเพจที่ไม่ถูกต้องจะพิมพ์เมื่อมีเลือกหน้าที่ระบุ

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint สำหรับ Mac 2011

 • หน้าที่การใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านมา
  การปรับปรุงนี้มีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถป้องกันงานนำเสนอใน PowerPoint 2011 โดยใช้รหัสผ่าน
 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง
 • บันทึกภาพนิ่งขนาดเป็นรูปภาพที่สั่งขายโดยอัตโนมัติ
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่สาเหตุภาพนิ่งมิติไม่จะได้รับเมื่อบันทึกเป็นรูปภาพที่จะใช้
 • เล่นคำบรรยายที่บันทึกไว้จะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการบรรยายให้ปล่อยออกในระหว่างการเล่น
 • ทดสอบโหมดจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้การแสดงภาพนิ่งไม่ให้เลื่อนภาพนิ่งโดยอัตโนมัติเมื่อใช้โหมด Rehearse

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011

 • มีการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกัน
  การปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับบริการการซิงค์ และเพิ่มปฏิทิน บันทึก และงานที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน
 • ฟังก์ชันการทำงานของกฎจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้มีการแนะนำการสนับสนุนสำหรับกฎการแลกเปลี่ยนโดยใช้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft
 • ฟังก์ชันการส่งจะรวมอยู่ด้วย
  การปรับปรุงนี้ reintroduces ฟังก์ชันการส่งข้อความอีเมลไปยังผู้รับเดียวกัน หรือที่ใหม่
 • ฟังก์ชันการเปลี่ยนเส้นทางจะรวมอยู่ด้วย
  การปรับปรุงนี้ reintroduces ฟังก์ชันการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมลขาเข้าไปยังผู้รับอื่น
 • หน้าที่การใช้งานคำเชิญการประชุมจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงเชิญเข้าร่วมประชุมที่สร้าง โดยการรวมรายการของสถานที่เก็บที่ใช้ล่าสุด

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word สำหรับ Mac 2011

 • ความเสถียรถูกปรับปรุงเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแฟ้มบางแฟ้ม
  การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพกับบางเส้นทางของแฟ้มที่ประกอบด้วยอักขระ nonalphanumeric
 • ส่งข้อความข้อผิดพลาดการสะกดกาเครื่องหมายปรับปรุงแล้ว.
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดการสะกดกาเครื่องหมายเป็น shownrepeatedly ถ้าไม่โหลดโปรแกรมทำการสะกดแบบ
 • ระยะห่างตัวอักขระในมุมมองแบบร่างจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขระยะห่างตัวอักขระที่ไม่ถูกต้องในมุมมองแบบร่าง
 • ฟังก์ชันการค้นหาและแทนจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้ปรับปรุงที่ง่ายต่อการใช้สำหรับการค้นหาและแทน
 • แถบเครื่องมือกำหนดเอง เมนู และแป้นพิมพ์ลัดจะถูกรักษาไว้
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้การตั้งค่าแบบกำหนดเองจะสูญหายไป whenyou บันทึกเอกสารในรูปแบบ Word บางอย่าง
 • มุมมองของแบบเต็มหน้าจอแสดงหน้าทั้งหมด
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้หน้าบางหน้าไม่ให้สามารถมองเห็นได้หลังจากการแสดงผลใช้โหมดเต็มหน้าจอ ด้วยมุมมองเพจ--เคียงข้างกัน
 • การพิมพ์รูปภาพจะดีขึ้น
  การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้รูปภาพบางรูปไม่ให้พิมพ์กรณีที่อยู่ภายในรูปร่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง Office สำหรับการปรับปรุง 14.1 Mac 2011 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X v10.5.8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ตรงนี้ข้อกำหนดเบื้องต้น ในการเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple เมนู คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้

วิธีการขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Microsoft Office สำหรับแพคเกจปรับปรุง 14.1 Mac เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 12 เมษายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

แฟ้มที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับรายชื่อทั้งหมดของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง คลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้น บนเมนูแฟ้มคลิกแสดงแฟ้ม

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ยังมีสำนักงานสำหรับการอัพเด 14.1 ของ Mac 2011 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate เป็นโปรแกรมที่จะเก็บข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ

  เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Microsoft Office จาก บนช่วย เมนู คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office สำหรับ Mac 2011 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2525412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft Office Communicator 2011 for Mac
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2525412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2525412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com