Identifikator ?lanka: 252304 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako korisnik predstavlja malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za mala preduze?a.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ako poku?ate da pokrenete Microsoft Outlook na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci, a Outlook se ne?e pokrenuti.

Informacije o porukama o gre?kama

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook je nai?ao na problem i mora da se zatvori. Izvinite zbog neprijatnosti.

Kada prika?ete sadr?aj izve?taja o gre?ci, vide?ete informacije o potpisu gre?ke sli?ne slede?im:

AppName: Outlook.exe
AppVer: 14.0.4760.1000
AppVer: 14.0.4760.1000
ModName: Kernel32.dll
ModVer: 5.1.2600.5512
Pomak: 00012aebMicrosoft Office Outlook 2007

ne mo?e da otvori podrazumevane fascikle e-po?te. Skladi?te informacija nije mogu?e otvoriti.

Microsoft Office Outlook 2003

Nije mogu?e pokrenuti Microsoft Office Outlook. Nije mogu?e otvoriti prozor programa Outlook.

Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook 2000

Nije mogu?e otvoriti prozor programa Outlook.
Nije kreiran nijedan profil.
Nije mogu?e u?itati listu profila. Do?lo je do neo?ekivane gre?ke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Re?enje

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50769
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Prona?ite datoteku Outlook.exe.

  Datoteka Outlook.exe obi?no se nalazi u jednoj od slede?ih fascikli, u zavisnosti od verzije programa Outlook koju koristite:
  • Outlook 2010
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Outlook 2007
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  • Outlook 2003
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office 11
  • Outlook 2002
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office 10
  • Outlook 2000
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office 9
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Outlook.exe, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Kompatibilnost opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni ovaj program u re?imu kompatibilnosti za.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Slika ekrana sa karticom ?Kompatibilnost? u prozoru ?Svojstva? u programu OUTLOOK
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Poku?ajte da pokrenete Outlook.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o kreiranju profila u programu Outlook kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste ih prikazali u Microsoft bazi znanja:
195718 Kreiranje novog profila e-po?te u programu Outlook 2000
195723 Kreiranje nove datoteke li?nih fascikli (.pst) za Internet Mail Only (IMO) nalog e-po?te u programu Outlook 2000
Da biste dobili vi?e informacija o re?imu kompatibilnosti Windows programa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
292533 Kori??enje re?ima kompatibilnosti Windows programa u operativnom sistemu Windows XP

Napredne informacije

Ovaj problem se mo?e javiti na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ako je datoteka Outlook.exe konfigurisana da se otvori pomo?u postavke re?ima kompatibilnosti Windows programa. Kada kompatibilnost za Outlook podesite na Windows 95 ili na Windows 98/Windows Millennium Edition, Outlook ?e prikazati ovu poruku o gre?ci. Ovaj problem se javlja jer se informacije o Outlook profilu u registratoru ?uvaju na razli?itim lokacijama na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP i na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 252304 - Poslednji pregled: 7. mart 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbstartprogram kbcorrupt kbregistry kbprb kbfixme kbmsifixme kbsmbportal KB252304

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com