คุณได้รับข้อความอีเมลที่ไม่มีใหม่เมื่อคุณตรวจสอบจดหมายใหม่ใน Entourage สำหรับ Mac

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2505400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณตรวจสอบอีเมลใหม่ ได้รับข้อความอีเมลที่ไม่มีใหม่แม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้นใน Entourage สำหรับ Mac.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าวิธีหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหา ลองใช้วิธีถัดไป

วิธีที่ 1: ตรวจสอบมุมมองของกล่องขาเข้าของคุณ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีเลือกตัวเลือกมุมมองถูกตั้งค่าสถานะเท่านั้นและยังไม่ได้อ่านเท่านั้น ถ้ามีเลือกตัวเลือกเหล่านี้ พวกเขาสามารถซ่อนบางข้อความอีเมลในอินบ็อกซ์ เมื่อต้องการล้างตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกกล่องขาเข้า
 2. บนเมนูมุมมองคลิกเพื่อล้างตัวเลือกการตั้งค่าสถานะเท่านั้นและยังไม่ได้อ่านเท่านั้น

วิธีที่ 2: ตรวจสอบอีเมลของคุณบนเว็บ

ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลแบบใช้เว็บเช่น Gmail, Outlook.com, MSN หรือ yahoo!, เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมลใหม่จะแสดงขึ้นในกล่องขาเข้า ถ้าได้รับข้อความอีเมลที่ไม่มีใหม่ คุณจะไม่มีข้อความอีเมลใหม่เมื่อต้องการดาวน์โหลด ดังนั้น จึง ไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Entourage

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อบัญชีผู้ใช้เว็บของคุณมีโฟลเดอร์การติดตั้ง และคุณมีกฎตั้งค่าเส้นทางข้อความไปยังโฟลเดอร์เหล่านี้ Entourage ไม่สามารถเข้าถึงข้อความอีเมลใหม่ในโฟลเดอร์เหล่านี้ เฉพาะข้อความอีเมลในกล่องขาเข้าของบัญชีผู้ใช้บนเว็บจะดาวน์โหลดใน Entourage

วิธีที่ 3: ตรวจสอบของตัวจัดการรายการส่งเมล์ ตัวกรองจดหมายขยะ และกฎ

ตรวจทานรายชื่อส่งเมล์ผู้จัดการ ตัวกรองจดหมายขยะ และกฎเพื่อให้แน่ใจว่า มีกฎรงอีเมลข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น หรือส่งไปยังขยะ

ผู้จัดการรายการส่งเมล์

ตรวจทาน และจัดการกฎในตัวจัดการรายการส่งเมล์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเครื่องมือแล้ว คลิ กตัวจัดการรายการส่งเมล์
 2. รายการกฎการตรวจสอบ ถ้าคุณไม่รู้จักกฎ เลือกกฎ แล้ว คลิ กลบสองครั้ง
 3. ถ้าคุณต้องการเก็บกฎ แต่คุณต้องการปิดโปรแกรม คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ถูกเปิดใช้งาน
 4. ปิดผู้จัดการรายการส่งเมล์ หน้าต่าง

ตัวกรองการป้องกันอีเมลขยะ

ตัวกรองการป้องกันอีเมลขยะอาจสามารถบล็อกข้อความอีเมลจากโดเมนที่เฉพาะเจาะจงและที่อยู่อีเมล เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกการป้องกันอีเมลขยะ
 2. คลิกแท็บระดับ
 3. คลิกไม่มีและจากนั้น คลิกตกลง
ในบางเวลา คุณจะเริ่มได้รับข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายใด ๆ ที่ถูกบล็อก โดยตัวกรองการป้องกันอีเมลขยะ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น คุณควรแก้ไขรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกการป้องกันอีเมลขยะ
 2. คลิกที่แท็บผู้ส่งที่บล็อก
 3. ดูรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก
 4. ถ้าคุณเห็นที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณต้องการรับอีเมล คุณต้องเอาออกจากรายการ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในรายการ เลือกข้อความ สำหรับโดเมน หรืออยู่อีเมล
  2. กด Delete
  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละโดเมนหรืออีเมลที่อยู่ที่คุณต้องการรับอีเมล

