Identifikator ?lanka: 2510766 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

U ovom ?lanku navedeni su svi paketi Microsoft SharePoint 2010 i Office Server 2010 servisnih paketa 1 (SP1) i informacije o njihovom preuzimanju.

Re?enje

 
Svi SP1 paketi dostupni su za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center. Za svaki proizvod koji ste instalirali mo?ete preuzeti i instalirati slede?e servisne pakete.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa Preuzimanje paketa ?lanak baze znanja
Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460045Opis paketa SharePoint Server 2010 SP1
Microsoft SharePoint i Project Server 2010 servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460047Opis paketa Project Server 2010 SP1
Microsoft Office Online servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460073Opis paketa Office Online SP1
Microsoft Search Server 2010 servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460070Opis paketa Search Server 2010 SP1
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460039Opis paketa FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1
Microsoft Groove Server 2010 servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460067 Opis paketa Groove Server 2010 SP1
Microsoft 2010 Server Language Pack servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460056Opis paketa Office Servers 2010 Language Pack SP1
Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460058Opis paketa SharePoint Foundation 2010 SP1
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460059Opis paketa SharePoint Foundation 2010 Language Pack SP1
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum servisni paket 1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460054 Opis paketa SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2510766 - Poslednji pregled: 24. april 2014. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft Groove Server 2010
  • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
  • Microsoft Search Server 2010
  • Microsoft Excel Web App
  • Microsoft OneNote Web App
  • Microsoft PowerPoint Web App
  • Microsoft Word Web App
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2510766

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com