วิธีการสร้างการบริการของ Windows โดยใช้ Sc.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 251192 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อต้องการสร้าง และเริ่มการทำงานของบริการจากบรรทัดคำสั่งจากระยะไกล คุณสามารถใช้เครื่องมือ SC (Sc.exe) รวมอยู่ใน Kit ทรัพยากร

แม้ว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือ Netsvc.exe และ Instsrv.exe เริ่มการทำงานของบริการบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เครื่องมือเหล่านี้ไม่ให้คุณสามารถสร้างการบริการจากระยะไกล

หมายเหตุ:เครื่องมือ Srvinstw.exe คือ รุ่น (GUI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้ในการสร้างการบริการระยะไกล Srvinstw.exe ไม่ใช่เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ Sc.exe เพื่อช่วยพัฒนาบริการสำหรับ Windows Sc.exe ที่ให้ไว้ใน Kit ทรัพยากร ใช้การเรียกไปยัง Windows บริการควบคุมแอพพลิเคชันฟังก์ชันอินเทอร์เฟซ (API) การเขียนโปรแกรมทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การฟังก์ชันเหล่านี้ โดยระบุในบรรทัดคำสั่ง Sc.exe ยังแสดงสถานะของบริการ และดึงค่าในฟิลด์โครงสร้างสถานะการจัดเก็บ เครื่องมือนี้ยังให้คุณสามารถระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน API การบริการ หรือดูโครงสร้างสถานะของบริการบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

Sc.exe ยังอนุญาตให้คุณสามารถเรียกฟังก์ชัน API การควบคุมการบริการ และแตกต่างกันของพารามิเตอร์จากบรรทัดคำสั่งใดก็ ประโยชน์นี้คือการ ให้แสดงวิธีการที่สะดวกในการสร้าง หรือการตั้งค่าคอนฟิกบริการข้อมูลในรีจิสทรีและฐานข้อมูลของตัวจัดการควบคุมบริการ คุณไม่มีการกำหนดค่าบริการ โดยการสร้างรายการในรีจิสทรีด้วยตนเองแล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับให้ตัวจัดการควบคุมบริการการปรับปรุงของฐานข้อมูลใหม่

Sc.exe ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

Syntax1 (ใช้ Syntax1 เพื่อรัน Sc.exe)
Servicename คำสั่ง sc [Servername] [Optionname = Optionvalue...]
Syntax2 (ใช้ Syntax2 เพื่อแสดงข้อมูลความช่วยเหลือ ยกเว้นแบบสอบถามคำสั่ง)
sc [คำสั่ง]

พารามิเตอร์

 • Servername
  เลือกกำหนด ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณต้องการเรียกใช้คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ชื่อต้องขึ้นต้น ด้วยอักขระเครื่องหมายทับขวา (\) สอง (ตัวอย่างเช่น, \\myserver). การเรียกใช้ Sc.exe บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใส่พารามิเตอร์นี้
 • คำสั่ง
  ระบุการscคำสั่ง หมายเหตุมากนั่นของscคำสั่งจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ระบุ Sc.exe สนับสนุนคำสั่งต่อไปนี้:
  กำหนดค่า
  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกของบริการ (ปัจจุบัน)

  ดำเนินการต่อ
  ส่งการร้องขอการควบคุมการดำเนินการต่อไปยังบริการ

  ตัวควบคุม
  ส่งตัวควบคุมบริการ

  สร้าง
  สร้างการบริการ (เพิ่มไว้ในรีจิสทรี)

  ลบ
  ลบบริการ (จากรีจิสตรี)

  EnumDepend
  การอ้างอิงการบริการที่ระบุ

  GetDisplayName
  รับ DisplayName สำหรับการบริการ

  GetKeyName
  รับ ServiceKeyName สำหรับการบริการ

  interrogate
  ส่งการร้องขอการควบคุม Interrogate บริการ

  หยุดชั่วคราว
  ส่งการร้องขอการควบคุมการหยุดชั่วคราวเมื่อต้องการให้บริการ

  qc
  การกำหนดค่าแบบสอบถามสำหรับการบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนการอ้างอิง "SC QC"

  แบบสอบถาม
  queries สถานะสำหรับการบริการ หรือระบุสถานะสำหรับชนิดของการบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนการอ้างอิง "สอบถามการ SC"

