คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2007 (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe x none.msp): 26 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2512784 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2007 โครงการที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2007 ณวันที่ 26 เมษายน 2011

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • การปรับปรุงของ Microsoft Office โครงการ Server 2007 ผู้ใช้นั้น %ที่มีอยู่จริงโดยสมบูรณ์ใน งานของฉันหน้าผ่านการเข้าถึงการเว็บการโครงการ (PWA)
  • ผู้จัดการโครงการที่เปิดตัว การปรับปรุงงาน หน้า
  • ผู้จัดการโครงการที่แสดงรายละเอียดของงาน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ การ %ที่มีอยู่จริงโดยสมบูรณ์ฟิลด์ที่อยู่ในประวัติธุรกรรมไม่ต้องแสดงการปรับปรุงแบบเพิ่มหน่วยได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้า %ที่มีอยู่จริงโดยสมบูรณ์ฟิลด์คือ 50% ผู้ใช้ส่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขึ้นละ 75% โปรแกรมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เป็น 0% ถึง 75% แทนที่เป็น 50% ถึง 75%
 • ต้นทุนที่แท้จริงจะไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้โครงการเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟซ (PSI) เพื่อปรับปรุงต้นทุนที่แท้จริง แล้ว ดูต้นทุนที่แท้จริงใน Office 2007 Professional ของโครงการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ PSI ในการปรับปรุงต้นทุนที่แท้จริง คุณไม่สามารถดูต้นทุนจริงปรับปรุงเมื่อคุณเปิดแผนโครงการใน Office 2007 Professional ของโครงการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูต้นทุนจริงใน PWA
 • ค่าเปอร์เซ็นต์จะส่งออกไปยัง Excel อย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคไซต์ PWA ให้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างเขตข้อมูลวันแบบกำหนดเองที่มีวัน (ว่าง) ใน PWA
  • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลวันแบบกำหนดเองในมุมมองของงานที่มอบหมาย
  • คุณคลิก การดำเนินการ คำสั่งในการ งานของฉัน หน้าผ่าน PWA
  • คุณเลือก ส่งออกไปยัง Excelตัวเลือก

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถส่งออกงานของคุณไปยัง Excel
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถดู contour งานจริงในการวางแผนโครงการใน Office 2007 โครงการที่มีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโครงการ
  • คุณเข้าสู่การ แผ่นงานของฉัน หน้าผ่าน PWA
  • คุณเปิดตัวสิ่งที่อยู่ในการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แผ่นงานของฉัน หน้า
  • คุณเรียกคืนสิ่งของคุณ
  • คุณเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานสำหรับงานในสิ่งเกิดขึ้นจริง
  • คุณสามารถเพิ่มการทำงานที่แท้จริงให้เป็นประเภทเวลาในการดูแลไม่ทำงานบนงาน
  • คุณบันทึกสิ่ง แล้ว ส่ง
  • คุณสามารถเปิดแผนโครงการใน Office 2007 โครงการหลังจากที่ทำงานที่แท้จริงจะซิงโครไนส์กับแผนโครงการ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ contour งานจริงแสดงอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ค่าถูกแสดงเป็น 0.5 d ก่อน ขณะนี้ ค่าจะแสดงเป็น 0.51 d
 • ระยะเวลาของงานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นศูนย์เมื่อคุณพยายามที่จะอนุมัติการปรับปรุงสถานะบนแผนที่โครงการประกอบด้วยงานที่เสร็จสมบูรณ์ผ่าน PWA
 • เมื่อคุณล็อก อินไปยังไซต์โครงการผ่าน PWA แล้ว คุณลองดูปัญหาที่เชื่อมโยงไปยังงานโครงการที่ถูกลบไปแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาดในสคริปต์บนเพจนี้
  หรือ
  มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่า ตารางอัตราต้นทุน ตัวเลือกเพื่อ Aสำหรับทรัพยากร
  • คุณสามารถสร้างแผนโครงการใน Office 2007 โครงการที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007 เซิร์ฟเวอร์ของโครงการ
  • คุณสามารถกำหนดทรัพยากรให้เป็นงานได้ในแผนโครงการ
  • คุณบันทึกแผนโครงการ แล้ว เผยแพร่
  • คุณตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทรัพยากรที่อยู่ในฐานข้อมูลรายงานหรือไม่
  • คุณทำการเปลี่ยนแปลง ตารางอัตราต้นทุน ตัวเลือกจาก A เมื่อต้องการ(ตัวเลือกอื่นB-E), ซึ่งมีอัตรากำลังไม่เคยแก้ไขจากค่าเริ่มต้นของศูนย์ สำหรับทรัพยากรเดียวกันในการกำหนดเดียวกัน
  • คุณบันทึกแผนโครงการ แล้ว เผยแพร่

