Identifikator ?lanka: 2520403 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Internet Explorer 9 ?e prestati da se odaziva ili ?e otkazati zbog dodatka Xunlei Thunder Download Manager

RE?ENJE

Da biste re?ili ovu nekompatibilnost, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: A?urirajte dodatak Xunlei Thunder Download Manager na najnoviju verziju. 

Da biste dodatak Xunlei Thunder Download Manager a?urirali na najnoviju verziju, posetite slede?u Veb lokaciju: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Ova ispravka za dodatak Xunlei Thunder Download Manager re?i?e problem kompatibilnosti.

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

2. metod: Onemogu?ite dodatak Xunlei Thunder Download Manager

Da biste onemogu?ili dodatak Xunlei Thunder Download Manager, pratite slede?e korake: 
  1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
  2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
  3. Kada se pojavi obave?tenje o nekompatibilnosti dodatka Xunlei Thunder Download Manager, kliknite na dugme Ostavi onemogu?eno ili zanemarite obave?tenje.

Napomena: Dodatak Xunlei Thunder Download Manager mo?da ne?e raditi ispravno kada je onemogu?en.

DODATNE INFORMACIJE

Vi?e informacija o programskim dodacima za pregleda?e potra?ite na ovim Microsoft Veb lokacijama:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2520403 - Poslednji pregled: 21. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
KB2520403

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com