Microsoft Silverlight naujinimo apra?as: 2011 m. bir?elio 14

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2512827 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Microsoft Silverlight yra keli? nar?ykl?s priedas, suteikia naujos kartos Microsoft .NET ? tipo laikmen? patirtimi ir daug Interaktyvi?j? program? internete keli? aplinkoje. ?iame straipsnyje apra?oma "Silverlight" 4 bendrojo naudojimo leidimo versij? 4.0.60531.0. ?is naujinimas buvo i?leistas 2011 m. bir?elio 14 d.

"Silverlight" naujinimo informacija

Naujinimas, skirtas Microsoft Silverlight. ?is naujinimas si?lo nauj? komponavimo (4.0.60531.0 versija), kad yra ankstesni? versij? "Silverlight" atnaujinti. ?is naujinimas yra ?trauktas ? dabartin? "Silverlight" diegimo programos. Jei j?s? kompiuteryje n?ra ?diegta Silverlight, diegimo programa bus pasi?lyta jums i? Microsoft Update arba i? Windows Server Update Services (WSUS). WSUS funkcij? paketas bus galima gauti grei?iau.

Diegimo informacija

?? naujinim? galima atsisi?sti i? ?i? ?altini?.

"Silverlight" svetain?

"Silverlight" diegimo programa yra visi anks?iau naujinimai, be to, ?is naujinimas. J?s? kompiuteryje ?diegti naujausi? "Silverlight", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

Microsoft naujinimas

?is naujinimas yra Microsoft Update vartotojams. Jei j?s? kompiuteryje ?diegta Silverlight ankstesn? versij?, ?is naujinimas bus pasi?lytas kaip "Microsoft Silverlight (KB 2512827) naujinimas."

Kaip pa?alinti "Silverlight"

Spustel?kite ?ia, nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Kaip pasl?pti ?? naujinim?, kad jis rodomas dar kart?

Spustel?kite ?ia, nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Daugiau informacijos

Problemos, kurias galima i?spr?sti ?diegus ?? naujinim?

1 problemaSaugos problem?, apra?yt? ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:

2514842 MS11-039: .NET Framework "ir" Microsoft Silverlight pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas: 2011 m. bir?elio 14

2 problemaPaspauskite mygtuk? "Silverlight" Apple OS X 10.6 "ir" Firefox 4.0 negalite naudotis klaviat?ra.

3 problema?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite kompiuter?, kuris yra prijungtas prie kelis monitorius.
 • Naudodami Firefox 4.0 atidarote tinklalap? "Silverlight".
 • Galite perkelti puslapio ? kit? monitori?.
 • Bandote per?i?r?ti puslap? viso ekrano re?imu.
Tokiu atveju puslapis rodomas viso ekrano re?imu, monitoriaus.

4 problema?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s turite Windows Internet Explorer 8 "Silverlight" 4 GDR 1 ar naujesn?s versijos "Silverlight" ?diegta kompiuteryje.
 • Paleidus "Silverlight" 4 GDR 1 programa, kuri yra pasirinktinis susiejimas kompiuteryje. Privalomas yra sekund?mis dupleksinio perdavimo privalomas elementas, kuris naudoja MultipleMessagesPerPoll reik?m?. ?i reik?m? naudojama per dupleksinio perdavimo ry?ys.
 • HTTP rietuv?s nustatomas ? BrowserHttpWebRequest objekt?.
 • Apklausos pasiekia ServerPollTimeout reik?m? ir skirtasis laikas, ir jokia operacija yra kliento.
Tokiu atveju ?vyksta klaida.

5 problemaTarkime, "Silverlight" 4 programa yra DependencyObject objektas, kuris nustatytas i? StaticResource apra?? pl?tin?. Apra?? pl?tinys yra ?ablone. Kai paleid?iate program?, ?ablone ?vyksta atminties nutek?jimas.

Funkcija, kuri ?ra?oma ?? naujinim?Yra InjectClientInformation nuosavyb?s ?traukiamas ? LicenseAcquirer klas?s System.Windows.Media vard? srities. Ypatyb?s diegia mai?os pseudo unikalios Base64 eilut?s reik?m?s licencijos Challenge vienam domenui ir u? kompiuterio rinkinys.

Instrukcijomis, kaip naudotis InjectClientInformation k?rimo aplinkoje
 1. ?diegti "Silverlight" vykdymo proceso
 2. Nukopijuokite System.Windows.dll i? C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60531.0
 3. Nukopijuokite System.Windows.dll kopija ? C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\Silverlight\v4.0Start VS 2010 ir sukurti/atkurti j?s? projektas

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie "Silverlight", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?se:
"Silverlight" administravimas
"Microsoft Silverlight"
"Silverlight" program? k?r?j? i?tekliai
Nor?dami prane?ti apie problemas, apie ?? naujinim?, arba si?sti visus atsiliepimus ? Microsoft Silverlight komanda, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Microsoft prisijungti
Tre?i?j? ?ali? produktus, aptariamus ?iame straipsnyje, kuria ?mon?s, kurios nepriklauso ?Microsoft?. ?Microsoft? neteikia joki? garantij?, numanom? ar kitoki?, d?l ?i? produkt? veikimo ir patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2512827 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 20 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Silverlight 4
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip atdownload kbmt KB2512827 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2512827

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com