Straipsnio ID: 2521018 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • Turite kompiuter?, kuriame veikia ?Microsoft Office Excel 2010?.
 • I?jungiate ekrano atnaujinim?, nustatydami ScreenUpdating ypatyb?s vert? ? I?jungti.
 • Programi?kai spausdinate arba per?i?rite failo spaudin?.
?iame scenarijuje ?Office Excel 2010? sutrinka arba ?vyksta vykdymo klaida.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Taikykite kar?tosios pataisos paket?, kuris apra?ytas ?Microsoft? ?ini? baz?s (angl. ?Knowledge Base?, KB) straipsnyje 2475875. Nor?dami daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer?, jei norite per?i?r?ti straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  2475875 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
 2. ?galinkite kar?t?j? patais? paket?.

  Jei norite, kad ?? kar?t?j? patais? paket? ?galintume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

  Pataisyti u? mane  Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50728


  Pastabos.
  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
  • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

  Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???  Leiskite taisyti pa?iam

  Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sistemoje ?Windows 7? ar ?Windows Vista? spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   prad?ios mygtukas
   , ?veskite regedit lange Prad?ti ie?k?, tuomet paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
   Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od?, ?veskite slapta?od?. Jei esate raginami patvirtinti, padarykite tai.

   ?Windows XP? spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
  2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options\
  3. Meniu Redaguoti nurodykite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
  4. ?veskite ResetWnxCurInPrint ir paspauskite ENTER.
  5. De?iniuoju klavi?u spustel?kite ResetWnxCurInPrint, tada spustel?kite Modifikuoti.
  6. Lauke Vert?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
  7. I?eikite i? registro rengykl?s.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2521018 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmsifixme kbfixme KB2521018

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com