คลิกขวา การเลือก 'Save Picture As' ไม่บันทึกรูปภาพด้วยนามสกุลที่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 250747
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกขวาที่รูปภาพใน Microsoft Internet Explorer คลิกบันทึกรูปภาพเป็นและบันทึกรูป นามสกุลของแฟ้มหายเมื่อบันทึกแฟ้มนี้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อชื่อแฟ้มมีรอบระยะเวลาหลาย เมื่อชื่อแฟ้มที่อยู่ในนั้นชื่อแฟ้มกล่องประกอบด้วยรอบระยะเวลา(.) Millennium Windows ใช้ข้อความหลังจากรอบระยะเวลาล่าสุดเป็นส่วนขยายของแฟ้ม คำนึงถึงข้อมูลในนั้นบันทึกเป็นชนิดกล่อง
ตัวอย่าง ถ้าคุณบันทึกรูป Mscom.w2000.site ด้วยนามสกุลเป็น.jpg ที่ปรากฏในนั้นบันทึกเป็นชนิดกล่อง Mscom.w2000.site คือ ชื่อแฟ้มที่เป็นผลลัพธ์ และนามสกุล.jpg ขาดหายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มนามสกุลที่เหมาะสมกับชื่อแฟ้มในนั้นชื่อแฟ้มกล่อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 250747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbprb kbui kbmt KB250747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:250747
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com