กฎ

เพื่อกำหนดกฎที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ คุณต้องปิดใช้งานกฎทั้งหมด และจากนั้น จะเปิดใช้งานกฎหนึ่งในแต่ละครั้ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎ
 2. คลิกแท็บสำหรับชนิดบัญชีอีเมลที่คุณกำลังใช้เพื่อแสดงรายการของกฎที่เกี่ยวข้องกับชนิดบัญชีที่:
  • จดหมาย (POP)
  • จดหมาย (IMAP)
  • จดหมาย (Outlook.com)
  • จดหมาย (อัตราแลกเปลี่ยน)
 3. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎ
 4. เมื่อต้องการปิดใช้งานกฎ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ถูกเปิดใช้งานสำหรับกฎนั้น
 5. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 เพื่อปิดใช้งานกฎทั้งหมด
 6. ทดสอบ Entourage
 7. หากปัญหานี้เกิดขึ้น คลิกกฎบนเมนูเครื่องมือ
 8. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ถูกเปิดใช้งานสำหรับกฎที่ถูกปิดใช้งานครั้งแรก จะเปิดใช้งานกฎนั้น
 9. ทดสอบ Entourage
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 จนกว่าปัญหาเกิดขึ้น
 11. กดDeleteแล้ว คลิ กลบเพื่อลบกฎนั้น
 12. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 11 เพื่อให้แน่ใจว่า กฎอื่นไม่ยังเกิดปัญหานี้

วิธีที่ 4: ยืนยันว่า บัญชีอีเมลอยู่ในกำหนดการส่ง/รับ

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกตารางเวลา
 2. คลิกสองครั้งที่ส่ง & รับทั้งหมด
 3. ภายใต้การดำเนินการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละบัญชีอีเมลซึ่งคุณต้องการรับจดหมายที่ถูกกำหนดให้กับการดำเนินการที่ได้รับจดหมาย
 4. ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ไม่ได้กำหนดให้การดำเนินการได้รับจดหมายคุณต้องเพิ่มการดำเนินการได้รับจดหมายใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ภายใต้การดำเนินการคลิกการดำเนินการเพิ่ม
  2. ในรายการแอคชันเลือกการกระทำที่ได้รับจดหมาย
  3. ในรายการจากเลือกบัญชีอีเมลซึ่งคุณต้องการรับจดหมาย
  4. คลิกตกลง

วิธีที่ 5: คลิกปุ่มส่ง/รับ

มีความพยายามที่จะส่ง และรับอีเมลด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกลูกศรถัดจากปุ่มส่ง/รับและจากนั้น เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

วิธีที่ 6: กาเครื่องหมายออก

เปิดกล่องขาออกข้อความสำคัญไปยังโฟลเดอร์แบบร่างลบข้อความเหลืออยู่ และจากนั้น คลิกปุ่มส่ง/รับ

วิธีที่ 7: เอาออก และคืนค่าบัญชีผู้ใช้

ตั้งค่ามุมมองเอกสารและการบัญชี

 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกบัญชี
 2. คลิกสองครั้งที่ปัญหาบัญชีอีเมล
 3. หมายเหตุการตั้งค่าบัญชีทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีอีเมล คลิกแท็บสำหรับแต่ละสินค้า และหมายเหตุการตั้งค่า สำหรับบัญชี IMAP และ POP คลิกการเชื่อมโยงคลิกที่นี่สำหรับตัวเลือกขั้นสูงของการรับสินค้าและคลิกที่นี่สำหรับตัวเลือกการส่งขั้นสูงและหมายเหตุการตั้งค่าภาย ใต้การรับ และส่ง
 4. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างบัญชี

เอาบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกบัญชี
 2. เลือกบัญชีอีเมลปัญหา คลิกปุ่มลบแล้ว คลิ กลบ

เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกบัญชี
 2. คลิกจดหมายใหม่
 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณในกล่องที่อยู่อีเมลและจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
 5. ถ้าผู้ช่วยบัญชีโปรแกรมติดตั้งไม่ได้ไม่กำหนดค่าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ คลิกตั้งค่าคอนฟิกบัญชีด้วยตนเองและจากนั้น ป้อนข้อมูลที่คุณได้จัดทำเอกสารในส่วน "ดูบัญชีและเอกสารการตั้งค่า" ในวิธีนี้
 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ทดสอบ Entourage อีกครั้ง

วิธีที่ 8: สร้าง identity ใหม่ ส่งออก และนำเข้า

สร้างเมลใหม่
 1. เริ่มการทำงานของ Entourage ถ้าคุณใช้ข้อมูลเฉพาะตัวหลาย คลิกรหัสประจำตัวสลับบนเมนูเครื่องมือ

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อความยืนยัน คลิกสลับไป
 2. เมื่อต้องการสร้าง identity ใหม่ คลิกสร้างและจากนั้น พิมพ์ชื่อสำหรับข้อมูลประจำตัวใหม่ในกล่องชื่อรหัสประจำตัว
 3. คลิกตกลง
 4. เลือกข้อมูลเฉพาะตัวใหม่ และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ Entourage เปิดตัวใหม่
 5. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกบัญชี
 6. คลิกจดหมายใหม่
 7. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
 8. ถ้าAsisstant การตั้งค่าบัญชีไม่ได้ไม่กำหนดค่าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มตั้งค่าคอนฟิกบัญชีด้วยตนเองและป้อนข้อมูลที่คุณจัดทำเอกสารในวิธีที่ 7
ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถสร้างรหัสประจำตัวใหม่ โยกย้ายข้อมูลรหัสประจำตัวของคุณเก่ากับข้อมูลประจำตัวใหม่

การส่งออก
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กส่งออก
 2. คลิกที่ลูกศรที่ด้านขวา
 3. เลือกเก็บสินค้าใน Entourage หลังจากที่เก็บถาวรไม่และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
 4. ถ้าคุณได้รับข้อความ "ไม่สามารถส่งออกกลุ่มสมุดที่อยู่" คลิกทำต่อไป
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มข้อมูลเฉพาะตัว ในรายการที่เลือกDesktopและจากนั้น คลิกบันทึก
 6. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์

  หมายเหตุ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการส่งออก ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อกำลังดำเนินการการส่งออก
 7. โครงการต้องส่งออกแยกต่างหาก การส่งออกโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกรายการในเก็บถาวร Entoruageและจากนั้น คลิกสินค้าที่อยู่ในโครงการ
  2. ในรายการโครงการเลือกโครงการที่คุณต้องการส่งออก
  3. ภายใต้เก็บถาวรชนิดรายการต่อไปนี้ให้คลิกเลือกแฟ้มโครงการ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  4. เลือกเก็บสินค้าใน Enoturage หลังจากที่เก็บถาวรไม่และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  5. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มโครงการ
  6. ในรายการที่เลือกDesktopและจากนั้น คลิกบันทึก
  7. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์
  8. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละโครงการที่คุณต้องการส่งออก
การนำเข้า
 1. คลิEntourageและจากนั้น คลิกIdentity สวิตช์

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อความยืนยัน คลิกสลับไป
 2. เลือกข้อมูลประจำตัวใหม่ และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ Entourage เปิดข้อมูลประจำตัวใหม่
 3. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กนำเข้า
 4. เลือกข้อมูล Entourage จากการเก็บถาวรหรือรุ่นก่อนหน้าและจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
 5. เลือกเก็บถาวร Entourage (.rge), และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
 6. เรียกดูไปยังเดสก์ท็อป เลือกแฟ้ม.rge คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิกปุ่มนำเข้า

  หมายเหตุ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนำเข้า ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อการนำเข้าอยู่ระหว่างดำเนินการ
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการนำเข้า คลิกเสร็จสิ้น
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 เพื่อนำเข้าแฟ้มแต่ละแฟ้มโครงการที่คุณส่งออกไปก่อนหน้านี้
 9. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบแต่ละส่วนใน Entourage รวมถึงงาน บันทึก ปฏิทิน ผู้ติดต่อ และอีเมล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2505400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2505400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2505400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com