MS11-034: פגיעויות במנהלי התקן מצב-ליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות: 12 באפריל, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2506223
התמיכה ב-Windows Vista Service Pack 1 (SP1) מסתיימת ב- 12 ביולי, 2011. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Windows Vista עם Service Pack 2 (SP2). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-034. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתווי EUDC לא יוצגו כצפוי בתרחישים מסוימים. כדי לפתור בעיה זו, התקן את תיקון חם מס' 2656692.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2656692 תו EUDC פרטי אינו מוצג כראוי אם KB 2506223 מותקן ב- Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.60901,857,92003-Mar-201113:21x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.60901,866,88003-Mar-201113:27x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48414,571,64804-Mar-201110:05x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48414,590,08004-Mar-201110:01x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48411,860,09603-Mar-201113:56x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48411,870,84803-Mar-201114:04x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48415,597,69604-Mar-201110:04IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48415,616,12804-Mar-201110:01IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186122,040,83203-Mar-201112:53x86
Win32k.sys6.0.6001.228672,041,34403-Mar-201112:51x86
Win32k.sys6.0.6002.184172,041,85603-Mar-201113:25x86
Win32k.sys6.0.6002.226012,050,56003-Mar-201115:19x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186122,760,70403-Mar-201113:15x64
Win32k.sys6.0.6001.228672,761,72803-Mar-201113:15x64
Win32k.sys6.0.6002.184172,762,24003-Mar-201113:46x64
Win32k.sys6.0.6002.226012,765,31203-Mar-201113:50x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186126,638,08003-Mar-201113:01IA-64
Win32k.sys6.0.6001.228676,633,98403-Mar-201113:00IA-64
Win32k.sys6.0.6002.184176,638,08003-Mar-201113:24IA-64
Win32k.sys6.0.6002.226016,647,80803-Mar-201113:24IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_08d4330007a2ce035ca8c10bc4fda449_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_60dc4cb0b67857fd.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_637efa37e866d2fda4ae7c0ccfe19d9a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_f54eeb86858bc881.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7651981d1354e846f734a505f93bd147_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_545921eda406d042.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_e41f8cb8faf297da66b43731dd78cbf0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_d08817240d92d9fe.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_b8eab5c69a8d0749.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_b943464db3ceaea2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_bad62b0697aed847.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_bb6497e7b0c9c13d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1d8793c4b704cbacd24b464cea0d8449_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6c24d850d30f686a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3b97bc662532b646b84bacd54ec61809_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7b1eb120f8eff0f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5573d74c42a914e7a37096a443f9da39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8d642ffcd7b0fa9e.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5b84628bd466addc3a33aebdf9e7e31_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_10ce837967a009bf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d9bef2fa87cea3481c3d405cbad365eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_ff5a49b1b61d4343.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e76f53e91f444a9ad9936341280f9c94_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_eb573946bdf5165e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_1509514a52ea787f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_1561e1d16c2c1fd8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_16f4c68a500c497d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_1783336b69273273.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,896
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,554
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_1f5dfb9c874b3a7a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_1fb68c23a08ce1d3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_214970dc846d0b78.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_21d7ddbd9d87f46e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_662eb7e89cf43a10bc23f9247cd93180_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_cd351d2623d89c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9413dc5356c9bccfeaec3ebf71321bdb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_2de9143b9b78473f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5f36a122480a47fc3eaaf208401feef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_ff3bb56616710f26.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eb4c0d35f95921c77cb2880519473e10_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_1abc35fdea234cc9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ec91897cb3a63b70cf8d9d06ebd91fd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_77da894ab686d0ee.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1e2ed47d3cab74cd2875d3639e95140_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_2f33da3b6cb37762.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_b8ec59bc9a8b1045.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_b944ea43b3ccb79e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_bad7cefc97ace143.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_bb663bddb0c7ca39.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_1f5dfb9c874b3a7a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_1fb68c23a08ce1d3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_214970dc846d0b78.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_21d7ddbd9d87f46e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167722,331,13603-Mar-201103:31x86
Win32k.sys6.1.7600.209142,340,35203-Mar-201103:49x86
Win32k.sys6.1.7601.175702,333,18403-Mar-201103:42x86
