คุณอาจพบปัญหาการเสียหายของแฟ้มเมื่อคุณใช้คุณลักษณะแฟ้มแบบออฟไลน์เพื่อซิงโครไนส์ข้อมูลใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2523887 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะแฟ้มแบบออฟไลน์เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 และไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
 • คุณตั้งค่าโควต้าการสำหรับผู้ใช้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์
 • ดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มสำหรับผู้ใช้ที่อยู่แบบเต็ม
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจประสบปัญหาการเสียหายของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงแฟ้มที่มีอยู่แบบออฟไลน์ แฟ้มใหญ่กว่าโควต้าผู้ใช้ได้ เมื่อเริ่มการซิงโครไนซ์แฟ้มออฟไลน์ การซิงโครนัสเปลี่ยนแปลงสำเนาแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มคำนึงถึงว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม แอตทริบิวต์ของการคัดลอกแฟ้มจะยังคงปรับปรุงหลังจากที่การซิงค์จะเสร็จสิ้น ดังนั้น ไฟล์ที่เสียหาย

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในศูนย์กลางการซิงค์(Sync Center):
แฟ้มถูกเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์นี้และเซิร์ฟเวอร์ whilst คอมพิวเตอร์นี้ถูกแบบออฟไลน์

บันทึกย่อ
 • ถ้าผู้ใช้เข้าถึงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เท่านั้น ผู้ใช้สังเกตเห็นปัญหานี้ เนื่องจากการคัดลอกแคชที่เก็บอยู่บนไคลเอ็นต์ คอมพิวเตอร์เป็นไร
 • ถ้าผู้ใช้พยายามเข้าถึงสำเนาเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอนต์อื่น แฟ้มดังกล่าวเสียหาย และไม่สามารถใช้งาน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows 7
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7RTM,LDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscsvc.dll6.1.7600.20970545,79220 2011 พฤษภาคม12:06x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:25ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21731546,30420 2011 พฤษภาคม15:21x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:25ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscsvc.dll6.1.7600.20970692,22420 2011 พฤษภาคม12:47x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21731692,22420 2011 พฤษภาคม15:25x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มออฟไลน์ คลิกเว็บไซต์ของ Windows ดังต่อไปนี้:

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มออฟไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แฟ้มออฟไลน์ คลิกเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

คำแนะนำสำหรับการใช้แฟ้มออฟไลน์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_0a22de6e7dc4f2214900039456879694_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20970_none_33ece81cf370e9c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม708
วัน (UTC)21 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d2a02857805a225a05a7d70f39a680ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21731_none_153ddd7bfd4a5764.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม708
วัน (UTC)21 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20970_none_0a395cf0dbcdd0d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม56,703
วัน (UTC)20 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21731_none_0c4bf9f0d8d2e653.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม56,703
วัน (UTC)20 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)15:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_198217ac5962ccf19b50188f65227466_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20970_none_4a69926a6fe68a93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม712
วัน (UTC)21 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2f0934b51a559e8ba43e178bd7be04b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21731_none_cce2335f417794ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม712
วัน (UTC)21 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20970_none_6657f874942b420a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม56,710
วัน (UTC)20 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21731_none_686a957491305789.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม56,710
วัน (UTC)20 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2523887 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2523887 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2523887

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com