Identifikator ?lanka: 252464 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite mati?nu stranicu u programu Internet Explorer.

Dodatne informacije

Da biste promenili mati?nu stranicu u programu Internet Explorer, koristite odgovaraju?e korake za svoju verziju programa.

Internet Explorer 5 i 6

 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke.
 4. U polje Adresa unesite adresu veb stranice za koju ?elite da bude va?a mati?na stranica.

  NAPOMENA: Ako ?elite da stranica koju trenutno gledate u programu Internet Explorer bude va?a mati?na stranica, izaberite Koristi trenutnu.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Internet Explorer 4

 1. Pokrenite Internet Explorer
 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Internet opcije.
 3. U polje Adresa unesite adresu veb stranice za koju ?elite da bude va?a mati?na stranica.

  NAPOMENA: Ako ?elite da stranica koju trenutno gledate u programu Internet Explorer bude va?a mati?na stranica, izaberite Koristi trenutnu.
 4. Kliknite na dugme U redu.
Imajte u vidu da neke veb lokacije prikazuju opciju kako bi tu stranicu u?inile va?om mati?nom stranicom. Ako izaberete ovu opciju, trenutna mati?na stranica ?e mo?da biti zamenjena, bez upozorenja.

Za vi?e informacija o tome kako da odredite koju verziju programa Internet Explorer koristite, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
164539 Utvr?ivanje verzije programa Internet Explorer koja je instalirana (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Reference

Vi?e informacija o tome kako da promenite mati?nu stranicu za Internet Explorer 7 i Internet Explorer 8, posetite slede?e Microsoft veb lokacije:
Promena mati?ne stranice u programu Internet Explorer
Promena mati?ne stranice u programu Internet Explorer 8
Vi?e informacija o tome kako da promenite mati?nu stranicu za Internet Explorer 9 potra?ite na slede?im Microsoft veb lokacijama:
Promena mati?ne stranice u programu Windows Internet Explorer 9
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 252464 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbinfo kbcip KB252464

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com