การแก้ไข: ความล้มเหลวในการร้องขอขาออกอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้การตรวจสอบ HTTPS และการหมดเวลาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของเว็บที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2518684 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 ตรวจสอบ HTTPS การร้องขอการลงรายการบัญชีขาออกบางอย่างอาจจะจัดการอย่างไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเนื้อหาการลงรายการบัญชีที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเว็บ

ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ไคลเอ็นต์ทำการร้องขอขาออกของ SSL ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในการเรียกเว็บเพจได้
 • TMG ปริมาณการใช้งานการตรวจสอบ และทำการเชื่อมต่ออิน onward กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • คำขอเป็นกลุ่มไปยังไคลเอ็นต์ และไคลเอนต์ทั้งสอง "เครื่องเพื่อ TMG" และการเชื่อมต่อ TCP "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" จะได้รับการดูแลรักษา
 • เวลาสั้น ๆ ภายหลัง หลังจากที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อถึงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์มาร์ค และปิดการเชื่อมต่อ "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์"
 • การเชื่อมต่อปิด "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" ถูกตรวจพบ โดย TMG server เนื่องจากการเชื่อมต่อในขณะนี้ไม่ได้ใช้
 • ไคลเอ็นต์ทำคำขอ POST ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การเชื่อมต่อ "ไคลเอนต์เพื่อ TMG" ที่มีอยู่
 • TMG ได้รับการร้องขอ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ "TMG ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์" และค้นหาการเชื่อมต่อถูกปิด โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • TMG สัญญาณ closure การเชื่อมต่อไปยังไคลเอนต์

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถคาดว่าไคลเอนต์เมื่อต้องการส่งคำขอผ่านการเชื่อมต่อใหม่ อย่างไรก็ตาม นี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นของ Internet Explorer ถูกเปิดเผย ปัญหาของ Internet Explorer ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
895954 เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นเพื่อดำเนินการ re-POST เฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้นที่ถูกลงรายการบัญชี
หมายเหตุนอกจากจะมีข้อผิดพลาดการลงรายการบัญชี สถานการณ์/ปัญหานี้ TK อาจทำให้ยังเกิดข้อความแสดงแบบสุ่ม "ไม่สามารถแสดงหน้า" ข้อผิดพลาดข้อสำหรับรับถ้า เชื่อมต่อหลายจะหมดเวลาการร้องขอ เกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer พยายามรับการร้องขอเท่านั้นสามครั้ง ถ้าทั้งหมดทำบนการเชื่อมต่อที่จะหมดเวลาภายนอก โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ พยายามเข้าสู่สาม ความล้มเหลวในการร้องขออาจเกิดขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
2517957 ซอฟต์แวร์ Update 1 Rollup 4 สำหรับเกตเวย์การบริหารความเสี่ยงด้าน Forefront (TMG) 2010 Service Pack 1
การแก้ไขนี้ตรวจพบว่า การเชื่อมต่อภายนอกหมดเวลา โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และปิดการเชื่อมต่อไคลเอนต์ภายในที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการทำงานใหม่นี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของ Internet Explorer ถูกเปิดเผย

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องเปิดใช้งานลักษณะการทำงานใหม่ ด้วยการเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SE_VPS_NAME = "EnableHTTPSiConnectionTerminationNotification"
Const SE_VPS_VALUE = true

Sub SetValue()

 ' Create the root object.
 Dim root ' The FPCLib.FPC root object
 Set root = CreateObject("FPC.Root")

 'Declare the other objects needed.
 Dim array ' An FPCArray object
 Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
 Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object

 ' Obtain references to the array object
 ' and the network rules collection.
 Set array = root.GetContainingArray
 Set VendorSets = array.VendorParametersSets

 On Error Resume Next
 Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )

 If Err.Number <> 0 Then
 Err.Clear

 ' Add the item
 Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
 CheckError
 WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name

 Else
 WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
 End If

 if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then

 Err.Clear
 VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE

 If Err.Number <> 0 Then
 CheckError
 Else
 VendorSets.Save false, true
 CheckError

 If Err.Number = 0 Then
 WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
 End If
 End If
 Else
 WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
 End If

End Sub

Sub CheckError()

 If Err.Number <> 0 Then
 WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
 Err.Clear
 End If

End Sub

SetValue
หมายเหตุเมื่อต้องการแปลงกลับไปเป็นลักษณะการทำงาน pre-fix การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ในสคริปต์:
  Const SE_VPS_VALUE = true
  บรรทัดนี้การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
  Const SE_VPS_VALUE = false
 2. บันทึกสคริปต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์บนหนึ่งในสมาชิกของอาร์เรย์ TMG

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2518684 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB2518684 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2518684

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com