คุณจะไม่ถูกต้องแสดงเป็นผู้ดำเนินการประชุมหลังจากที่คุณซิงโครไนส์การประชุม โดยใช้อุปกรณ์การเคลื่อนของคุณในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2521063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้รับการร้องขอการประชุมจากผู้ใช้รายอื่นในระบบ Microsoft Exchange Server 2007
  • คุณซิงโครไนส์การประชุม โดยใช้อุปกรณ์การเคลื่อนของคุณ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อมูลการประชุมแสดงคุณเป็นผู้จัดการประชุมตัวแทนของผู้เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของ Exchange Server 2007 ทุก 24 ชั่วโมง:

รหัสเหตุการณ์: 8230
ID เหตุการณ์ที่ raw: 8230
ประเภท: ทั่วไป
แหล่งที่มา: EXCDO
ชนิด: ข้อความแจ้งเตือน: ตรวจพบความไม่สอดคล้องในที่อยู่ของบุคคลอื่น> :/calendar/xxx/xxxEML>. ปฏิทินจะถูกซ่อมแซม ถ้ามีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับปฏิทินนี้ โปรดดูปฏิทินที่ใช้งาน Microsoft Outlook Web Access ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้น กรุณาสร้างปฏิทินหรือกล่องจดหมายที่มีอยู่

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
2509911 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2521063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbmt KB2521063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2521063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com