Win32k.sys6.1.7601.216732,340,86403-Mar-201103:18x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167723,133,44003-Mar-201103:58x64
Win32k.sys6.1.7600.209143,137,53603-Mar-201104:00x64
Win32k.sys6.1.7601.175703,135,48803-Mar-201103:52x64
Win32k.sys6.1.7601.216733,137,53603-Mar-201103:48x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167727,419,90403-Mar-201103:29IA-64
Win32k.sys6.1.7600.209147,426,04803-Mar-201103:25IA-64
Win32k.sys6.1.7601.175707,412,73603-Mar-201103:17IA-64
Win32k.sys6.1.7601.216737,422,46403-Mar-201103:15IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_0dfa27145434e1ac68cb16c31f574a3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_d0009e9a7f5ef019.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_21a62b8a870143c0ca20a261a66c453d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_056edf7303511303.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_b1c553d4a7747ee4db93c94d5c99a047_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_1a34009eb071ca2c.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_ec9c819d7a2f979c2eeab9490fd6a1d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_9402ac7e75f5592d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_b8d1a683fbd4ebd7.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_b99e255114c013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_bab602f5f8fd2515.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_bb42a09f121810e4.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_01be184444675e8389d4a5c07dee85fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_91af9a2cf309496d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0384ac139765521fd1215997cad65a56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_6b393551776f3e05.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_18ccfffae17561dd676c556df8f02002_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_c953a357e2eb1882.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_299eebece19273a1b9ca02e784130dbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_0cceda654bcbf04a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d6d8130416f6d44f2f0f6e1e3c5e283_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_d850b5753aab0923.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_473a121f5ba018ada16988462ea1c253_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_933acb5aca27800c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0b12202be28162edc9b191c251ac716_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_e94d66814f11dd30.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2215bb6a173d20e629cfac33bf83f45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_d2f8c967508a5b16.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a8fc4efb55003074e2340a6c71b882b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_d49c12cd943380fb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa328bfb5719ebdd226530f84f8ba2c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_ca3ec64e7bd9a0b0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fcc19059f03e1f997b4c8d8859d3f1bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_9d54fd70a66246d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe113e8548f48932b18e354174f662a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_3307bf06f2cb9539.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_14f04207b4325d0d.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_15bcc0d4cd1d8506.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_16d49e79b15a964b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_17613c22ca75821a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,281
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_1f44ec59e8931f08.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_20116b27017e4701.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_212948cbe5bb5846.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_21b5e674fed64415.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0384ac139765521fd1215997cad65a56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_0f1c3dc3bf0fd5cb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2d6d8130416f6d44f2f0f6e1e3c5e283_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_7c33bde7824ba0e9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8dfe7fb6b5326d4d539d21f037784e85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_803a1d2511779dc8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0b12202be28162edc9b191c251ac716_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_8d306ef396b274f6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aa328bfb5719ebdd226530f84f8ba2c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_6e21cec0c37a3876.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bf86063926b63d1bed3dfd43141b5c90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_928d896de5023278.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ca42c9ddf616c70cd72182ae16e81a8b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_d8f8b73d218dc1d1.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e369424fd83414a7b748306cffc9b1ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_9d564ce8ca6aa883.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_b8d34a79fbd2f4d3.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_b99fc94714be1ccc.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_bab7a6ebf8fb2e11.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_bb444495121619e0.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,070
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,652
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,874
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506223_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)02:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16772_none_1f44ec59e8931f08.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20914_none_20116b27017e4701.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17570_none_212948cbe5bb5846.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21673_none_21b5e674fed64415.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2506223 - Last Review: יום שלישי 22 מאי 2012 - Revision: 3.0
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2506223

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com