  ในสถานการณ์สมมตินี้ มูลค่าต้นทุนของการนอกจากนี้การกำหนดในฐานข้อมูลเพื่อการรายงานยังคงแสดงค่าก่อนหน้านี้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถประกาศแผนการโครงการ โดยใช้ Office 2007 โครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007 เซิร์ฟเวอร์ของโครงการ
  • คุณสามารถใช้ PSI ในการปรับปรุงการกำหนดหรืองานในแผนโครงการ
  • คุณพยายามเปิดแผนโครงการใน Office 2007 ของโครงการ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ วันที่โครงการ Office 2007 ไม่สามารถเปิดแผนโครงการ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ปัญหาไม่คาดคิดเมื่อพยายามเปิดแฟ้ม แฟ้มอาจจะเสียหาย ลองใช้สำเนาสำรอง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีสภาพแวดล้อมของ Server โครงการของ Office 2007
  • คุณสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเองทรัพยากรที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นใน PWA
  • คุณสร้างแผนโครงการที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลแบบกำหนดเองของทรัพยากร และบันทึกเป็นแม่แบบ
  • คุณใช้ CreateProjectFromTemplate PSI การวิธีการสร้างแผนการโครงการใหม่ที่ยึดตามแม่แบบนี้

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถสร้างแผนงานโครงการใหม่
 • สมมติว่า คุณได้เผยแพร่แผนโครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007 เซิร์ฟเวอร์ของโครงการ แล้ว สมาชิกทีมส่งการปรับปรุงสำหรับการอนุมัติ หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงบนแผนโครงการ งานปรับปรุงสถานะแสดงว่า การปรับปรุงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใน Office 2007 เซิร์ฟเวอร์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดโครงการใน Office 2007 โครงการ คุณไม่เห็นโปรแกรมปรับปรุง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Service Pack 2 ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949583 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ 2007 Office server

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในอย่างใดอย่างหนึ่ง แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้มแบบ 32 บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb2512784-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6557.50007,578,05612 2011 เมษายน07:40

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvapp x none.mspไม่เกี่ยวข้อง2,670,59211 2011 เมษายนเวลา 22:45
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,334,59211 2011 เมษายน22:46

Pjsrvapp x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dataedit.dll12.0.6557.5000431,98406-เมษายน-201100:41
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6557.50004,417,39206-เมษายน-201100:41
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017:34
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017:01
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6556.5000333,68019 2011 มีนาคม09:เลข
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,92830 2010 มีนาคม19:22
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6557.5000120,68811 2011 เมษายน19:25
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58411 2011 เมษายน19:25

Pjsrvwfe x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 คำว่า 2009 nov12:45
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 คำว่า 2009 nov12:45
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6557.50004,417,39206-เมษายน-201100:41
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017:01
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418 2011 ม.ค.04:35
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-เมษายน-201100:41
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6557.5000120,68811 2011 เมษายน19:25
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58411 2011 เมษายน19:25

ข้อมูลแฟ้มแบบ 64 บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb2512784-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6557.50007,737,23212 2011 เมษายน07:40

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvapp x none.mspไม่เกี่ยวข้อง2,859,00811 2011 เมษายน22:42
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,528,12811 2011 เมษายน22:42

Pjsrvapp x none.msp ข้อมูล


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dataedit.dll12.0.6557.5000431,98406-เมษายน-201100:35
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6557.50004,417,39206-เมษายน-201100:35
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017:31
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015:30
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6556.5000333,68015-มีนาคม-201111:53
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,92830 2010 มีนาคม19:27
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6557.5000120,68805-เมษายน-201123:48
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58405-เมษายน-201123:48

Pjsrvwfe x none.msp ข้อมูล


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 คำว่า 2009 nov12:42
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,03213 คำว่า 2009 nov12:42
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6557.50004,417,39206-เมษายน-201100:35
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015:30
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418 2011 ม.ค.04:36
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-เมษายน-201100:35
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6557.5000120,68805-เมษายน-201123:48
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58405-เมษายน-201123:48

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2512784 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Server 2007
Keywords: 
kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2512784 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2512784

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com