MS11-039: פגיעות ב- .NET Framework וב-Microsoft Silverlight עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2514842 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-039. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
 • 2478663MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4 ב-Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478663:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 4, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2197146 עדכונים עבור .NET Framework עשויים שלא לכלול חווית התקנה מותאמת לחלוטין

   2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש

   2260913 תיקון: עדכון .NET Framework עלול להיכשל וייתכן שחלק מהקבצים ב-GAב יימחקו

   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478662 MS11-039: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478662:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478661 MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478661:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478660MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2: 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478660:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478659 MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 וב- Windows Server 2008: 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478659:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478658MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP Service Pack 3 וב- Windows Server 2003 Service Pack 2: 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478658:
  • למידע נוסף אודות בעיות בהתקנה של .NET Framework 3.5 S1 ושל .NET Framework 2.0 SP2, לחץ על מספר המאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור .NET Framework גירסה 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע

   923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור .NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition: "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

   2197146 עדכונים עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

   2260913 תיקון: עדכון .NET Framework עלול להיכשל וייתכן שחלק מהקבצים ב-GAב יימחקו

   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478656 MS11-039: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 ב- Windows XP Service Pack 3 וב- Windows Server 2003 Service Pack 2 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478656:
  • למידע נוסף אודות בעיות בהתקנה של .NET Framework 3.5 S1 ושל .NET Framework 2.0 SP2, לחץ על מספר המאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור .NET Framework גירסה 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע

   923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור .NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition: "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

   2197146 עדכונים עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

   2260913 תיקון: עדכון .NET Framework עלול להיכשל וייתכן שחלק מהקבצים ב-GAב יימחקו

   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
 • 2478657 MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 ב-Windows Vista Service Pack 1 וב-Windows Server 2008 14 ביוני, 2011

  בעיות ידועות עם עדכון אבטחה 2478657:
  • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'

מאפיינים

Article ID: 2514842 - Last Review: יום חמישי 23 יוני 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2514842

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com