Straipsnio ID: 2506343 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai paleid?iate ?Microsoft? valdymo konsol? (MMC konsol?), pavyzd?iui, services.msc arba gpedit.msc, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Vieno arba daugiau ?ActiveX? valdikli? negalima parodyti d?l kurios nors i? ?i? prie?as?i?: 1) J?s? esami saugos parametrai draud?ia paleisti ?ActiveX? valdiklius ?iame puslapyje arba 2) J?s u?blokavote vieno i? ?i? valdikli? leid?j?. D?l to puslapis gali b?ti tinkamai nerodomas.

Be to, kai spustelite Gerai klaidos prane?ime, v?l gaunate t? pat? klaidos prane?im?.

Darbalaukio ?onin?s juostos ?taisai taip pat gali stabdyti darb? ir b?ti rodomi kaip juodi kvadratai su ?alia vertikalia linija ?emiau centro.


SPRENDIMAS

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vykdykite toliau pateikiam? b?d? veiksmus, prad?dami nuo 1 b?do. Jeigu 1 b?das nei?sprend?ia problemos, pereikite prie 2.

1 b?das:


jei norite, kad pakeistume registro reik?m? Reik?m?s duomenys daliniame rakte Zonos ? 0, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50617


Pastabos
 • ?is paketas pakeis registro reik?m? Reik?m?s duomenys daliniame rakte Zonos ? 0.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Redaguokite registr? nor?dami pakeisti reik?m?s duomenis zon? registro parametre.

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k?
 2. Spustel?kite regedit.exe skiltyje Programos
 3. Eikite ? ?? registro rakt? ir spustel?kite dalin? rakt? ?0?
 4. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]
 5. De?iniojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite 1200, tada ? Modifikuoti
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1 arba 0, kad perra?ytum?te esam? reik?m? 3. Tada spustel?kite Gerai
 7. U?darykite registro rengykl?
 8. Paleiskite MMC konsol?, kad patikrintum?te, ar n?ra problem?

Reik?m?s 0, 1 ir 3 yra susietos su ?iais veiksmais:
 • 0 = ?jungtas arba veiksmas yra leid?iamas
 • 1 = raginimas
 • 3 = i?jungtas arba veiksmas neleid?iamas
Pastaba Jeigu reik?m?s duomen? lauke ?vesite 1, paleid? ?Microsoft Project? gausite ?? raginim?:
Ar norite leisti vykdyti tokias programas kaip ?ActiveX? valdikliai ir priedai?
Be to, ?? raginim? gausite kitu metu naudodami ?Microsoft Project?.
Jeigu nenorite gauti ?io raginimo, ?veskite 0 reik?m?s duomen? lauke.


2 b?das:


jeigu norite, kad panaikintume papildom? (parazitin?) zon? i? dalinio rakto Zonos, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50618

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jeigu problema i?lieka, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai
 2. I?pl?skite ?? dalin? registro rakt?
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones]
 3. Naikinti papildom? (parazitin?) zon? i? dalinio rakto Zonos
  Pastaba: parazitin? zona yra pseudografinis numeris, esantis prie? zon?, kurios numeris 0. Pseudografinis numeris atrodo kaip miniati?rin? did?ioji ?L? raid?
 4. U?darykite registro rengykl?
 5. Paleiskite MMC konsol?, kad patikrintum?te, ar n?ra problem?

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2506343 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2506343

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com