ชื่อผู้ใช้ใน Office 365, Azure หรือ Intune ไม่ตรงกับการ UPN ในสถานหรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2523192 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Microsoft Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสังเกตเห็นว่า ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ใน Office 365, Microsoft Azure หรือ Microsoft Intune ไม่ตรงกับของผู้ใช้ในสถานที่ชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) หรือเปลี่ยนรหัสการเข้าสู่ระบบ UPN หรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่นอาจเป็นชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หรือคุณลักษณะอื่น ๆ

สาเหตุ

มีสามสาเหตุของปัญหานี้:
 • โดเมนของบริษัทของคุณไม่ได้รับการตรวจสอบได้ โดเมนของ UPN ในสถานหรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่นคือ โดเมนที่ไม่ได้ตรวจสอบใน Azure Active Directory (Azure AD)
 • ผู้ใช้ในการโฆษณา Azure ไม่ติดต่อกับภายนอก และมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • คำต่อท้ายโดเมน UPN หรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่นมีการเปลี่ยนแปลงจากโดเมนหนึ่งที่ติดต่อกับภายนอกโดเมนอื่นที่ติดต่อกับภายนอก

โซลูชัน

สถานการณ์สมมติที่ 1: โดเมนของบริษัทของคุณจะไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะตรวจสอบคำต่อท้ายโดเมน UPN หรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่นในโฆษณา Azure ถ้าคุณทำซิงค์ผู้ใช้ก่อนที่คุณทำการตรวจสอบโดเมน ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้จะเปลี่ยนตามนั้น
วิธีการตรวจสอบในส่วนต่อท้ายโดเมนสำหรับ UPN
บนตัวควบคุมโดเมน หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Server ดูแล Toolkit ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด dsa.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกขวาที่โดเมน และจากนั้น คลิกค้นหา
 3. ในกล่องชื่อพิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงของผู้ใช้ และจากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้
 4. คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ในผลลัพธ์การค้นหา และจากนั้น คลิกบัญชี แท็บ
 5. ภายใต้ชื่อล็อกออนของผู้ใช้หมายเหตุส่วนโดเมนของชื่อล็อกออนของผู้ใช้ ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นส่วนต่อท้าย UPN

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของผู้ใช้ที่แสดงชื่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
วิธีการตรวจสอบในส่วนต่อท้ายโดเมนสำหรับ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่น
บนตัวควบคุมโดเมน หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Server ดูแล Toolkit คุณสามารถใช้งานไดเรกทอรีการบริการอินเทอร์เฟสตัวแก้ไข (ADSI Edit) เพื่อกำหนดคำต่อท้ายโดเมนสำหรับรหัสการเข้าสู่ระบบแบบอื่น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูใช้ ADSI แก้ไขเพื่อแก้ไข Active Directory คุณลักษณะ.

หมายเหตุ ถ้าส่วนต่อท้ายโดเมนไม่ใช่โดเมนที่ลงทะเบียนแล้ว คุณต้องลงทะเบียนโดเมน โดยโดเมนผู้ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงคำเสริมท้ายโดเมนของผู้ใช้ในโดเมนที่มีการลงทะเบียน ส่วนต่อท้ายโดเมนนี้ต้องถูกลงทะเบียน โดยใช้โดเมนผู้ก่อนที่คุณสามารถตรวจสอบโดเมนในโฆษณา Azure

สถานการณ์สมมติที่ 2: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน

การปรับปรุง UPN ของผู้ใช้ที่มีการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell และจากนั้น เชื่อมต่อกับ Azure Active Directory (Azure AD) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้ cmdlet Windows PowerShell ดังต่อไปนี้:

  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

สถานการณ์สมมติที่ 3: การส่วนต่อท้ายโดเมน UPN หรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่นเปลี่ยนจากโดเมนหนึ่งที่ติดต่อกับภายนอกเป็นโดเมนอื่นที่ติดต่อกับภายนอก

ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2669550เปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกทำข้อมูลให้ตรง ด้วยเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลง UPN ของบัญชีผู้ใช้โดเมนอื่นที่ติดต่อกับภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่ง Windows PowerShell ในบทความนี้ต้องการ Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม และการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เพิ่มโดเมนของคุณกับ Office 365
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแอททริบิวต์อื่น ๆ ซิงค์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2643629อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุไม่ซิงค์เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2523192 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2558 - Revision: 41.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure cloud services
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365022013 kbgraphic o365m kbmt KB2523192 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2523192

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com