คำอธิบายของ Hotfix Rollup 4 สำหรับการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับ Exchange Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2508148 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออก 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Service Pack 2 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนโรลอัพ และปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข ด้วย 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Forefront Security สำหรับ Exchange Service Pack 2

 1. การตั้งค่าตัวกรองไม่ทำงานหลังจากการปรับรุ่นการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนกับ Service Pack 2
 2. กระบวนการ FSCTransportScanner.exe ล้มเหลวในเซิร์ฟเวอร์ Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนการหยุดการรับส่งจดหมาย
 3. อีเมลที่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถนำส่งการ Forefront ของถูกส่ง
 4. Engine การสแกนไวรัส Kaspersky บน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์การกระจายของ engine

รายละเอียดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

 1. การตั้งค่าตัวกรองไม่ทำงานหลังจากการปรับรุ่นการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนกับ Service Pack 2
  อาการ
  หลังจากการใช้ Service Pack 2 สำหรับ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองจะยังคงมองเห็นได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ใช่ทำงาน ตรงกับตัวกรองค่าบวกกำลังถูกกรองอยู่อีกต่อไป ฟังก์ชัน forefront ราวกับว่าการตั้งค่าตัวกรองจะไม่มี แม้จะยังคงมองเห็น
  สาเหตุ

  Forefront Security สำหรับ Exchange จะไม่สามารถอ่านลงในตัวกรองชุดหลังจากการปรับรุ่น

 2. กระบวนการ FSCTransportScanner.exe ล้มเหลวในเซิร์ฟเวอร์ Forefront สำหรับการแลกเปลี่ยนการหยุดการรับส่งจดหมาย
  อาการ
  คุณพบอาการดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ Forefront สำหรับ Exchange server:

  -Steady หรือขาด ๆ หาย ๆ หน่วงในการไหลของจดหมาย
  -มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ตัว: 1000

  แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์

  โปรแกรมประยุกต์ Faulting rollup 3 forefront โปรแกรมแก้ไขด่วน FSCTransportScanner.exe

  FSCTransportScanner.exe รุ่น 10.2.954.0, [ประทับเวลา], โมดูล ntdll.dll faulting รุ่น 6.0.6002.18005, [ประทับเวลา], รหัสข้อยกเว้นผิดพลาด 0xc0000005 ข้อบกพร่องออฟเซต 0x0002ac0f [กระบวน id], แอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง [แอพลิเคชันเริ่มเวลา]


  สาเหตุ

  Forefront Security สำหรับ Exchange คือพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำจากการฮีป จากที่เคยไม่เคยจัดสรรหน่วยความจำ

 3. อีเมลที่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถนำส่งการ Forefront ของถูกส่ง

  อาการ
  จดหมายถูกส่งไปที่ความปลอดภัย Forefront สำหรับโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถนำส่งการแลกเปลี่ยนแทนที่จะไปยังผู้รับ
  ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะเห็นได้ใน ProgramLog.txt:

  วัน / เวลา (PID), "ข้อผิดพลาด: ข้อยกเว้นเกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความข้อยกเว้น = "จำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการของโปรแกรมไป
  วัน / เวลา (PID), "ข้อมูล: ArchiveMailMessage ที่เรียกว่าการเก็บถาวร d:\Forefront\Data\Archive\Undeliverable\[file ชื่อ] "

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  โดยทั่วไปนี้จะเกิดขึ้นบนแฟ้มที่มี 90 MB ในขนาด หรือมากกว่า


  สาเหตุ
  Forefront Security สำหรับ Exchange ไม่สามารถเริ่มงานการสแกนใหม่หลังจากการกู้คืนจากการออกของสถานะหน่วยความจำ ซึ่งทำให้แฟ้มที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถนำส่ง


 4. Engine การสแกนไวรัส Kaspersky บน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์การกระจายของ engine

  การสรุป

  ประเด็นมีการระบุใน Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนในลักษณะที่ว่า มันดึงข้อมูลโปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นที่ 8 ของ Kaspersky การสแกนไวรัส engine
  ฟังก์ชันการทำงานการปรับปรุงแบบเพิ่มหน่วย engine อาจล้มเหลวเป็นผลในการปรับปรุงโปรแกรมเต็มรูปแบบ การปรับปรุงโปรแกรมเต็มรูปแบบนี้อาจต้องการดาวน์โหลดแพคเกจแฟ้ม engine เกินกว่าของการเมกะไบต์ที่ 160 เนื่องจากการขนาดและความถี่ของการปรับปรุง engine เซิร์ฟเวอร์อาจพบเก็บชั่วคราวที่สามารถในปริมาณการใช้ทรัพยากรซึ่งสามารถลดทอนประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