  เริ่มการทำงาน
  เริ่มการทำงานของบริการ

  STOP:
  ส่งการร้องขอการหยุดบริการ
 • Servicename
  ระบุชื่อที่ให้บริการคีย์ในรีจิสทรี โปรดสังเกตว่า จะแตกต่างจากชื่อที่แสดง (ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเห็นด้วยnet startcommand and the Services tool in Control Panel. Sc.exe uses the service key name as the primary identifier for the service.
 • Optionname
  The Optionname and Optionvalue parameters allow you to specify the names and values of optional command parameters. Note that there is no space between the Optionname and the equal sign. You can supply none, one, or more optional parameters name and value pairs.
 • Optionvalue
  Specifies the value for the parameter named by Optionname. The range of valid values is often restricted for each Optionname. For a list of available values, request help for each command.
Many of the commands require Administrator privileges. Make sure that you are an administrator of the computer where the development is being performed.

กระบวนการsc createcommand creates an entry for the service in the registry and in the Service Control Manager database.

ไวยากรณ์
sc [Servername] create Servicename [Optionname= Optionvalue...

พารามิเตอร์

 • Servername
  เลือกกำหนด Specifies the name of the server when you want to run the commands on a remote computer. The name must start with two backslash characters (for example, \\myserver). To run SC on the local computer, do not supply this parameter.
 • Servicename
  Specifies the name given to the service key in the registry. Note that this is different from the display name, which is what you see withnet startand the Services tool in Control Panel. Sc.exe uses the service key name as the primary identifier for the service.
 • Optionname
  The Optionname and Optionvalue parameters allow you to specify the names and values of optional parameters. Note that there is no space between the Optionname and the equal sign. You can supply none, one, or more optional parameters name and value pairs. กระบวนการsc querycommand supports the following values:OptionnameOptionvalue
  type=own, share, interact, kernel, filesys
  Type of service you want to create. Optionvalues include types used by drivers.
  (default = share)

  start=boot, system, auto, demand, disabled
  Start type for the service. Option values include types used by drivers.
  (default = demand)

  error=normal, severe, critical, ignore
  Severity of error if the service does not start during boot.
  (default = normal)

  binPath=(string)
  Path name to the service binary file. There is no default for this parameter. This string must be supplied.

  group=(string)
  Name of group which this service is a member of. The list of groups are stored in the registry under ServiceGroupOrder.
  (default = nothing)

  tag=(string)
  If this string is set to "yes," Sc.exe obtains a TagId from the CreateService call, however, Sc.exe does not display the tag.
  (default = nothing)

  depend=(space separated string)
  Names of services or groups that must start before this service.

  obj=(string)
  Name of account in which the service runs. For drivers, this is the Windows driver object name.
  (default = LocalSystem)

  DisplayName=(string)
  A string that can be used by user-interface programs to identify the service.

  password=(string)
  A password string. This is required if an account other than LocalSystem is used.
Optionvalue
Specifies the value for the parameter named by Optionname. See the Optionname reference for a list of supported values. When a string is to be input, the use of empty quotes means that an empty string is passed in. Note that there is a space betweenOptionValueand the equal sign.

หมายเหตุ:กระบวนการsc createcommand performs the operations of the CreateService API function.

The following example creates a registry entry for the service named "NewService" on the computer called \\remotecomputer:
sc \\remotecomputer create newservice binpath= c:\nt\system32\newserv.exe
หมายเหตุ:In Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, and Windows Server 2008, the binpath is located at C:\Windows\System32\Newserv.exe.

This service is created as a WIN32_SHARE_PROCESS with a SERVICE_DEMAND_START start-type by default. It does not have any dependencies, and runs in the LocalSystem security context.

The following example creates the service on the local computer as an auto-start service that runs in its own process. It has dependencies on the TDI group and on the NetBIOS service. Notice that you must add quotes around the list of space-separated dependencies.
sc create newservice binpath= c:\nt\system32\newserv.exe type= own start= auto depend= "+tdi netbios"
หมายเหตุ:In Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, and Windows Server 2008, the binpath is located at C:\Windows\System32\Newserv.exe.

สำหรับเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ Sc.exe โปรดดูเอกสาร Sc dev.txt ใน Kit ทรัพยากร เอกสารนี้อธิบาย Sc.exe รายละเอียดมากกว่า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 251192 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB251192 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:251192

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com