  อาการ
  Engine Kaspersky การสแกนไวรัสที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้รับการจัดการที่เรียกใช้ Forefront Security สำหรับการแลกเปลี่ยนอาจล้มเหลวในการปรับปรุง
  มีลบโฟลเดอร์ของโปรแกรม Kaspersky บนเซิร์ฟเวอร์ซอร์ส
  เนื่องจากการขนาดและความถี่ของการปรับปรุง engine เซิร์ฟเวอร์อาจพบเก็บชั่วคราวที่สามารถในปริมาณการใช้ทรัพยากรซึ่งสามารถลดทอนประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

ดาวน์โหลดข้อมูล

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการได้ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

  หมายเหตุเมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน บริการ Forefront จะหยุดทำงาน
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีเริ่มบริการ Forefront ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  บันทึกย่อ
  • บริการ Forefront จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องว่า มีการติดตั้งที่ ForefrontSecurity สำหรับการแลกเปลี่ยนกับ Service Pack 2


แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในวันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adonavigator.dll10.2.956.0422,18424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Adonavigator64.dll10.2.956.0717,09624 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Adonavsvc.exe10.2.956.0155,94424 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Aexmladapter.dll10.2.956.0380,71224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Custominstall.dll10.2.956.0924,45624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Customuninstall.dll10.2.956.0343,33624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Eventstrings en_us.dll10.2.956.0119,59224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Eventstrings.dll10.2.956.0119,59224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Extractfiles.exe10.2.956.0339,24024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Filterengine.dll10.2.956.0333,60824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscadmarksvc.exe10.2.956.089,08824 2011 กุมภาพันธ์16:48x 86
Fscappscanner.dll10.2.956.0335,65624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsccodec.dll10.2.956.0196,39224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsccommon.dll10.2.956.019,24024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsccontroller.exe10.2.956.01,608,48824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsccontrollerps.dll10.2.956.086,31224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsccontroller_net_wrapper.dll10.2.956.035,62424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscdiag.exe10.2.956.0488,74424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscexec.exe10.2.956.058,15224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscmanualscanner.exe10.2.956.0900,90424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscmonitor.exe10.2.956.0266,02424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscmonitorps.dll10.2.956.052,00824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscrealtimescanner.exe10.2.956.0883,49624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscstarter.exe10.2.956.0250,15224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscstatsserv.exe10.2.956.0271,65624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsctransportscanner.exe10.2.956.0904,48824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscutility.exe10.2.956.0495,91224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fseagent_8.0.685.dll10.2.956.084,77624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fseccrservice.exe10.2.956.0850,21624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fseimc.exe10.2.956.0325,41624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsemailpickup.exe10.2.956.092,96824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsestore.exe10.2.956.0248,61624 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fsevsapi.dll10.2.956.0617,76824 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Fsevsapiex.dll10.2.956.077,60824 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Fssaclient.exe10.2.956.01,222,44024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Getenginefiles.exe10.2.956.0716,07224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Gziparchive.dll10.2.956.0268,07224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Installservice.exe10.2.956.049,96024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Installtask.exe10.2.956.0227,62424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Launcher.exe10.2.956.0401,19224 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Localenginemapping.cabไม่เกี่ยวข้อง6,39916 2010 Jun21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Macbinnavigator.dll10.2.956.0242,47224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Mimenavigator.dll10.2.956.0323,88024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Multimapper.dll10.2.956.0678,18424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Openxmlnavigator.dll10.2.956.093,48024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Perfmonitorsetup.exe10.2.956.0295,72024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Programlogmsg.dll10.2.956.0112,42424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Rarnavigator.dll10.2.956.0334,63224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Remotinglayer.dll10.2.956.083,24024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Remotinglayer64.dll10.2.956.0116,52024 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Scanengines.dll10.2.956.0562,98424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Scanenginetest.exe10.2.956.0360,74424 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Semsetup.exe10.2.956.0293,16024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Sfxcab.exe10.2.956.039,42425 2011 กุมภาพันธ์14:15x 86
Smimenavigator.dll10.2.956.0239,40024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Statisticsmanager.dll10.2.956.0538,40824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Structstgnavigator.dll10.2.956.0301,35224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Synchelper.dll10.2.956.0508,20024 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Tararchive.dll10.2.956.0250,15224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Tnefnavigator.dll10.2.956.0309,03224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Uuencodenavigator.dll10.2.956.0257,83224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Version.exe10.2.956.0310,56824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Ziparchive.dll10.2.956.0305,44824 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscperfmonitor.dll10.2.956.0316,71224 2011 กุมภาพันธ์19:50x 86
Fscperfmonitor.dll10.2.956.0545,57624 2011 กุมภาพันธ์19:55x 64
Custom64.dllไม่เกี่ยวข้อง117,40030-201020:30x 64
Updspapi.dll6.3.16.0463,72010 2008 Oct16:42x 64คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2508148 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2508148 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2508148

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com